• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sense of touch (165 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
dəqiq məna strict sense noun general
dəymə touch noun general
əl vurma touch noun general
toxunma touch noun general
təhlükəli iş touch-and-go noun general
təhlükəli vəziyyət touch-and-go noun general
xətərli iş touch-and-go noun general
xətərli vəziyyət touch-and-go noun general
dəymədüşər touch-me-not noun general
prob vurma iynəsi touch-needle noun general
ağıllı a man of sense noun general
yerik change in gustatory sense noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
təmas touch noun general
küsəyən adam touch-me-not noun general
küsdümçiçəyi touch-me-not noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
yan xətt touch-line noun sport
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
retuş after-touch noun photography
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
əlaqə touch noun general
münasibət touch noun general
qadağan olunmuş mövzu touch-me-not noun general
tabu touch-me-not noun general
qol touch-down noun sport
lamisə touch noun general
toxunma hissi touch noun general
xınagülü touch-me-not noun botanical
cizgi touch noun general
ştrix touch noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
səciyyəvi xüsusiyyət touch noun general
xassə touch noun general
məna sense noun general
yanaşma touch noun general
yaxınlaşma touch noun general
bir az touch noun general
bir çimdik touch noun general
zərrə touch noun general
yüngül tutma touch noun general
tərz touch noun general
üsul touch noun general
sınaq touch noun general
sınama touch noun general
fırıldaqla qoparma touch noun rude word
hədələməklə qoparma touch noun rude word
zorla qoparma touch noun rude word
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
dəymək touch verb general
əl vurmaq touch verb general
toxunmaq touch verb general
kontaktda olmaq be in touch with verb general
qurdalatmaq cause smb. to touch verb general
dəydirmək cause to touch verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
bağlanmaq get into touch verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame verb general
ayrı düşmək lose touch verb general
duyuxmaq sense verb general
əl dəymək touch verb general
toxunmaq touch on verb general
yüngül toxunmaq touch slightly verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
aid olmaq touch verb general
dəxli olmaq touch verb general
korlamaq touch verb general
yüngül zərər vermək touch verb general
təsir göstərmək touch verb general
əlaqədə olmaq touch verb general
təmasda olmaq touch verb general
almaq touch verb general
qoparmaq touch verb general
anlaqsız lacking common sense adjective general
küsəyən touch-me-not adjective general
qatılı with a touch of adjective general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
sınağa çəkmək bring to the touch phrases general
sınamaq bring to the touch phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
düşmənə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
rəqibə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
Mənim onunla heç bir işim yoxdur I wouldn't touch him with a pair of tongs phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
əlinin altında in touch phrases general
yaxında in touch phrases general
bir kəslə təmasda in touch with smb. phrases general
bir kəslə əlaqəni itirmək lose touch with smb. phrases general
sınağa çəkmək put to the touch phrases general
sınamaq put to the touch phrases general
limana daxil olmaq touch at a port phrases general
son həddə çatmaq touch bottom phrases general
yerə enmək touch down phrases general
salamlamaq touch hat phrases general
şübhəli müəssisə ilə iş görmək touch pitch phrases general
şübhəli şəxslə iş görmək touch pitch phrases general
üzüb sahilə çıxmaq touch shore phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
hədəfə düşmək touch the spot phrases general
yerinə düşmək touch the spot phrases general
zəif damarında tutmaq touch to the quick phrases general
cəld çap edən makinaçı touch typist phrases general
Göz dəyməsin! Touch wood! phrases general
əlinin altında within touch phrases general
yaxında within touch phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
Dəymə! Don't touch! phrases general
namxuda! touch wood! phrases general
yan xəttdən kənar in touch phrases sport
daxil olmaq touch at phrases nautical
məsələnin mahiyyətinə varmaq touch bottom phrases general
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
sense of touch lamisə duyğusu noun general
sense of touch ləmsə hissi noun general
vero