• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of root (46 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
root rişə noun general
root dib-dəhnə noun general
root kök noun general
root əsas noun general
root kök buraxmaq verb general
root kök bağlamaq verb general
root kök atmaq verb general
root kök atmaq verb general
root həyata keçirmək verb general
root tətbiq etmək verb general
root mıxlanıb qalmaq verb general
root mıxlamaq verb general
root kök adjective general
root nutrition qidalanma noun general
root hair kök telləri noun general
soap-root sabunotu noun general
hair-root tükün dibi noun general
simple root sadə kök noun general
third root kub kök noun general
extraction of root from kökalma noun general
square root kvadrat kök noun general
square root kökaltı noun mathematics
second root kvadrat kök noun general
cube root kub kök noun general
root out yerli-köklü qoparmaq verb general
root up eşələmək verb general
lay the axe to the root of smth. baltanı dibindən vurmaq verb general
take root rişələnmək verb general
extract the root kök almaq verb general
approve root and branch bütünlüklə təsdiq etmək verb general
of the same root eyniköklü adjective general
root-like kökəbənzər adjective general
root-like kökümsov adjective general
by the root yerli-köklü adverb general
root and branch köklü-gövdəli phrases general
change root and branch kökündən dəyişdirmək phrases general
root and branch köklü-dibli phrases general
Idleness is the root of all evil Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir phrases general
square root kvadrat kök phrases mathematics
root and branch tamamilə phrases general
take root böyümək phrases general
take root kök salmaq phrases general
second root kvadrat kök phrases mathematics
root and branch yerli-köklü phrases general
take root inkişaf etmək phrases general
root and branch yerli-dibli phrases general