• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of reference from place of work (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
səbətçilik məlumatı basket-work noun general
cansıxıcı iş hack-work noun general
maraqsız iş hack-work noun general
axşam işi night-work noun general
gecə işi night-work noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
merejka open-work noun general
məkan place noun general
yer place noun general
kərpic place-brick noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
məmur place-holder noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
karyerist place-hunter noun general
mənsəbpərəst place-hunter noun general
vəzifəpərəst place-hunter noun general
karyerizm place-hunting noun general
mənsəbpərəstlik place-hunting noun general
vəzifəpərəstlik place-hunting noun general
coğrafi ad place-name noun general
yer adı place-name noun general
əsaslanma reference noun general
istinad etmə reference noun general
sitat gətirmə reference noun general
briqada işi team-work noun general
günəmuzd iş time-work noun general
muzdlu əmək wage-work noun general
əmək work noun general
work noun general
məşğuliyyət work noun general
əl işləri üçün zənbil work-basket noun general
icmal work-book noun general
konspekt work-book noun general
avara work-shy noun general
işdən boyun qaçıran work-shy noun general
tənbəl work-shy noun general
əl işləri stolu work-table noun general
iş stolu work-table noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
işəyararlıq ability to work noun general
proqul absence from work noun general
kustarlıq amateurish work noun general
şablon əsər banal work noun general
zehni əmək brain work noun general
bürməlik bushy place noun general
xaltura careless work noun general
gillik clayey place noun general
kargüzarlıq clerical work noun general
kəsəklik clod place noun general
yaradıcılıq creative work noun general
nəmişlik damp place noun general
eşənək dug-out place noun general
qətlgah execution place noun general
izahat işi explanatory work noun general
xaltura extra work noun general
yerpulu fee for a place noun general
qıcılıq ferny place noun general
birincilik first place noun general
düzlük flat place noun general
yasamal flat place on the height noun general
abadanlıq flourishing place noun general
çuxurluq groove place noun general
fəhm guess-work noun general
mərhələ halting place for transported convicts noun general
yatab halting place for transported convicts noun general
irəmə hilly place noun general
çuxurluq hollow place noun general
ocaq holy place noun general
imamzadə holy place noun general
buzluq icy place noun general
tramplin jumping-off place noun general
xəlvətlik lonely place noun general
həsrət longing for a person or place noun general
nəmişlik moist place noun general
dağlıq mountainous place noun general
palçıqlıq muddy place noun general
zığlıq muddy place noun general
yuvalıq nestling-place noun general
təhkimçi person attached to some work noun general
işəmuzdçuluq piece-work noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-work payment noun general
xanəgah place for dervishes noun general
seyrəngah place for picnic noun general
ziyarətgah place for pilgrimage noun general
məbədgah place for praying noun general
namazğah place for praying noun general
soğanlıq place for storing onions noun general
qənbərlik place full of cobbles noun general
laləzarlıq place full of different planted flowers noun general
laləzarlıq place full of different planted trees noun general
gülzarlıq place full of flowers noun general
gülzar place full of flowers noun general
təvəllüd yeri place of birth noun general
fəxri yer place of honor noun general
yer-yurd place of residence noun general
pərəstişgah place of worship noun general
sitayişgah place of worship noun general
bürməlik place overgrown with bush noun general
biyanlıq place overgrown with liquorice noun general
istiotluq place planted with pepper noun general
imamzadə place where descendants of imams are buried noun general
ilanlıq place where snakes inhabit noun general
dərəlik-təpəlik place with hills and valleys noun general
güllük place with lot of flowers noun general
bozluq place without grass and trees noun general
suvaq işi plaster work noun general
abadanlıq populated place noun general
praktikum practical work noun general
isnad reference noun general
rəy reference noun general
məlumat kitabı reference book noun general
isnad nöqtəsi reference point noun general
bərpaçılıq işləri restoration work noun general
xəlvətgah retired place noun general
dağ-daş roadless place noun general
qayalıq rocky place noun general
daşlıq rocky place noun general
qamışlıq rushy place noun general
pir sacred place noun general
qumlaq sandy place noun general
qumluq sandy place noun general
qumsallıq sandy place noun general
elmi iş scientific work noun general
matrosluq seaman's work noun general
xəlvətgah secret place noun general
xəlvətlik secret place noun general
xəlvətxana secret place noun general
kölgəli yer shady place noun general
zərbəçilik shock work noun general
kol-kosluq shrubby place noun general
enişlik sloping place noun general
içtimai fəaliyyət social work noun general
ictimai iş social work noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
mehtərlik stableman's work noun general
şablon əsər stereotyped work noun general
daşlıq stony place noun general
dayanacaq stopping place noun general
güney sunny side of any place noun general
tikanlıq thorny place noun general
yuxarıbaş top place noun general
ikinövbəli iş two-shift work noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
biyar unpaid work noun general
işin həcmi volume of work noun general
suvat watering place noun general
alalıq weedy place noun general
abadanlıq well-equipped place noun general
yeldöyən windy place noun general
peşə work noun general
kənizlik work of a housemaid noun general
eşşəkçilik work of an ass driver noun general
əmək kitabçası work-book noun general
əməkgünü work-day noun general
gündəlik paltar work-day clothes noun general
başlanğıc zərbə place-kick noun sport
sərbəst zərbə place-kick noun sport
münasib place noun general
uyğun place noun general
yerində place noun general
yerli place noun general
haşiyə reference noun general
səhifənin aşağısında xətt altında yazılan izahat reference noun general
əməkdaşlıq team-work noun general
davranış work noun general
hərəkət work noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
oturacaq place noun general
mənbə reference noun general
sitat reference noun general
qarşılıqlı kömək team-work noun general
tapşırıqlar məcmuəsi work-book noun general
arayış reference noun general
məlumat reference noun general
soraq reference noun general
əsər work noun general
ev place noun spoken language
mənzil place noun spoken language
müntəzəmlik team-work noun sport
uyğunluq team-work noun sport
malikanə place noun general
mülk place noun general
tövsiyə reference noun general
tövsiyə vermə reference noun general
yaxşı rəy reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zəmanət reference noun general
çarpaz istinad cross-reference noun computer
istinad reference noun computer
iş yeri place noun general
vəzifə place noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
əməl work noun general
səlahiyyət reference noun general
məhsul work noun general
məmulat work noun general
bağlılıq reference noun general
əlaqə reference noun general
münasibət reference noun general
birgə işləmək co-work verb general
əməkdaşlıq etmək co-work verb general
qoymaq place verb general
yerləşdirmək place verb general
işləmək work verb general
məşğul olmaq work verb general
proqul etmək be absent from work verb general
işsiz olmaq be out of work verb general
xamlamaq become soft from lack of work verb general
güzarı düşmək call at a place accidentally verb general
düzdürmək cause smb. to place verb general
çalışdırmaq cause smb. to work verb general
tərlətmək cause smb. to work hard verb general
işlətmək cause to work verb general
işə çıxmaq come to work verb general
girləmək do no work verb general
təcrübə keçmək do practical work verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
işə getmək go to work verb general
girmək go to work verb general
işə girmək go to work verb general
işə günaşırı getmək go to work every other day verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
işdən getmək leave work verb general
işi fəallaşdırmaq liven up the work verb general
abadanlaşdırmaq make a place comfortable for living verb general
hesablaşmaq make short work verb general
layiqli yer tutmaq occupy fitting place verb general
dayamaq place verb general
qondarmaq place verb general
sığdırmaq place verb general
sığışdırmaq place verb general
yerbəyer etmək place verb general
dirəkləmək place a pole verb general
dirəkləmək place a post verb general
piket təşkil etmək place pickets verb general
cabaca etmək put in a particular place verb general
yetmək reach a place verb general
mənzilə çatmaq reach the place verb general
yer bronlamaq reserve a place verb general
künc-bucaq retired place verb general
girişmək set to do some work verb general
girişdirmək set to work verb general
lazımi yeri tutmaq take a proper place verb general
layiqli yer tutmaq take fitting place verb general
baş vermək take place verb general
vaqe olmaq take place verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
birincilik qazanmaq win the first place verb general
çalışmaq work verb general
iş tutmaq work verb general
qayıqçılıq etmək work as a boatman verb general
arabaçılıq etmək work as a carter verb general
kargüzar işləmək work as a clerk verb general
rəncbərlik etmək work as a farmhand verb general
nalbəndlik etmək work as a farrier verb general
anbardarlıq etmək work as a housekeeper verb general
kənizlik etmək work as a housemaid verb general
laborantlıq etmək work as a laboratory assistant verb general
dəyirmançılıq etmək work as a miller verb general
suvaqçılıq etmək work as a plasterer verb general
salçılıq etmək work as a rafter verb general
qulluqçuluq etmək work as a servant verb general
saatsazlıq etmək work as a watch-maker verb general
tərəziçilik etmək work as a weigher verb general
fabrikdə işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a plant verb general
gecə işləmək work at night verb general
işlənilmək work be worked out verb general
ilgək açmaq work buttonhole verb general
günəmuzd işləmək work by the day verb general
kollektiv işləmək work collectively verb general
bəhsəbəhs işləmək work competing in speed verb general
muzdla işləmək work for hire verb general
gərgin işləmək work hard verb general
ciddi işləmək work hard verb general
külüng çalmaq work hard verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
zəhmətə qatlaşmaq work hard verb general
ahəngdar işləmək work harmoniously verb general
əlbir işləmək work in concert verb general
boş-boş işləmək work in vain verb general
ilhamla işləmək work inspiredly verb general
qul kimi işləmək work like a slave verb general
öküz kimi işləmək work like a slave verb general
xariqə yaratmaq work marvels verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
dissertasiya üzərində işləmək work on a dissertation verb general
həll etmək work out verb general
hasilə gətirmək work out verb general
işləyib hazırlamaq work out verb general
plan tərtib etmək work out a plan verb general
ləng işləmək work slowly verb general
bahəm işləmək work together verb general
bərabər işləmək work together verb general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
reference from place of work iş yerindən xarakteristika noun general