• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of right (138 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
right düzgünlük noun general
right senz noun general
right ədalət noun general
right haqq noun general
right düzlük noun general
right hüquq noun general
right qayda noun general
right qayda-qanun noun general
right sağ noun general
right sağ tərəf noun general
right sağ cinah noun military
right həqiqəti bərpa etmək verb general
right ədaləti bərpa etmək verb general
right hüququ müdafiə etmək verb general
right düzəltmək verb general
right qaydaya salmaq verb general
right təqsirsiz adjective general
right günahsız adjective general
right əlverişli adjective general
right haqlı adjective general
right doğru adjective general
right düzgün adjective general
right düz adjective general
right sağlam adjective general
right yaxşı vəziyyət adjective general
right sağ adjective general
right insafla adverb general
right ədalətlə adverb general
right doğru-düzgün adverb general
right qanunauyğun olaraq adverb general
right doğru olaraq adverb general
right düzgün olaraq adverb general
right düz adverb general
right tamamilə adverb general
right dürüst adverb general
right tam adverb general
right olduqca adverb general
right çox adverb general
stage-right pyesi səhnəyə qoyma hüququ noun general
legislative right qanunvericilik hüququ noun general
right approach çəm noun general
right-handed twist sağ eşilmə noun general
right of veto veto hüququ noun general
right and left sağ-sol noun general
right side of smth. avand noun general
patent-right patent hüququ noun general
left and right sol-sağ noun general
the right side surət noun general
right action savab noun general
the right side bəniz noun general
tenant right icarə hüququ noun general
come to right nizama düşmək verb general
prove oneself in the right bəraət qazanmaq verb general
set right düz etmək verb general
get right ötüşmək verb general
be on the right sağda olmaq verb general
put right düz etmək verb general
choose the right moment girəvəyə salmaq verb general
have the right of behaving unceremoniously ərki çatmaq verb general
set smb. in the right way başına ağıl qoymaq verb general
have right to do smth. bir iş görməyə ixtiyarı olmaq verb general
turn to the right sağa çevirmək verb general
exercise one's right haqqından istifadə etmək verb general
prove to be right doğru çıxmaq verb general
get right düzəlmək verb general
have right ixtiyar olmaq verb general
give right ixtiyar vermək verb general
become right düzgünləşmək verb general
put right kökləmək verb general
be put right köklənmək verb general
right-angled düzbucaqlı adjective general
all-right qənaətbəxş adjective general
all-right kafi adjective general
all-right lazımi qədər adjective general
all-right qənaətləndirici adjective general
all-right kifayət adjective general
all-right kifayət qədər adjective general
right side üst adjective general
all-right kifayətləndirici adjective general
all-right münasib adjective general
all-right müvafiq adjective general
all-right uyğun gələn adjective general
all-right əlverişli adjective general
all-right sağlam adjective general
all-right yaxşı adjective general
by right of succession irsən adverb general
by right of seniority böyüklüyə görə adverb general
right from the start dib-dəhnədən adverb general
all right sağ-salamat adverb general
at the right moment vaxtında adverb general
in right place cabaca adverb general
to the right sağa adverb general
right now indicə adverb general
by right hüquq üzrə adverb general
on the right sağda adverb general
from the right sağdan adverb general
right wheel! şağ çiyin üstə irəli! phrases general
right colic flexure sağ çənbər bağırsaq əyriliyi phrases anatomical
right at the time tam vaxtında phrases general
right away həmin dəqiqə phrases general
All right! Yaxşı! phrases general
get smth. right bir şeyi tam başa düşmək phrases general
hit the right nail on the head lap yerinə düşmək phrases general
it serves him right ona haqq olur phrases general
make wrong right ağa qara demək phrases general
right to succeed varis olmaq hüququ phrases general
eyes right sağa düzlənmə phrases general
right away həmin saat phrases general
right at the time düz vaxtında phrases general
on the right track düz yolda phrases American
have the right end of the stick üstünlük əldə etmək phrases general
keep on the right track düzgün yolla getmək phrases general
by right or wrong mümkün olan hər vasitə phrases general
hit right word münasib söz tapmaq phrases general
It's all right! Eybi yoxdur! phrases general
All right! bəd olmaz! phrases general
right as nails tamamilə doğru phrases general
right handed sağ əllə edilən phrases general
get smth. right bir şeyi tam anlamaq phrases general
All right! Çox pakizə! phrases general
put right təmir etmək phrases general
right hand sağ phrases general
eyes right sola düzlənmə phrases general
put right qayırmaq phrases general
All right! Başüstə! phrases general
right-angled triangle düzbucaqlı üçbucaq phrases general
right hand man sadiq köməkçi phrases general
right of expatriation mühacirət hüququ phrases general
All right! Qoy belə olsun! phrases general
right hand sağ tərəfdə olan phrases general
right hepatic flexure sağ çənbər bağırsaq əyriliyi phrases anatomical
All right! Əvət! phrases general
right hand man sadiq adam phrases general
put right düzəltmək phrases general
right lobe sağ pay phrases anatomical
put right doğru yola gətirmək phrases general
put right doğru yola çəkmək phrases general
right as nails tam qaydasında phrases general