• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of rise in smb.'s opinion (99 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
fikir opinion noun general
mövqe opinion noun general
mülahizə opinion noun general
rəy opinion noun general
təpə rise noun general
yoxuş rise noun general
əmək haqqının artırılması wage-rise noun general
fikir ayrılığı difference of opinion noun general
müxalifət difference of opinion noun general
baxış opinion noun general
nöqteyi-nəzər opinion noun general
əfkari-ümumiyyə public opinion noun general
artım rise noun general
qalxışma rise noun general
ucalma rise noun general
eniş-yoxuş slope and rise noun general
mütəxəssisin rəyi opinion noun general
qiymət opinion noun general
artma rise noun general
qalxma rise noun general
yüksəlmə rise noun general
çıxma rise noun general
doğma rise noun general
qalxma rise noun general
dirilmə rise noun general
həyata qayıtma rise noun general
qabarma rise noun general
çıxmaq rise verb general
doğmaq rise verb general
rəy soruşmaq ask one's opinion verb general
eyni fikirdə olmaq be of the same opinion verb general
fikir demək express an opinion verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
öz fikrini söyləmək express one's opinion verb general
öz rəyini söyləmək express one's opinion verb general
öz fikrini demək give one's opinion verb general
doğurmaq give rise verb general
doğmaq give rise verb general
qısqandırmaq give rise to a jealous feeling verb general
narahatlıq doğurmaq give rise to anxiety verb general
ixtilaf salmaq give rise to difference verb general
qudurmaq have a fair opinion of oneself verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
öz fikri olmaq have one's own opinion verb general
baş qaldırmaq rise verb general
çıxmaq rise verb general
qabarmaq rise verb general
qəlbilənmək rise verb general
qəlbiləşmək rise verb general
qovzanmaq rise verb general
ucalmaq rise verb general
yüksəlmək rise verb general
mənsəbə ucalmaq rise a high rank verb general
xortlamaq rise again verb general
qalxışmaq rise against verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
qalxışmaq rise all together verb general
bahalıq salmaq rise cost of living verb general
kəfəni yırtmaq rise from the dead verb general
xortlamaq rise from the dead verb general
xortlamaq rise from the grave verb general
ucalmaq rise high verb general
qabarcıqlanmaq rise in bubbles verb general
bahalanmaq rise in price verb general
bahalaşmaq rise in price verb general
qiyam etmək rise in rebel verb general
ləpələnmək rise in waves verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
oturub-durmaq sit and rise verb general
qalmaq stick one's opinion verb general
ayağa durmaq rise verb general
qalxmaq rise verb general
qalxışmaq rise verb general
qiyam etmək rise verb general
üsyan etmək rise verb general
başlamaq rise verb general
başlanğıcını götürmək rise verb general
mənim nəzərimcə in my opinion adverb general
mənim nöqteyi-nəzərimcə in my opinion adverb general
rəyincə in one's opinion adverb general
əqidəsinə görə according to one's opinion adverb general
fikir yaratmaq form an opinion phrases general
fikrimcə in my opinion phrases general
məncə in my opinion phrases general
mənə görə in my opinion phrases general
fikrində qətiyyətli olan adam man of set opinion phrases general
əmək haqqlarının artırılması pay rise phrases general
maaşların haqqlarının artırılması pay rise phrases general
ictimai fikir public opinion phrases general
ictimai rəy public opinion phrases general
dirilmək rise from the grave phrases general
xortlamaq rise from the grave phrases general
bunt qaldırmaq rise in rebellion phrases general
qiyam qaldırmaq rise in rebellion phrases general
üsyan etmək rise in rebellion phrases general
mənsəbə çatmaq rise in the world phrases general
ictmai fikrin meyli the set of public opinion phrases general
Mənim rəyimcə In my opinion phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
rise in smb.'s opinion bir kəsin nəzərində böyümək verb general