• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of separating part of gasoline fraction (131 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kəsr fraction noun general
hissə part noun general
qisim part noun general
ortaq part-owner noun general
şərik part-owner noun general
ard back part noun general
baza benzini base gasoline noun general
benzin-katalizat catalytic gasoline noun general
butandan təmizlənmiş benzin debutanized gasoline noun general
onluq kəsir decimal fraction noun general
dizel yanacağı fraksiyası diesel fraction noun general
dizel fraksiyası diesel oil fraction noun general
çıxıq dislocated part noun general
etilləşdirilmiş benzin ethyl gasoline noun general
ekstraksiya benzini extraction gasoline noun general
hissəcik fraction noun general
neftin fraksiyalı qovulması fraction distillation of petroleum noun general
qazoyl fraksiyası gas-oil fraction noun general
avtobenzin gasoline noun general
qazolin gasoline noun general
qaz benzini gasoline gas noun general
benzinölçən gasoline gauge noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
kompaundlaşdırılmış benzin gasoline pool noun general
benzindən təmizləmə gasoline refinment noun general
benzin doldurulan məntəqə gasoline station noun general
benzin bakı gasoline tank noun general
benzindaşıyan gasoline tanker noun general
ağır fraksiya heavy fraction noun general
ağır fraksiyası heavy fraction noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
dal hinder part noun general
hidrotəmizlənmiş benzin hydrotreated gasoline noun general
izobutan fraksiyası isobutane fraction noun general
kerosin fraksiyası kerosene fraction noun general
kiçik hissə lesser part noun general
yüngül fraksiya light fraction noun general
yünkül fraksiyası light fraction noun general
aşağıoktanlı benzin low-octane gasoline noun general
əksər hissə major part noun general
avtomobil benzinin komponenti motor gasoline component noun general
dar fraksiya narrow fraction noun general
yağ fraksiyası oil fraction noun general
bəhs part noun general
bölmə part noun general
pay part noun general
təqsim part noun general
tay part of a pair noun general
boy part of a poem noun general
çəngəl-bıçaq part of dinner service noun general
gərdən part of the body below neck noun general
pentan-heksan fraksiyası pentane-hexanic fraction noun general
pentan fraksiyası pentanic fraction noun general
platforminq benzini platforming gasoline noun general
propan fraksiyası propane fraction noun general
propan-propilen fraksiyası propane-propylenic fraction noun general
ayırıcı kamera separating chamber noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
stabil benzin stable gasoline noun general
benzinin buraxılış fraksiyası starting fraction of gasoline noun general
işəsalma benzini starting gasoline noun general
benzinin buraxılış keyfiyyəti starting property of gasoline noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
sintetik benzin synthetic gasoline noun general
termokrekinq benzini thermal gasoline noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
cüz wee part noun general
bir az fraction noun general
bir zərrə fraction noun general
cüzi miqdarda fraction noun general
zərrə fraction noun general
zərrəcik fraction noun general
funksiya part noun general
part noun general
vəzifə part noun general
partiya part noun general
rol part noun general
fraksiya fraction noun political
ölkə part noun general
yer part noun general
ayırmaq part verb general
bölmək part verb general
geri vermək part with verb general
qaytarmaq part with verb general
behlənmək be sold on part payment verb general
sıxlaşmaq give up a part of one's accommodation verb general
əlvida demək part verb general
uzaqlaşdırmaq part verb general
aralaşdırmaq part verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
tarixi rol oynamaq play a historic part verb general
baş rolu oynamaq play the leading part verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
aktiv iştirak etmək take an active part verb general
fəal iştirak etmək take an active part verb general
yaxından iştirak etmək take an active part verb general
iştirak etmək take part verb general
dava etmək take part in a brawl verb general
qahmar çıxmaq take smb.'s part verb general
qahmar durmaq take smb.'s part verb general
rol oynamaq take the part of verb general
ayrılmaq part verb general
aralı düşmək part with verb general
ayrılmaq part with verb general
aralamaq part verb general
ikihissəli two-part adjective general
dördsəsli four-part adjective general
dördseriyalı four-part adjective general
benzin-hava gasoline adjective general
hissə-hissə part by part adjective general
ayırıcı separating adjective general
üçhissəli three-part adjective general
üçsəsli three-part adjective general
qismən in part adverb general
mənə gəldikdə isə for my part phrases general
benzin sayğacı gasoline gauge phrases general
benzin kolonkası gasoline station phrases general
günün çoxu good part of the day phrases general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
dalı-dalı hind part before phrases general
dalqabaq hind part before phrases general
tərs hind part before phrases general
ayrılmaz hissə integral part phrases general
yarımştat part time phrases general
iştirak etmək take part in phrases general
sözsüz rol walking part phrases general
benzindoldurma məntəqəsi gasoline station phrases American
sadə kəsr common fraction phrases mathematics
xüsusi kəsr proper fraction phrases mathematics
Ehtiyat igidin yaraşığıdır Discretion is the better part of valour phrases proverb
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
separating part of gasoline fraction benzin fraksiyası noun general