• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sərbəst vaxt (227 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio noun general
boş-boş vaxt keçirmə dalliance noun general
vaxt date noun general
qaşqaraldan vaxt dusk noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qaş qaralan vaxt gloaming noun general
asudə vaxt leisure noun general
boş vaxt leisure noun general
sərbəst buraxma liberalization noun general
hazırkı vaxt now noun general
işdən əlavə vaxt overtime noun general
vaxt period noun general
vaxt time noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
vaxt when noun general
vaxt while noun general
sərbəst səpici sıxlıq bulk density noun general
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag noun general
sərbəst rəqslər tənliyi equation of free oscillations noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
sərbəst zərbə free kick noun general
sərbəst iradə free will noun general
sərbəst güləşçi free-style wrestler noun general
sərbəst güləş free-style wrestling noun general
çətin vaxt hard times noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
həmin vaxt same time noun general
boş vaxt spare time noun general
boş vaxt off noun spoken language
sərbəst üsulla üzmə free-style noun sport
sərbəst üsulla üzən üzgüçü free-styler noun sport
sərbəst zərbə place-kick noun sport
vaxt şkalası timeline noun computer
sərbəst dinləyici auditor noun general
valyutanın sərbəst dəyişə bilməsi convertability noun general
vaxt day noun general
vaxt hour noun general
vaxt length noun general
dəqiq vaxt nick noun general
qaş qaralan vaxt nightfall noun general
vaxt postponement noun general
vaxt cədvəli schedule noun general
vaxt season noun general
vaxt itirmə trifling noun general
vaxt itkisi trifling noun general
vaxt streak noun spoken language
əlavə vaxt overtime noun sport
sərbəst ticarət freetrade noun economy
sərbəst təhsil flexible education noun scientific
uzun vaxt age noun general
əlverişli vaxt chance noun general
münasib vaxt chance noun general
sərbəst istifadə etmə freedom noun general
ağır vaxt hour noun general
vaxt keçirmə resource noun general
vaxt spell noun general
qızğın vaxt thick noun general
vaxt cədvəllərinin düz gəlməsi connection noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
vaxt run noun general
vaxt stage noun general
vaxt stretch noun general
qızğın vaxt swing noun general
vaxt distance noun general
vaxt point noun general
vaxt tide noun spoken language
işlək vaxt uptime noun computer
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
sərbəst etmək loosen verb general
vaxt tapmaq time verb general
vaxt keçirmək while verb general
sərbəst davranmaq behave naturally verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
sərbəst oxumaq read with facility verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
vaxt keçirmək amuse verb general
vaxt göstərmək clock verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
çox vaxt almaq drag verb general
vaxt təyin etmək time verb general
vaxt keçirmək lead verb general
vaxt keçirmək have verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
sərbəst fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq tie verb general
sərbəst ad-lib adjective general
sərbəst arbitrary adjective general
qeyri-sərbəst bound adjective general
sərbəst cavalier adjective general
sərbəst checkless adjective general
sərbəst coordinate adjective general
sərbəst expansive adjective general
sərbəst free adjective general
sərbəst free-and-easy adjective general
sərbəst independent adjective general
sərbəst loose adjective general
heç vaxt solmayan never-fading adjective general
heç vaxt həyata keçməyən platonic adjective general
sərbəst quit adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
sərbəst unaffected adjective general
sərbəst unhindered adjective general
sərbəst unstopped adjective general
sərbəst self-sufficient adjective general
qeyri-sərbəst characterless adjective general
qeyri-sərbəst dependant adjective general
qeyri-sərbəst dependent adjective general
sərbəst self-dependent adjective general
sərbəst unrestricted adjective general
sərbəst dəyişdirilə bilməyən inconvertible adjective finance
sərbəst chainless adjective general
sərbəst facile adjective general
sərbəst floating adjective general
sərbəst through adjective general
sərbəst unbuttoned adjective general
sərbəst voluntary adjective general
sərbəst unentagled adjective figurative meaning
sərbəst halda familiary adjective general
qeyri-sərbəst stiff adjective general
sərbəst unstudied adjective general
asudə vaxt vacant adjective general
boş vaxt vacant adjective general
sərbəst commodious adjective figurative meaning
sərbəst running adjective general
hər vaxt always adverb general
hər vaxt anytime adverb general
istənilən vaxt anytime adverb general
sərbəst arbitrarily adverb general
sərbəst easily adverb general
nə vaxt olursa olsun ever adverb general
bir vaxt formerly adverb general
sərbəst freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
hər vaxt invariably adverb general
sərbəst loosely adverb general
sərbəst şəkildə loosely adverb general
heç vaxt never adverb general
artıq heç vaxt nevermore adverb general
sərbəst smoothly adverb general
bir zaman vaxt sometime adverb general
o vaxt then adverb general
digər vaxt another time adverb general
qeyri bir vaxt another time adverb general
başqa vaxt another time adverb general
hər vaxt at any time adverb general
vaxt ikən beforehand adverb general
hər vaxt each time adverb general
sərbəst fluently adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
müəyyən vaxt for a while adverb general
vaxt olmadığı üçün for lack of time adverb general
az vaxt little time adverb general
uzun vaxt long time adverb general
sərbəst loosily adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
bəzi vaxt some time adverb general
axı nə vaxt zaman whenever adverb spoken language
sərbəst broad adverb general
sərbəst free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
heç bir vaxt ever adverb general
heç vaxt ever adverb general
bir vaxt once adverb general
sərbəst voluntarily adverb general
nə vaxt ki as conjunction general
vaxt as conjunction general
hər vaxt whenever conjunction general
nə vaxt ki whenever conjunction general
nə vaxt when interrogative adverb general
vaxt vermək allow time phrases general
ən uzaq vaxt at longest phrases general
heç bir vaxt at no time phrases general
ən uzaq vaxt at the longest phrases general
vaxt keçirmək beguile the time phrases general
vaxt öldürmək beguile the time phrases general
qaşqaralan vaxt blind man's holiday phrases general
uzun vaxt blue moon phrases general
uzun vaxt donkey's years phrases general
sərbəst izahat/təfsir expansive interpretation phrases general
sərbəst seçmə free choice phrases general
sərbəst təşəbbüskarlıq free enterprise phrases general
sərbəst uçuş free flight phrases general
vaxt çatışmazlığı handicap time phrases general
sərbəst dəyişdirilən pul hard currency phrases general
sərbəst dəyişdirilən valyuta hard currency phrases general
çox yaxşı vaxt keçirmək have a whale of a time phrases general
heç vaxt ola bilməz in the reign of Queen of Dick phrases general
boş vaxt keçirmək kill time phrases general
özünü çox sərbəst aparmaq let hair down phrases general
yerli vaxt local time phrases general
heç vaxt never once phrases general
nə vaxt olsa da no matter phrases general
heç bir vaxt not for the world phrases general
heç vaxt not once phrases general
indi, yaxud heç vaxt now if ever phrases general
indi, yaxud heç vaxt now or never phrases general
ən gərgin vaxt rush hour phrases general
ən qızğın vaxt rush hour phrases general
bir vaxt sooner or later phrases general
vaxt keçirmək spend time phrases general
vaxt sərf etmək spend time phrases general
çox namünasib vaxt unearthy hour phrases general
Gözləyəndə vaxt uzanır Watched pot never boils phrases general
baxar nə vaxt It depends when phrases general
vaxt gözləmir Time passes phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
radioda çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
televiziyada çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
əlavə vaxt extra period phrases sport
sərbəst zərbə free kick phrases sport
əlavə vaxt overtime period phrases sport
vaxt öldürmək kill time phrases figurative meaning
vaxt göstəricisi time stamping phrases computer
qeyri-sərbəst morfem bound morpheme phrases linguistic
sərbəst morfem free morpheme phrases linguistic
özünü sərbəst hiss etmək cut loose phrases general
bu vaxt for the time being phrases general
həmin vaxt for the time being phrases general
sərbəst hərəkət familiarity plural general