• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sense of responsibility (83 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
cavabdehlik responsibility noun general
məsuliyyət responsibility noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
dəqiq məna strict sense noun general
öhdə responsibility noun general
ağıllı a man of sense noun general
yerik change in gustatory sense noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
şəxsi məsuliyyət personal responsibility noun general
mükəlləfiyyət responsibility noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
öhdəlik responsibility noun general
təəhhüd responsibility noun general
vəzifə responsibility noun general
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
məna sense noun general
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək assume the responsibility verb general
məsuliyyətdən yayınmaq avoid the responsibility verb general
məsuliyyət daşımaq bear responsibility verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
məsuliyyətdən boyun qaçırmaq dodge the responsibility verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
məsul olmaq hold responsibility verb general
öhdəyə götürmək load oneself with responsibility verb general
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame verb general
məsuliyyəti kiminsə üzərindən götürmək relieve smb. of responsibility verb general
duyuxmaq sense verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
anlaqsız lacking common sense adjective general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
sağlam fikir common sense phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
ciddi məsuliyyət grave responsibility phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
sense of responsibility məsuliyyət hissi noun general
vero