• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of send through the bank (148 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bank bank noun general
bənd bank noun general
damba bank noun general
qum təpəsi bank noun general
sədd bank noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
bank sahibi banker noun general
bank işi banking noun general
bank sahibi moneyer noun general
kənar bank noun general
tay bank noun general
çaykənarı bank of the river noun general
əskinaz bank-note noun general
banknot bank-note noun general
bank faizi bank-rate noun general
çay kənarı river-bank noun general
çaykənarı river's bank noun general
əmanət kassası savings bank noun general
əmanət kitabçası savings-bank book noun general
kontokorrent single bank account of a customer noun general
dövlət bankı State bank noun general
dik eniş bank noun general
dik yamac bank noun general
ehtiyat bank noun general
fond bank noun general
sərt eniş bank noun general
sərt yamac bank noun general
sıldırımlı eniş bank noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
bank işçisi banker noun general
bank bank noun general
sahil bank noun general
bank qoyan banker noun general
banka bank noun general
dayaz yer bank noun general
qalaq bank noun general
təpə bank noun general
yığın bank noun general
bilyard stolunun bortu bank noun general
bilyard stolunun kənarı bank noun general
banka pul qoymaq bank verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
göndərmək send verb general
yola salmaq send verb general
bank qoymaq be banker verb general
göndərtdirmək cause smb. to send verb general
yollatdırmaq cause smb. to send verb general
bank qoymaq keep the bank verb general
bank yarmaq rob a bank verb general
yollamaq send verb general
faylı göndərmək send a file verb general
məktub göndərmək send a letter verb general
təliqə göndərmək send a memorandum verb general
siqnal vermək send a message verb general
sovqat göndərmək send a present verb general
teleqram göndərmək send a telegram verb general
əkmək send away verb general
uzaqlaşdırmaq send away verb general
ilim-ilim itirmək send away for ever verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
həkim dalınca göndərmək send for a doctor verb general
həkim dalınca yollamaq send for a doctor verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
iste'fa vermək send in one's papers verb general
ismarış göndərmək send information verb general
ismarlamaq send information verb general
sürgün etmək send into exile verb general
göndərmək send off verb general
qovub çıxarmaq send off verb general
qabağa göndərmək send on verb general
ezam etmək send on an official journey verb general
salam yetirmək send one's best regards verb general
salam yollamaq send one's regards verb general
kəşfiyyat dəstəsi göndərmək send out a reconnaissance party verb general
dəvətnamə göndərmək send out an invitation card verb general
kök buraxmaq send out roots verb general
bir kəsi e'zamiyyətə göndərmək send smb. on a mission verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
eşafota göndərmək send the scaffold verb general
uyutmaq send to bed verb general
yatızdırmaq send to bed verb general
məktəbə vermək send to school verb general
oxutdurmaq send to school verb general
yuxarı göndərmək send up verb general
ismarlamaq send word verb general
bank sahibi olmaq bank verb general
bankir olmaq bank verb general
gətirmək send verb general
salmaq send verb general
kürəmək bank verb general
kürüyüb yığmaq bank verb general
bank atmaq bank verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
toplamaq bank verb general
nəyəsə əsaslanmaq bank verb general
ümid olmaq bank verb general
bel bağlamaq bank verb general
arxayın olmaq bank verb general
əhatələmək bank verb general
əymək bank verb aeronautics
yana yatırmaq bank verb aeronautics
əyilmək bank verb general
yana yatmaq bank verb general
əmanət kitabçası bank book phrases general
bank banking house phrases general
bank idarəsi banking house phrases general
bankın aksioner kapitalı bank-stock phrases general
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development phrases general
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İnternational Bank for Reconstruction and Development phrases general
ticarət bankı merchant bank phrases general
çay sahili river bank phrases general
əmanət bankı savings bank phrases general
əmanət kassası savings bank phrases general
qovmaq send away phrases general
bir şey üçün göndərmək send away for smth. phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək send by the post phrases general
aşağı salmaq send down phrases general
atmaq send forth phrases general
buraxmaq send forth phrases general
irəli göndərmək send forward phrases general
göndərmək send off phrases general
yola salmaq send off phrases general
vermək send out phrases general
bir kəsi dəli etmək send smb. mad phrases general
bir kəsi dəli vəziyyətinə salmaq send smb. mad phrases general
bir kəsi yatırmaq send smb. to sleep phrases general
hərracla satmaq send to the hammer phrases general
qaldırmaq send up phrases general
yüksəltmək send up phrases general
İslam İnkişaf Bankı Islamic Development Bank phrases general
Dünya Bankı World Bank phrases general
Mərkəzi Bank Central Bank phrases general
Milli Bank National Bank phrases general
cəhənnəmə vasil etmək send to hell phrases general
göndərmək send away phrases general
çıxartmaq send down phrases general
kənarlaşdırmaq send down phrases general
göndərmək send forth phrases general
işdən çıxartmaq send off phrases general
qovmaq send off phrases general
atmaq send out phrases general
vermək send out phrases general
yola salmaq send off phrases general
göndərmək send out phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
send through the bank barat göndərmək verb general