• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of share one's grief (69 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dərd grief noun general
kədər grief noun general
qüssə grief noun general
qəm grief noun general
hissə share noun general
pay share noun general
ələm grief noun general
dərd-ələm grief noun general
dərd-möhnət grief noun general
dərd-qəm grief noun general
dərd-qüssə grief noun general
qəm-qübar grief noun general
qəm-qüssə grief noun general
qubar grief noun general
vay grief noun general
imtiyazlı səhm privileged share noun general
aksiya share noun general
Səhm share noun general
şərik olmaq share noun general
aksioner kapitalı share-capital noun general
dilxorluq grief noun general
məyusluq grief noun general
pərtlik grief noun general
ürək acısı grief noun general
iştirak share noun general
rol share noun general
bölmək share verb general
bölüşmək share verb general
paylamaq assign a share; paylanma verb general
paylaşdırmaq assign a share; paylaşma verb general
dərd əlindən dəli olmaq be distraught with grief verb general
dərdlətmək cause grief verb general
dağlamaq cause smb. a great grief verb general
dərdə düşmək come to grief verb general
oda düşmək come to grief verb general
pay istəmək demand a share; payına düşmək verb general
binəsib qoymaq deprive of one's share verb general
vaysılanmaq express one's grief verb general
pay istəmək fall into one's share verb general
dərdini kədərini izhar etmək give vent to one's sorrow and grief verb general
xərci yarı bölmək share expenses with verb general
məlumat mübadiləsi etmək share information verb general
təəssüratı bölüşmək share one's impressions verb general
dərdə şərik olmaq share one's sorrow verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
paylaşmaq share smth. with smb. verb general
bir kəslə bölmək share with smb. verb general
ölmək suffer great grief verb general
dərdini açmaq tell smb. about one's grief verb general
bölüşdürmək share verb general
iştirak etmək share verb general
şərik olmaq share verb general
paylaşmaq share verb computer
dərd basmış grief-stricken adjective general
dərddən üzülmüş grief-stricken adjective general
nisgildən üzülmüş grief-stricken adjective general
kor-peşman in grief adverb general
bəlaya düşmək come to grief phrases general
zavala gəlmək come to grief phrases general
böyük pay lion's share phrases general
bölmək share out phrases general
bölüşdürmək share out phrases general
paylamaq share out phrases general
dərd-qəmə batmaq wallow in grief phrases general
dərd-qəmə mübtəla olmaq wallow in grief phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
share one's grief kədəri bölüşmək verb general
share one's grief dərdə şərik olmaq verb general
vero