• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of rush (59 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
gold-rush qızıl dalınca qaçma noun general
gold-rush qızılaxtarma noun general
rush axın noun general
rush cəld hərəkət noun general
rush həmlə noun general
rush hücum noun general
rush təzyiq noun general
rush qəmiş noun general
rush basabas noun general
rush qaç-qov noun general
rush tələsmə noun general
rush axma noun general
rush yığılma noun general
rush ... dalınca qaçma noun general
rush can atma noun general
rush qamış noun botanical
rush qarğı noun botanical
rush boş şey noun general
rush əhəmiyyətsiz şey noun general
rush mənasız şey noun general
rush atılmaq verb general
rush sıçramaq verb general
rush tullanmaq verb general
come with a rush tökülüşmək verb general
make a rush qoparaqlanmaq verb general
rush about şütümək verb general
rush along çapmaq verb general
rush into all together tökülüşmək verb general
rush out pırtlamaq verb general
rush the attack həmlə etmək verb general
rush with groups doluşmaq verb general
rush axışıb gəlmək verb general
rush hücum çəkmək verb general
rush soxulmaq verb general
rush tökülüşmək verb general
rush tökülüşüb gəlmək verb general
rush tez ötüb keçmək verb general
rush tez keçirmək verb general
rush tələsik keçirmək verb general
rush tez-tələsik hərəkət etmək verb general
rush tələsik hərəkət etmək verb general
rush təcili surətdə yerinə yetirmək verb general
rush təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək verb general
rush bir iş görməyə məcbur etmək verb general
rush qısnamaq verb general
rush tələsdirmək verb general
rush rəqib qapısına hücüm etmək verb sport
rush qamış döşəmək verb general
rush qamışla örtmək verb general
rush qarğı döşəmək verb general
rush qarğı ilə örtmək verb general
rush qamışla hörmək verb general
rush qarğı ilə hörmək verb general
rush təcili adjective general
rush təxirəsalınmaz adjective general
rush təxirsiz adjective general
in a rush əlimyandı adverb general
rush hour ən gərgin vaxt phrases general
rush hour ən qızğın vaxt phrases general
vero