• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of root out (46 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
tükün dibi hair-root noun general
kök root noun general
kub kök cube root noun general
kökalma extraction of root from noun general
dib-dəhnə root noun general
rişə root noun general
kök telləri root hair noun general
qidalanma root nutrition noun general
kvadrat kök second root noun general
sadə kök simple root noun general
sabunotu soap-root noun general
kvadrat kök square root noun general
kub kök third root noun general
kökaltı square root noun mathematics
əsas root noun general
kök atmaq root verb general
kök bağlamaq root verb general
bütünlüklə təsdiq etmək approve root and branch verb general
kök almaq extract the root verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
kök buraxmaq root verb general
kök atmaq root verb general
eşələmək root up verb general
rişələnmək take root verb general
həyata keçirmək root verb general
tətbiq etmək root verb general
mıxlamaq root verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
eyniköklü of the same root adjective general
kök root adjective general
kökəbənzər root-like adjective general
kökümsov root-like adjective general
yerli-köklü by the root adverb general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the root of all evil phrases general
köklü-dibli root and branch phrases general
köklü-gövdəli root and branch phrases general
tamamilə root and branch phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
böyümək take root phrases general
inkişaf etmək take root phrases general
kök salmaq take root phrases general
kökündən dəyişdirmək change root and branch phrases general
kvadrat kök second root phrases mathematics
kvadrat kök square root phrases mathematics
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
root out yerli-köklü qoparmaq verb general