• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sense of duty (105 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
borc duty noun general
mənəvi borc duty noun general
vəzifə duty noun general
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
dəqiq məna strict sense noun general
tranzit rüsumu transit-duty noun general
ağıllı a man of sense noun general
yerik change in gustatory sense noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
gömrük xana rüsumu custom-house duty noun general
mükəlləfiyyət duty noun general
xərac duty noun general
rəsmi görüş duty call noun general
deputatlıq duty of a deputy noun general
bayraqdarlıq duty of a standard-bearer noun general
ödənilmiş rüsum duty paid noun general
ixrac gömrüyü export duty noun general
ixrac rüsumu export duty noun general
atalıq father's duty noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
idxal gömrüyü import duty noun general
idxal rüsumu import duty noun general
vəzifə borcu official duty noun general
vəzifə xidməti official duty noun general
budkaçı policeman on duty noun general
qadağan olunmuş rüsum prohibitory duty noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
funksiya duty noun general
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
növbə duty noun general
növbətçilik duty noun general
hərbi mükəlləfiyyət duty noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
gerb rüsumu duty noun general
gömrük duty noun general
rüsum duty noun general
vergi duty noun general
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
məna sense noun general
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
öz işinə kahal olmaq be negligent of one's duty verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
duyuxmaq sense verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
rüsum alınmayan duty-free adjective general
rüsumsuz duty-free adjective general
vergisiz duty-free adjective general
rüsum alınmış duty-paid adjective general
rüsumu verilmiş duty-paid adjective general
anlaqsız lacking common sense adjective general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
sağlam fikir common sense phrases general
gömrüksüz free of duty phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
döyüş xidməti troop duty phrases military
hərbi xidmət troop duty phrases military
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
sense of duty vəzifə hissi noun general
vero