• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sərt surətdə (298 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
sərt it bandog noun general
sərt tünd pivə bock noun general
şərt circumstance noun general
qeyd-şərt clause noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
şərt if noun general
sərt adam mope noun general
ilkin şərt prerequisite noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
sərt cavab retort noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
şərt stipulation noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
sərt tədbir crackdown noun general
ilkin şərt precondition noun general
sərt torpaq firm soil noun general
sərt damaq hard palate noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
qeyd-şərt proviso noun general
sərt yoxuş rapid ascent noun general
şərt reservation noun general
sərt qış severe winter noun general
sərt cisim solid noun general
sərt eniş steep slope noun general
şərt terms noun general
sərt şığıma nosedive noun aeronautics
sərt torpaqaltı lay hard-pan noun geological
sərt torpaqaltı təbəqə hard-pan noun geological
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
sərt eniş bank noun general
sərt yamac bank noun general
bir şəxsin hüquqlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran şərt census noun general
sərt eniş chute noun general
sərt yamac chute noun general
çayın sərt dirsəyi elbow noun general
yolun sərt döngəsi elbow noun general
ilk şərt premise noun general
ilkin şərt premise noun general
qeyd-şərt qualification noun general
şərt qualification noun general
qeyd-şərt reservation noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
sərt it snapper noun general
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
qeyd-şərt condition noun general
şərt condition noun general
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
sərt nəzər glare noun general
şərt requisition noun general
qeyd-şərt reserve noun general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
şərt qoymaq stipulate verb general
şərt kəsmək agree verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
şərt qoymaq lay down conditions verb general
şərt qoymaq make terms verb general
sərt danışmaq use sharp words verb general
sərt şığımaq nosedive verb aeronautics
şərt qoymaq dictate verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
şərt qoymaq postulate verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
şərt qoymaq specify verb general
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
şərt qoşmaq lay down verb general
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
şərt qoymaq condition verb general
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage verb general
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
sərt arduous adjective general
sərt austere adjective general
sərt bluff adjective general
sərt boisterous adjective general
sərt bristly adjective general
sərt cataclysmic adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
sərt cutthroat adjective general
sərt fast adjective general
çox sərt ferocious adjective general
sərt fierce adjective general
sərt fitful adjective general
sərt frowning adjective general
sərt frowny adjective general
sərt gruff adjective general
sərt hard adjective general
sərt hard-faced adjective general
sərt hard-hearted adjective general
sərt qabıqlı hardshell adjective general
sərt qınlı hardshell adjective general
sərt inclement adjective general
ilkin şərt kimi zəruri olan prerequisite adjective general
sərt severe adjective general
sərt stern adjective general
sərt stiff adjective general
sərt stringent adjective general
sərt tough adjective general
sərt unamenable adjective general
sərt unkind adjective general
sərt hardcore adjective general
sərt inelegant adjective general
sərt sharply adjective general
şərt conditional adjective grammatical
sərt astringent adjective general
sərt barky adjective general
sərt bleak adjective general
sərt blunt adjective general
sərt brusque adjective general
sərt fretful adjective general
sərt grim adjective general
sərt hardboiled adjective general
sərt harsh adjective general
sərt hostile adjective general
sərt obdurate adjective general
sərt rigid adjective general
sərt rough adjective general
sərt savage adjective general
sərt strident adjective general
sərt towering adjective general
sərt trenchant adjective general
sərt truculent adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
sərt stony adjective figurative meaning
sərt bitter adjective general
sərt chill adjective general
sərt rigorous adjective general
sərt severe adjective general
sərt flashy adjective spoken language
sərt tüklü brushy adjective general
sərt brutal adjective general
sərt hasty adjective general
çox sərt wall-eyed adjective general
sərt quick adjective general
sərt heavy adjective general
fəal sürətdə actively adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
geniş sürətdə broad adverb general
geniş sürətdə broadly adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
təcili sürətdə express adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
çox sərt frowningly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
sərt harshly adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
əsaslı surətdə intently adverb general
azad surətdə loosely adverb general
mükəmməl surətdə masterly adverb general
qəti surətdə necessarily adverb general
müstəsna surətdə notedly adverb general
amansız surətdə obdurately adverb general
mərhəmətsiz surətdə obdurately adverb general
sərt obdurately adverb general
anlaşılmaz surətdə obscurely adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
laqeyd surətdə passively adverb general
passiv surətdə passively adverb general
təsviri surətdə periphrastically adverb general
aydın surətdə precisely adverb general
proposional surətdə proportionally adverb general
proposional surətdə proportionately adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
müntəzəm surətdə regularly adverb general
aramsız surətdə restlessly adverb general
qorxulu surətdə riskily adverb general
təhlükəli surətdə riskily adverb general
kəskin surətdə short adverb general
sərt surətdə short adverb general
müstəsna surətdə singularly adverb general
əsaslı surətdə soundly adverb general
bu surətdə thereby adverb general
faciəli surətdə tragically adverb general
sərt unkindly adverb general
süni bir surətdə unnaturally adverb general
saxta bir surətdə unnaturally adverb general
ağlabatmaz bir surətdə unreasonably adverb general
cəsarətsiz bir surətdə vaguely adverb general
parlaq surətdə vividly adverb general
qəti surətdə strictly adverb general
qəti surətdə steadily adverb general
sarsılmaz surətdə steadily adverb general
kəskin surətdə sternly adverb general
sərt surətdə sternly adverb general
əks surətdə otherwise adverb general
qəti surətdə decisively adverb general
fövqəl'adə surətdə extraordinarily adverb general
fövqəl'adə surətdə extremely adverb general
könüllü sürətdə on a voluntary basis adverb general
sistematik surətdə systematically adverb general
müvafiq surətdə adequately adverb general
geniş surətdə amply adverb general
sərt bitterly adverb general
qızğın surətdə busily adverb general
əsaslı surətdə capitally adverb general
ciddi surətdə capitally adverb general
aşkar surətdə distinctly adverb general
əsaslı surətdə drastically adverb general
süni surətdə feignedly adverb general
qəti sürətdə finally adverb general
süni surətdə forcedly adverb general
qəti surətdə forthright adverb general
azad surətdə free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
geniş surətdə freely adverb general
bədii surətdə graphically adverb general
qəti surətdə grimly adverb general
münasib surətdə reasonably adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
sərt surətdə sharp adverb general
əsaslı surətdə closely adverb general
qəti surətdə emphatically adverb general
qəti surətdə racically adverb general
çox sərt hardly adverb general
əks surətdə or conjunction general
əks surətdə otherwise conjunction general
tam sürətdə at full speed phrases general
sərt tədbir tərəfdarları believers in the strong phrases general
ciddi surətdə yoxlamaq bolt to the bran phrases general
ətraflı surətdə nəzərdən keçirmək bolt to the bran phrases general
çox sərt rəftar etmək handle without gloves phrases general
sərt rəftar etmək handle without gloves phrases general
çox sərt rəftar etmək handle without mittens phrases general
sərt iqlim hard climate phrases general
aşkar surətdə in so many words phrases general
qəti surətdə in so many words phrases general
bütün günü gərgin surətdə kitabla məşğul olmaq pore over books all day phrases general
sərt yoxuş quick ascent phrases general
sərt eniş quick descent phrases general
sərt döngə quick turn phrases general
sərt dönüş quick turn phrases general
qanun layihəsini təcili sürətdə parlamentdən keçirmək race a bill through the House phrases general
sərt siyasət tough policy phrases general
sərt rəftar etmək treat without gloves phrases general
sərt ürək withered heart phrases general
sərt demək whip on phrases general
sərt tədbirlər extremities plural general