• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of rolları yenidən bölmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
komik rolları ifa edən aktyor comedian noun general
komik rolları ifa edən aktyor comic noun general
qiymətə yenidən baxılma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyulma overvalue noun general
yenidən qiymətləndirmə overvalue noun general
yenidən görünmə reappearance noun general
yenidən peyda olma reappearance noun general
yenidən zühur etmə reappearance noun general
yenidən cildlənmiş kitab rebind noun general
yenidən bərpa rebirth noun general
yenidən canlanma rebirth noun general
yenidən dirçəlmə rebirth noun general
yenidən törəmə rebirth noun general
yenidən canlanmış reborn noun general
yenidən doğulmuş reborn noun general
yenidən törəmiş reborn noun general
yenidən işləmə recast noun general
yenidən təsis etmə reclaiming noun general
yenidən baxma reconsideration noun general
yenidən canlandırma reconstitution noun general
yenidən hasil etmə reconstitution noun general
yenidən yaratma reconstitution noun general
yenidən qurmaq reconstruction noun general
yenidən təşkil etmə reconstruction noun general
yenidən hesablama re-count noun general
yenidən seçmə re-election noun general
yenidən geri dönmə re-entry noun general
yenidən qayıtma re-entry noun general
yenidən bərpa edilmə re-establishment noun general
yenidən bərpa etmə re-establishment noun general
yenidən yoxlama re-examination noun general
yenidən sığorta etmə reinsurance noun general
yenidən kapital qoyma reinvestment noun general
yenidən maya qoyma reinvestment noun general
yenidən yatırım qoyma reinvestment noun general
yenidən nəşr olunma reissue noun general
yenidən nəşr edilmə reissue noun general
yenidən nəşr etmə reissue noun general
yenidən evlənmə remarriage noun general
yenidən təşkil etmə reorganisation noun general
yenidən doldurma replenishment noun general
yenidən əlavə etmə replenishment noun general
yenidən hasil etmə reproduction noun general
yenidən başlama resumption noun general
yenidən törəmə resurgence noun general
yenidən çəkmə retake noun general
işə yenidən baxma retrial noun general
yenidən birləşdirmə reunification noun general
yenidən birləşmə reunification noun general
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
yenidən birləşmə reunion noun general
yenidən işlənmə adaptation noun general
yenidən başlama continuation noun general
yenidən başlama reactivation noun general
yenidən işlənmiş və düzəldilmiş nəşr recast noun general
yenidən müzakirə etmə reconsideration noun general
yenidən təchiz edilmə refit noun general
yenidən təchiz etmə refit noun general
yenidən işləmə revision noun general
yenidən doldurma overcharge noun general
yenidən qurma readjustment noun general
yenidən təşkil etmə readjustment noun general
yenidən tikmə readjustment noun general
yenidən qurma rearrangement noun general
yenidən təşkil etmə rearrangement noun general
rolların yenidən bölünməsi recast noun general
yenidən başlama renewal noun general
yenidən silahlanma refit noun military
yenidən mühakimə etmə review noun law
bölmək allocate verb general
bölmək apportion verb general
ikiyə bölmək bifurcate verb general
iki bərabər hissəyə bölmək bisect verb general
tən bölmək bisect verb general
növlərə bölmək class verb general
bölmək deal verb general
bölmək dispense verb general
bölmək distribute verb general
rayona bölmək district verb general
dairəyə bölmək district verb general
bölmək divide verb general
dozalara bölmək dose verb general
hissələrə bölmək dose verb general
kiçik hissələrə bölmək fritter verb general
xırda hissələrə bölmək fritter verb general
yenidən araşdırmaq go behind verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
yenidən öyrənmək go behind verb general
yarı bölmək halve verb general
iki bölmək intersect verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
yenidən qiymət qoymaq overvalue verb general
yenidən qiymətləndirmək overvalue verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
hissələrinə bölmək parcel verb general
bölmək part verb general
bölmək partition verb general
dövrlərə bölmək phase verb general
mərhələlərə bölmək phase verb general
hissələrə bölmək portion verb general
paylara bölmək portion verb general
bölmək quarter verb general
dörd bərabər hissəyə bölmək quarter verb general
yenidən fəaliyyətə başlamaq reactivate verb general
yenidən görünmək reappear verb general
yenidən peyda olmaq reappear verb general
yenidən zühur etmək reappear verb general
yenidən qiymətləndirmək reappraise verb general
yenidən silahlandırmaq rearm verb general
yenidən yığışmaq reassemble verb general
yenidən canlandırmaq reawaken verb general
yenidən fəallaşdırmaq reawaken verb general
yenidən oyatmaq reawaken verb general
yenidən tikmək rebuild verb general
yenidən düzəltmək recast verb general
yenidən doldurmaq recharge verb general
yenidən başlanmaq recommence verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
yenidən qurmaq reconstruct verb general
yenidən təşkil etmək reconstruct verb general
yenidən tikmək reconstruct verb general
yenidən saymaq re-count verb general
yenidən bəzəmək redecorate verb general
yenidən bölmək redistribute verb general
yenidən bölüşdürmək redistribute verb general
yenidən paylamaq redistribute verb general
yenidən paylaşdırmaq redistribute verb general
yenidən etmək redo verb general
yenidən qayırmaq redo verb general
yenidən seçmək re-elect verb general
yenidən daxil olmaq re-enter verb general
yenidən girmək re-enter verb general
yenidən yoxlamaq re-examine verb general
yenidən üzmək refloat verb general
yenidən doğulmaq regenerate verb general
yenidən əmələ gəlmək regenerate verb general
yenidən qruplaşdırmaq regroup verb general
yenidən isitmək reheat verb general
yenidən qızdırmaq reheat verb general
yenidən investisiya qoymaq reinvest verb general
yenidən kapital qoymaq reinvest verb general
yenidən qoymaq reinvest verb general
yenidən maya qoymaq reinvest verb general
yenidən yerləşdirmək reinvest verb general
yenidən nəşr etmək reissue verb general
yenidən daxil olmaq rejoin verb general
yenidən yandırmaq rekindle verb general
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse verb general
yenidən yaşamaq relive verb general
yenidən yükləmək reload verb general
yenidən evlənmək remarry verb general
yenidən hərbiləşdirmə remilitarisation verb general
yenidən hərbiləşdirmək remilitarise verb general
yenidən düzəltmək remodel verb general
yenidən minmək remount verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
yenidən istila etmək reoccupy verb general
yenidən tutmaq reoccupy verb general
yenidən açmaq reopen verb general
yenidən təşkil etmək reorganise verb general
yenidən qablaşdırmaq repack verb general
yenidən doldurmaq replenish verb general
yenidən əlavə etmək replenish verb general
yenidən cilalamaq repolish verb general
yenidən nəşr etmək reprint verb general
yenidən möhür vurmaq reseal verb general
yenidən möhürləmək reseal verb general
yenidən yerləşdirmək reset verb general
yenidən qol çəkmək resign verb general
yenidən seçmək re-sort verb general
yenidən eşidilmək resound verb general
yenidən səs vermək resound verb general
yenidən səslənmək resound verb general
yenidən yəhərləmək ressadle verb general
yenidən bildirmək restate verb general
yenidən elan etmək restate verb general
yenidən xəbər vermək restate verb general
yenidən məlumat verməl restate verb general
yenidən başlamaq resume verb general
yenidən almaq retake verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
yenidən nağıl etmək retell verb general
yenidən fikirləşmək rethink verb general
yenidən hazırlamaq retrain verb general
yenidən birləşdirmək reunify verb general
yenidən birləşmək reunite verb general
yenidən istifadə etmək reuse verb general
yenidən sarımaq rewind verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
bölmək segregate verb general
bölmək share verb general
siniflərə bölmək sort verb general
uzun ensiz hissələrə bölmək strip verb general
hissələ bölmək subdivide verb general
iki bölmək traverse verb general
üç bərabər hissəyə bölmək trisect verb general
yenidən başlatmaq restart verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
bərabər bölmək divide equally verb general
yarı bölmək divide in two verb general
bərabər hissələrə bölmək divide into equal portions verb general
vaxtını bölmək divide one's time verb general
yenidən qayıtmaq regain verb general
bölmək regulate verb general
yenidən təşkil etmək reorganize verb general
yenidən hasil etmək reproduce verb general
yenidən bərpa etmək restore verb general
yenidən götürmək retake verb general
xərci yarı bölmək share expenses with verb general
bir kəslə bölmək share with smb. verb general
yenidən başlamaq start afresh verb general
yenidən oynamaq replay verb sport
yenidən səpmək resow verb agricultural
dərəcələrə bölmək calibrate verb general
bölmək carve verb general
bölmək comminute verb general
hissələrinə bölmək dissever verb general
yenidən hesablamaq enumerate verb general
yenidən qurmaq overhaul verb general
dozalara bölmək proportion verb general
yenidən qurmaq rearrange verb general
yenidən təşkil etmək rearrange verb general
yenidən tikmək rearrange verb general
yenidən irəli sürmək reassert verb general
yenidən yığmaq rebuild verb general
yenidən əldə etmək recover verb general
yenidən nail olmaq recover verb general
yenidən ağıla gəlmək recur to verb general
yenidən imtahan etmək re-examine verb general
yenidən təchiz etmək refit verb general
qruplara bölmək regiment verb general
yenidən zərb etmək reissue verb general
yenidən birləşmək rejoin verb general
yenidən qoşulmaq rejoin verb general
yenidən xəstələnmək relapse verb general
xalçanı yenidən salmaq re-lay verb general
yenidən doldurmaq reload verb general
yenidən çəkilmiş film remake verb general
yenidən qurmaq remodel verb general
yenidən təşkil etmək remodel verb general
yenidən quraşdırmaq remount verb general
yenidən montaj etmək remount verb general
yenidən sıraya düzmək reorder verb general
yenidən yazmaq reprint verb general
yenidən dolmaq resound verb general
yenidən ələmək resow verb general
yenidən qoymaq restate verb general
yenidən sahib olmaq resume verb general
yenidən danışmaq retail verb general
yenidən imtahan keçirmək retake verb general
yenidən işləmək revise verb general
nazik zolaqlara bölmək ribbon verb general
bölmək separate verb general
bölmək whack verb spoken language
yenidən baxmaq re-examine verb law
qruplara bölmək group verb general
abzaslara bölmək paragraph verb general
hissələrə bölmək plot verb general
yenidən qurmaq rebuild verb general
yenidən tökmək recast verb general
yenidən silahlandırmaq refit verb general
yenidən başlamaq renew verb general
yenidən göstərilmə revival verb general
bölmək allot verb general
bölmək allott verb general
rolları yenidən bölmək recast verb general
yenidən qüvvəyə minmək revive verb general
bölmək split verb general
hissələrə bölmək split verb general
yenidən çəkmək tip verb general
dərəcələrə bölmək graduate verb general
yenidən doldurmaq overcharge verb general
yenidən tamaşaya qoymaq revive verb general
yenidən qruplaşdırmaq rearrange verb computer
yenidən yükləmək reboot verb computer
yenidən hesablamaq recalculate verb computer
yenidən quraşdırmaq reinstall verb computer
yenidən yüklənmək reload verb computer
bölmək (sənədi)  split verb computer
yenidən işləmək arrange verb general
kiçik hissələrə bölmək pound verb general
rolları bölüşdürmək cast verb theatrical
bölmək cut verb general
yenidən yumurtlanmış new-laid adjective general
yenidən törəmiş regenerate adjective general
yenidən hazırlama retraining adjective general
yenidən istifadəyə yararlı reusable adjective general
yenidən işlənmiş revised adjective general
yenidən qurulmamış unreconstructed adjective general
yenidən tikilməmiş unreconstructed adjective general
yenidən afresh adverb general
yenidən again adverb general
yenidən anew adverb general
yenidən first adverb general
yenidən more adverb general
yenidən newly adverb general
yenidən next adverb general
yenidən freshly adverb general