• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of shake hands (98 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
silkələmə shake noun general
silkələnmə shake noun general
əl-üz hands and face noun general
qarışmamazlıq siyasəti hands-off policy noun general
əliqabarlılıq having horny hands noun general
iti əllər speedy hands noun general
naməhrəm əllər strange hands noun general
təkan shake noun general
zərbə shake noun general
çırpaq shake verb general
əsdirmək shake verb general
əsmək shake verb general
silkələmək shake verb general
silkələnmək shake verb general
yırğalamaq shake verb general
yırğalanmaq shake verb general
çalxatmaq ask smb. to shake verb general
çalxalatmaq cause smb. to shake verb general
çırpdırmaq cause smb. to shake out verb general
çəpik çalmaq clap one's hands verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
silkələtmək force smb. to shake verb general
əl-ələ vermək join hands verb general
birləşmək join hands verb general
əllərini qabarlatmaq make one's hands callous verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
atıb-tutmaq shake verb general
ləngərləmək shake verb general
lıqqıldatmaq shake verb general
silkəmək shake verb general
silkinmək shake verb general
tərpənmək shake verb general
silkmək shake down verb general
barmaq silkələmək shake one's finger verb general
başını bulamaq shake one's head verb general
başını silkələmək shake one's head verb general
başını tərpətmək shake one's head verb general
başını yırğalamaq shake one's head verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
sıxmaq shake smb.'s hand verb general
oynatmaq shake to loose verb general
atlamaq shake up verb general
çalxalamaq shake up verb general
silkələnmək shake up verb general
qorxudan titrəmək shake with fear verb general
xofdan əsmək shake with fright verb general
gülməkdən silkələnmək shake with laughter verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
əl qaldırmaq vote by a show of hands verb general
əllərini isitmək warm one's hands verb general
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face verb general
əllərini qurulamaq wipe one's hands verb general
yırğalanmaq shake verb general
sarsıtmaq shake verb general
zəiflətmək shake verb general
köməkli having many helping hands adjective general
döyənəkli toil-hardened hands adjective general
əlidolu with the hands full adjective general
müştərək by joint hands adverb general
sürünərək on one's hands and knees adverb general
ikiəlli with one's both hands adverb general
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands phrases general
başqa ələ keçmək change hands phrases general
satılmaq change hands phrases general
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsin əlini silkələmək give smb.'s hand a shake phrases general
Əl çək! Hands off! phrases general
Əllər yuxarı! Hands up! phrases general
hər tərəfdən on all hands phrases general
cadar-cadar olmuş əllər outdoor hands phrases general
codlaşmış əllər outdoor hands phrases general
zəhmətkeş adam pair of hands phrases general
bir kəsə əl qaldırmaq raise one's hands to smb. phrases general
vurub salmaq shake down phrases general
özünü zəiflətmək shake foundation phrases general
təməli zəiflətmək shake foundation phrases general
çırpmaq shake off phrases general
çırpıb təmizləmək shake out phrases general
çırpmaq shake out phrases general
çalxalamaq shake up phrases general
çalxamaq shake up phrases general
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood phrases general
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood phrases general
düzəlişmək strike hands phrases general
sövdə kəsmək strike hands phrases general
razılaşmaq strike hands phrases general
yaxasını kənara çəkmək wash one's hands phrases general
əllər yuxarı hands up phrases general
bir kəsin əlində alət olmaq be an instrument in smb.'s hands phrases general
öz taleyini özü həll etmək take one's destiny into one's hands phrases general
sökmək shake down phrases general
uçurtmaq shake down phrases general
canını qurtarmaq shake off phrases general
qurtulmaq shake off phrases general
xilas olmaq shake off phrases general
çırpmaq shake up phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
shake hands əl vermək verb general
shake hands əl verib görüşmək phrases general