• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of səhv qərar (223 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kobud səhv blunder noun general
qərar decision noun general
səhv dereliction noun general
qərar enactment noun general
səhv erratum noun general
səhv error noun general
səhv failing noun general
səhv fallacy noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
səhv gaffe noun general
səhv addım gaffe noun general
səhv iş gaffe noun general
səhv inaccuracy noun general
səhv anlama misapprehension noun general
səhv hesablama miscalculation noun general
səhv sayma miscalculation noun general
səhv hökm miscarriage noun general
səhv qərar miscarriage noun general
səhv anlama misconstruction noun general
səhv yozma misconstruction noun general
səhv istiqamətə yönəltmə misdirection noun general
səhv istiqamətləndirmə misdirection noun general
səhv ad misnomer noun general
səhv tələffüz mispronounciation noun general
səhv tələffüz etmə mispronounciation noun general
səhv iqtibas misquotation noun general
səhv sitat misquotation noun general
səhv addım mis-step noun general
səhv mistake noun general
səhv düşüncə misthought noun general
səhv fikir misthought noun general
səhv rəy misthought noun general
səhv tərcümə mistranslation noun general
səhv misunderstanding noun general
səhv başa düşmə misunderstanding noun general
qərar ordinance noun general
səhv wrong noun general
ixtiyari qərar arbitrary decision noun general
qaba səhv blunder noun general
fəlakətli səhv calamitous error noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
qərar layihəsı draft resolution noun general
tarixi qərar epoch-making decision noun general
qəti qərar final decision noun general
səhv lapse noun general
səhv misprint noun general
səbir-qərar patience noun general
qərar resolution noun general
ağıllı qərar wise decision noun general
səhv bloommer noun spoken language
səhv false noun spoken language
səhv aparılmış məhkəmə prosesi mistrial noun law
qərar verdict noun law
səhv işlənmə abuse noun general
qərar çıxarma adjudication noun general
kobud səhv atrocity noun general
səhv balk noun general
qərar decree noun general
ağılsız səhv howler noun general
çox kobud səhv howler noun general
səhv illeteracy noun general
səhv omission noun general
səhv pitfall noun general
qərar ruling noun general
səhv slip noun general
tarixi səhv anachronism noun general
səhv addım muff noun spoken language
qərar award noun law
qərar sentence noun law
səhv mühakimə warp noun figurative meaning
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
gic səhv boob noun general
axmaq səhv boob noun general
səhv fault noun general
qərar determination noun law
səhv flaw noun law
səhv zərbə throw noun sport
səhv overlook noun general
səhv addım trip noun general
qərar provision noun law
səhv bug noun computer
səhv failure noun computer
qərar çıxarmaq adjudge verb general
kobud səhv buraxmaq blunder verb general
kobud səhv etmək blunder verb general
səhv etmək blunder verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
səhv etmək err verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
səhv məsləhət vermək misadvise verb general
səhv işlətmək misapply verb general
səhv başa düşmək misapprehend verb general
səhv istifadə etmək misappropriate verb general
səhv hesablamaq miscalculate verb general
səhv saymaq miscalculate verb general
adını səhv demək miscall verb general
səhv adla çağırmaq miscall verb general
səhv başa düşmək misconceive verb general
səhv saymaq miscount verb general
səhv paylamaq misdeal verb general
səhv göndərmək misdirect verb general
səhv istiqamətləndirmək misdirect verb general
səhv məlumat vermək misinform verb general
səhv mühakimə yürütmək misjudge verb general
yerini səhv salmaq mislay verb general
səhv yol göstərmək mislead verb general
səhv ölçmək mismeasure verb general
səhv çağırmaq misname verb general
çapda səhv buraxmaq misprint verb general
səhv çap etmək misprint verb general
səhv tələffüz etmək mispronounce verb general
səhv iqtibas vermək misquote verb general
səhv sitat vermək misquote verb general
səhv oxumaq misread verb general
səhv məlumat vermək mis-state verb general
səhv addım atmaq mis-step verb general
səhv buraxmaq mistake verb general
səhv etmək mistake verb general
səhv salmaq mistake verb general
səhv nəticə çıxarmaq misthink verb general
səhv tərcümə etmək mistranslate verb general
səhv başa düşmək misunderstand verb general
qərar resolve verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
kökündən səhv olmaq be an utter fallacy verb general
səhv düşmək be at fault verb general
səhv düşmək be wrong verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
qərar tutmaq come down verb general
qərar vermək decide verb general
səhv düşmək err verb general
qərar çıxarmaq issue an edict verb general
qərar tutmaq keep patience verb general
səhv etmək make a mistake verb general
səhv eləmək make a mistake verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
yerini səhv salmaq misplace verb general
orfoqrafik səhv etmək misspell verb general
qərar çıxarmaq pronounce judgment verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
səhv tərbiyə eləmək drag up verb spoken language
qərar vermək bolden verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
səhv etmək fault verb general
səhv anlayışa malik olmaq misconceive verb general
səhv etmək misplace verb general
səhv qavramaq misread verb general
səhv qələmə vermək misread verb general
səhv şərh vermək misread verb general
səhv çalmaq mistune verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qabaqcadan qərar vermək foreclose verb general
səhv etmək trip verb general
qərar çıxartmaq award verb law
qərar çıxartmaq determine verb general
qərar qəbul etmək conclude verb general
səhv etmək slip verb general
səhv blundering adjective general
səhv erroneous adjective general
səhv fallacious adjective general
səhv inaccurate adjective general
səhv incorrect adjective general
səhv inexact adjective general
səhv misguided adjective general
səhv başa düşülə bilən mistakable adjective general
səhv edilə bilən mistakable adjective general
səhv salına bilən mistakable adjective general
səhv mistaken adjective general
səhv edilmiş mistaken adjective general
səhv perverse adjective general
heç yerdə qərar tutmayan rambling adjective general
qrammatik baxımdan səhv ungrammatical adjective general
səhv wrong adjective general
qərar qəbul etmək continuous adjective general
qərar qəbul etmək incessant adjective general
qərar qəbul etmək irresolute adjective general
qərar qəbul etmək uninterrupted adjective general
səhv improper adjective general
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded adjective general
bir yerdə qərar tutmayan rangy adjective general
səhv unsound adjective general
başdansovdu qərar hasty adjective general
düşünülməmiş qərar hasty adjective general
səhv foul adjective sport
səhv bad adjective computer
səhv olaraq amiss adverb general
səhv olaraq falsely adverb general
səhv olaraq mistakenly adverb general
səhv olaraq mistakingly adverb general
səhv olaraq untruly adverb general
səhv wrong adverb general
səhv mülahizələrə əsaslanmayan open-mindedly adverb general
səhv mülahizələrə inanmadan open-mindedly adverb general
səhv olaraq badly adverb general
səhv etmək be mistaken phrases general
səhv salmaq be mistaken phrases general
səhv etmək do wrong phrases general
əsas qərar final judgement phrases general
qəti qərar final judgement phrases general
qabaqcadan qəbul edilmiş qərar foregone conclusion phrases general
kobud səhv glaring error phrases general
kobud səhv glaring mistake phrases general
qəti qərar grim determination phrases general
qərar almaq make up one's mind phrases general
bir yerdə qərar tutmaq pitch one's tent phrases general
birkəsi səhv yoldan qaytarmaq put smb. wise phrases general
müəyyən qərar qəbul etmək settle on smth. phrases general
müəyyən qərar qəbul etmək settle upon smth. phrases general
səhv etmək slip up phrases general
lap əvvəldən səhv etmək step off on wrong foot phrases general
ardıcıl səhv systematic error phrases general
müntəzəm səhv systematic error phrases general
səhv addım atmaq take a false step phrases general
Qərar qəbul edilmişdir the die is cast phrases general
səhv addım wrong move phrases general
səhv yolda on the wrong track phrases American
Böyük adamlar da bəzən səhv edirlər Homer sometimes nods phrases proverb
başlıca səhv original sin phrases religion
səhv addım faux pas phrases french
kritik səhv critical error phrases computer
ciddi səhv fatal error phrases computer
vero