• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sözlə ifadə edilə bilməyən (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
tətbiq edilə bilmə adaptablity noun general
yazılı ifadə affidavit noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
sirr saxlaya bilməyən babbler noun general
ifadə brief noun general
boş ifadə claptrap noun general
mənasız ifadə claptrap noun general
adi ifadə commonplace noun general
bayağı ifadə commonplace noun general
çeynənmiş ifadə commonplace noun general
köhnə ifadə commonplace noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
ifadə tərzi diction noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
nalayiq ifadə expletive noun general
ifadə etmə expression noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
ifadə tərzi parlance noun general
ifadə üsulu parlance noun general
ifadə recital noun general
ifadə etmə recital noun general
ifadə etmə statement noun general
ifadə üsulu style noun general
ifadə etmə utterance noun general
sözlə demə utterance noun general
ifadə forması wording noun general
işlək ifadə everyday expression noun general
ifadə expression noun general
mübaliğəli ifadə flourish noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tərzi-ifadə manner of expression noun general
çeynənmiş ifadə tag noun general
şablon ifadə trite expression noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə wording noun general
ifadə deposition noun law
ifadə vermə deposition noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
ifadə phrase noun grammatical
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting noun general
ifadə expression noun general
ifadə flash noun general
həll edilə bilməyən insoluble noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
ifadə expression noun general
ifadə qüvvəti expression noun general
ifadə etmə negative noun general
ifadə etmə recitation noun general
ifadə tone noun general
ifadə etmə vent noun general
dəqiq ifadə articulation noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
şablon ifadə cant noun general
riyakar ifadə cant noun general
qısa ifadə etmək brief verb general
ifadə etmək evidence verb general
ifadə etmək expound verb general
ifadə etmək express verb general
alovlana bilməyən flame verb general
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise verb general
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate verb general
ifadə etmək impersonate verb general
ifadə etmək imply verb general
ifadə etmək incarnate verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
ifadə etmək mean verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
ifadə etmək objectify verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
ifadə etmək personalise verb general
sözlərlə ifadə etmək phrase verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
ifadə etmək signify verb general
həll edilə bilən soluble verb general
izah edilə bilən soluble verb general
ifadə etmək state verb general
ifadə etmək term verb general
ifadə vermək testify verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
ifadə etmək voice verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
ifadə etmək express verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
sözlə ifadə etmək put into words verb general
ifadə eləmək signify verb general
aydın ifadə etmək articulate verb general
dəqiq ifadə etmək articulate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
ifadə etmək connote verb general
ifadə etmək denote verb general
ifadə etmək embody verb general
ifadə etmək indicate verb general
ifadə etmək represent verb general
ifadə etmək utter verb general
ifadə vermək witness verb general
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
ifadə etmək write verb general
ifadə etmək convey verb general
ifadə etmək extend verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
əldə edilə bilən accessible adjective general
əldə edilə bilən achievable adjective general
analiz edilə bilən analysable adjective general
yalvarış ifadə edən appealing adjective general
tətbiq edilə bilən applicable adjective general
əldə edilə bilən approachable adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
aid edilə bilən assignable adjective general
izah edilə bilən assignable adjective general
əldə edilə bilən attainable adjective general
yataqdan qalxa bilməyən bedridden adjective general
əminliklə etiraf edilə bilən certifiable adjective general
təsdiq edilə bilən certifiable adjective general
təsnif edilə bilən classable adjective general
nifrət ifadə edən contemptuous adjective general
etibar edilə bilən credible adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
təyin edilə bilən definable adjective general
hiss edilə bilən detectable adjective general
tutuşdurula bilməyən disparate adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən effusive adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
qurtarmaq bilməyən endless adjective general
icra edilə bilən executable adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən expansive adjective general
izah edilə bilən explainable adjective general
izah edilə bilən explicable adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
əldə edilə bilən extractive adjective general
ölçülə bilməyən fathomless adjective general
usanmaq bilməyən fatigueless adjective general
yorulmaq bilməyən fatigueless adjective general
qorxu bilməyən fearless adjective general
fır-fırıldaq bilməyən guileless adjective general
rədd edilə bilən ignorable adjective general
yol verilə bilməyən impermissible adjective general
yalvarış ifadə edən imploring adjective general
idxal edilə bilən importable adjective general
həyata keçirilə bilməyən impossible adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
mümkün edilə bilməyən inaccessible adjective general
qəbuledilə bilməyən inadmissible adjective general
tətbiq edilə bilməyən inapplicable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurable adjective general
tutuşdurula bilməyən incommensurable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurate adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
sözlə deyilə bilməyən incommunicable adjective general
sübut edilə bilməyən inconclusive adjective general
bir araya sığışa bilməyən inconsistent adjective general
düzəldilə bilməyən incorrigible adjective general
inamsızlıq ifadə edən incredulous adjective general
yorulmaq bilməyən indefatigable adjective general
alına bilməyən indefeasible adjective general
təyin oluna bilməyən indefianble adjective general
təsvir oluna bilməyən indescribable adjective general
təsviredilə bilməyən indescribable adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
təyin edilə bilməyən indeterminable adjective general
ayırd edilə bilməyən indiscernible adjective general
özünü saxlaya bilməyən indiscreet adjective general
ayırd edilə bilməyən indistinguishable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
sözlə deyilə bilməyən ineffable adjective general
ortadan qaldırıla bilməyən ineradicable adjective general
qiymətləndirilə bilməyən inestimable adjective general
izah edilə bilməyən inexplicable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
sözlə deyilə bilməyən inexpressible adjective general
ifadə baxımından zəif inexpressive adjective general
borcunu ödəyə bilməyən insolvent adjective general
borcunu verə bilməyən insolvent adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insuperable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insurmountable adjective general
kənar edilə bilməyən insurmountable adjective general
qorxu bilməyən intrepid adjective general
düzəldilə bilməyən irrecoverable adjective general
düzəldilə bilməyən irredeemable adjective general
təkzib edilə bilməyən irrefutable adjective general
həyata keçirilə bilməyən irrelizable adjective general
geri qaytarıla bilməyən irremediable adjective general
düzəldilə bilməyən irremediable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən irresistible adjective general
ləğv edilə bilməyən irreversible adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
səhv edilə bilən mistakable adjective general
qurtarmaq bilməyən never-ceasing adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
rəqəmlə ifadə edilmiş numeral adjective general
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical adjective general
əldə edilə bilən obtainable adjective general
dərk edilə bilən perceptible adjective general
ifadə photogenic adjective general
yalvarış ifadə edən pleading adjective general
açıq ifadə olunmuş pronounced adjective general
əldə edilə bilən reachable adjective general
qəbul edilə bilən receivable adjective general
təmir edilə bilən repairable adjective general
islah edilə bilən reparable adjective general
əvəz edilə bilən replacable adjective general
nifrət ifadə edən scornful adjective general
sözlə ifadə edilməyən tacit adjective general
yorulmaq bilməyən tireless adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
nəql edilə bilən transmissable adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
əlifbanı bilməyən unalphabeted adjective general
düzəldilə bilməyən unamendable adjective general
təhlil oluna bilməyən unanalysable adjective general
cavab verə bilməyən unanswerable adjective general
nəzarət edilə bilməyən uncontrolled adjective general
usanmaq bilməyən unfatiguable adjective general
yorulmaq bilməyən unfatiguable adjective general
təsəvvür edilə bilməyən unimaginable adjective general
xəyala gətirilə bilməyən unimaginable adjective general
tələffüz edilə bilməyən unpronounceable adjective general
sakitlik bilməyən unrestful adjective general
yorulmaq bilməyən unrestful adjective general
nəzarət edilə bilməyən unruled adjective general
sözlə deyilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
dayandırıla bilməyən unstoppable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
dillə deyilə bilməyən unwordable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
bilməyən weariless adjective general
çevrilə bilməyən irreducible adjective general
təxmin edilə bilən predictable adjective general
təxmin edilə bilməyən unpredictable adjective general
bərpa edilə bilən renewable adjective general
nüfuz edilə bilən permeable adjective general
təxmin edilə bilən foreseeable adjective general
tətbiq edilə bilən adaptable adjective general
kəsilmək bilməyən incessant adjective general
ifadə olunmaz unutterable adjective general
apelyasiya edilə bilməyən unappealable adjective law
sərbəst dəyişdirilə bilməyən inconvertible adjective finance
xırdalana bilməyən inconvertible adjective finance
izah edilə bilən accountable adjective general
etiraz edilə bilən answerable adjective general
ehtimal edilə bilən assumptive adjective general
güman edilə bilən assumptive adjective general
qanunla sübut edilə bilən authentic adjective general
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
bir araya sığışa bilməyən dissociable adjective general
ləğv edilə bilən dissoluble adjective general
ayaq üstə dura bilməyən groggy adjective general
şübhə edilə bilən impeachable adjective general
bəraət qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
yorulmaq bilməyən inexhaustible adjective general
bir yerdə dayana bilməyən monkeyish adjective general
təsəvvür edilə bilən notional adjective general
dərk edilə bilən penetrable adjective general
dəf edilə bilən removable adjective general
bilməyən unacquainted adjective general
sözlə deyilə bilməyən utterless adjective general
təsvir oluna bilməyən utterless adjective general
heç nə bilməyən witless adjective general
müalicə edilə bilən treatable adjective general
saxlaya bilməyən incontinent adjective medical
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
özünü saxlaya bilməyən explosive adjective general
ifadə edən expressive adjective general
özünü saxlaya bilməyən uneven adjective general
həyata keçə bilməyən wildcat adjective general
özünü saxlaya bilməyən flashy adjective spoken language
təsvir edilə bilməyən nameless adjective general
həddini bilməyən hard adjective general
xüsusi ifadə ilə emphatically adverb general
sözlə orally adverb general
sözlə verbally adverb general
bir sözlə in short adverb general
bir sözlə in brief adverb general
bir sözlə shortly adverb general
ayrı sözlə in other words adverb general
digər sözlə in other words adverb general
özgə sözlə in other words adverb general
bir neçə sözlə shortly adverb general
ziddiyyət ifadə edir and conjunction general
təəccüb ifadə edir and conjunction general
ifadə vermək bear witness phrases general
sözlə deyilə bilməyən beyond expression phrases general
ifadə vermək give expression phrases general
ifadə vermək give testimony phrases general
bir neçə sözlə in few phrases general
başqa sözlə in other words phrases general
digər sözlə in other words phrases general
lap yerində deyilmiş ifadə home thrust phrases general