• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sözünün üstündə durmaq (174 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sözünün üstündə durmayan breakpromise 2 1
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler 2 1
boş şey üstündə mübahisə hair-splitting 2 1
sözünün üstündə durma importunity 2 1
sözünün üstündə durma insistence 2 1
bir əşyanın üstündə uzanmaq overlay 2 1
boş şeyin üstündə savaşma squaáble 2 1
üstündə on 2 65
odluq qəfəsi üstündə közdə qızardılmış balıq grill 2 1
odluq qəfəsi üstündə közdə qızardılmış ət grill 2 1
yol qaydası pozuntusu üstündə məhkəməyə çağırış vərəqəsi ticket 2 1
dik durmaq bulge 3 1
oturub durmaq company 3 1
əks durmaq confront 3 1
qarşı durmaq confront 3 1
tərəf durmaq countenance 3 1
durmaq float 3 1
odluq qəfəsin üstündə qızartmaq grill 3 1
qiymət üstündə çənələşmək haggle 3 1
tutub durmaq hang on 3 1
limanda durmaq harbour 3 1
başında durmaq head 3 1
tutub durmaq hold on 3 1
bir ayağı üstündə hoppanmaq hop 3 1
bir ayağı üstündə sıçramaq hop 3 1
bir ayağı üstündə tullanmaq hop 3 1
üstündə yazmaq inscribe 3 1
sözünün üstündə durmaq insist 3 1
üstündə uzanmaq overlie 3 1
növbəyə durmaq queue 3 1
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble 3 1
durmaq stand 3 1
zamin durmaq vouch 3 1
qarşı durmaq withstand 3 1
məhkəmə qarşısında durmaq appear before the court 3 1
farağat durmaq bax: farağat dayanmaq 3 1
oturub-durmaq be in contact 3 1
hakimiyyət başında durmaq be in power 3 1
keşikdə durmaq be on guard 3 1
qarovul durmaq be on guard 3 1
keşikdə durmaq be on watch 3 1
rahat durmaq behave quiet 3 1
dalında durmaq defend 3 1
dayaq durmaq defend 3 1
marıta durmaq gape 3 1
durmaq get up 3 1
yuxudan durmaq get up 3 1
ayağa durmaq get up 3 1
buzun üstündə sürüşmək glide on the ice 3 1
tutub durmaq hold on 3 1
şax durmaq hold oneself erect 3 1
kənarda durmaq keep aside 3 1
oturub-durmaq keep friendly relations 3 1
qarovul durmaq keep guard 3 1
sözündə durmaq keep one's word 3 1
qapıda durmaq keep the goal 3 1
bərədə durmaq lie in ambush 3 1
pusquda durmaq lie in ambush 3 1
bərədə durmaq lie in wait 3 1
ot üstündə uzanmaq lie on the grass 3 1
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. 3 1
sahib durmaq misappropriate 3 1
qarşı durmaq oppose 3 1
başqa lövbərə durmaq put about 3 1
qarşı durmaq put up resistance 3 1
dala durmaq refuse 3 1
lal kimi durmaq remain dumb 3 1
oturub-durmaq sit and rise 3 1
yöndəmsiz durmaq slouch 3 1
kənar durmaq stand aback 3 1
kənarda durmaq stand aside 3 1
dala durmaq stand back 3 1
dik durmaq stand erect 3 1
iraq durmaq stand far 3 1
fəxri qarovulda durmaq stand guard in honor 3 1
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels 3 1
növbəyə durmaq stand in a queue 3 1
axırda durmaq stand in the end 3 1
yaxın durmaq stand near 3 1
dimdik durmaq stand on end 3 1
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace 3 1
dal-dala durmaq stand one after another 3 1
şax durmaq stand straight 3 1
dalında durmaq stand up 3 1
ayağa durmaq stand up 3 1
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. 3 1
dik durmaq stand upright 3 1
cəld durmaq start up 3 1
geri durmaq step aside 3 1
kənara durmaq step aside 3 1
kömək durmaq support 3 1
dalında durmaq support 3 1
sahib durmaq take possession 3 1
qahmar durmaq take smb.'s part 3 1
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side 3 1
buraz üstündə gəzmək walk the tightrope 3 1
geri durmaq jib 3 1
dizi üstə durmaq kneel 3 1
cərgə ilə durmaq line 3 1
zamin durmaq pawn 3 1
dik durmaq protrude 3 1
qarşı durmaq resist 3 1
qarşı durmaq revolt 3 1
ayağa durmaq rise 3 1
ayağa durmaq stand 3 1
üzə durmaq arise 3 1
qarşıda durmaq face 3 1
qulluğunda durmaq help 3 1
geri durmaq cave 3 1
bir cərgədə durmaq range 3 1
üzə durmaq oppose 3 1
zamin durmaq answer 3 1
durmaq hang 3 1
yumurta üstündə yatmaq sit 3 1
durmaq set 3 1
kəndarda durmaq stand 3 1
suyun üstündə awash 4 1
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent 4 1
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential 4 1
sözünün üstündə duran insistent 4 1
can üstündə olan moribund 4 1
sözünün üstündə duran assertive 4 1
üstündə atop 6 1
başın üstündə overhead 6 1
üstündə above 10 1
üstündə astride 10 1
üstündə onto 10 1
üstündə because of 10 1
üstündə on 10 1
üstündə over 10 1
öz dediyin üstündə durmaq be on one's P's and Q's 29 1
iynə üstündə oturmaq be on pin-points 29 1
tikan üstündə oturtmaq be on pins and needles 29 1
iynə üstündə oturmaq be on tenterhooks 29 1
iynə üstündə oturmaq be on the nettle 29 1
tikan üstündə oturmaq be on the nettle 29 1
iynə üstündə oturan vəziyyətdə olmaq be on wires 29 1
qarnı üstündə sürünmək crawl on belly 29 1
durmaq get up 29 1
ayağa durmaq get up 29 1
qarovulda durmaq keep guard 29 1
pusquda durmaq lay on an ambush 29 1
iynə üstündə like a hen on a hot girdle 29 1
hər qəpiyin üstündə əsmək look twice at evey penny 29 1
marıqda durmaq lurk in ambush 29 1
pusquda durmaq lurk in ambush 29 1
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with 29 1
qarovulda durmaq mount guard 29 1
təkər üstündə on the wheel 29 1
təkər üstündə on wheels 29 1
üstündə ağalıq etmək order about 29 1
dik durmaq prick up 29 1
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. 29 1
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. 29 1
qarovulda durmaq stand guard 29 1
növbəyə durmaq stand in a queue 29 1
dimdik durmaq stand on end 29 1
öz dediyin üstündə durmaq stand on one's P's and Q's 29 1
ayağa durmaq stand up 29 1
kənara durmaq step aside 29 1
dik durmaq stick out 29 1
vız durmaq stick out 29 1
növbəyə durmaq take turns 29 1
boş şey üstündə həyəcan tempest in a teapot 29 1
boş şey üstündə mübahisə tempest in a teapot 29 1
bərədə durmaq lie in wait 29 1
bərədə durmaq lie in ambush 29 1
ot kökü üstündə bitər Like father 29 1
ot kökü üstündə bitər like son 29 1
qapıda durmaq keep the goal 29 12
qapıda durmaq stay in the goal 29 12
ayağa durmaq get on one's feet 29 1
kənarda durmaq sit out 29 1
sözünün ağası true blue 29 13