• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sense of pain (109 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
ağrı pain noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
dəqiq məna strict sense noun general
ağıllı a man of sense noun general
can bodily pain noun general
can ağrısı bodily pain noun general
yerik change in gustatory sense noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
ağrı hissi feeling of pain noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
ağrı-acı pain noun general
gizilti pain noun general
qulunc pain in one's back noun general
qəmiş pain in the neck noun general
ağrıkəsən pain-killer noun general
can dərmanı pain-killer noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
şiddətli ağrı severe pain noun general
zoqqultu shooting pain noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
doğuşdan sonrakı ağrı after-pain noun medical
doğuş sancıları pain noun general
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
cəfa pain noun general
dərd pain noun general
əzab pain noun general
əziyyət pain noun general
iztirab pain noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
məna sense noun general
əzab vermək pain verb general
əziyyət vermək pain verb general
incitmək pain verb general
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
ağrıdan böyürmək bellow with pain verb general
ağrıtmaq cause pain verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
sinə-sinə dağ çəkmək give much pain verb general
dərdə salmaq give smb. pain verb general
ağrımaq have a pain verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame verb general
ağrıdan inildəmək moan with pain verb general
duyuxmaq sense verb general
ağrıya davam gətirmək suffer pain verb general
ağrıya dözmək suffer pain verb general
ağrıdan qovrulmaq writhe with pain verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
anlaqsız lacking common sense adjective general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
ağrını azaltmaq abate the pain phrases general
ağrını kütləşdirmək abate the pain phrases general
ağrını zəiflətmək abate the pain phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
şiddətli ağrı grievous pain phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
güclü ağrı sharp pain phrases general
qulunc severe pain phrases general
qulunc shoulder pain phrases general
ağrıya dözmək endure the pain phrases general
ağrıya dözmək bear the pain phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
bir kəsin zəhləsini aparmaq give smb. a pain in the neck phrases general
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
sense of pain ağrı hissi noun general