• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of share smb.'s opinion (71 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
fikir opinion noun general
mövqe opinion noun general
mülahizə opinion noun general
rəy opinion noun general
hissə share noun general
pay share noun general
fikir ayrılığı difference of opinion noun general
müxalifət difference of opinion noun general
baxış opinion noun general
nöqteyi-nəzər opinion noun general
imtiyazlı səhm privileged share noun general
əfkari-ümumiyyə public opinion noun general
aksiya share noun general
Səhm share noun general
şərik olmaq share noun general
aksioner kapitalı share-capital noun general
mütəxəssisin rəyi opinion noun general
qiymət opinion noun general
iştirak share noun general
rol share noun general
bölmək share verb general
bölüşmək share verb general
rəy soruşmaq ask one's opinion verb general
paylamaq assign a share; paylanma verb general
paylaşdırmaq assign a share; paylaşma verb general
eyni fikirdə olmaq be of the same opinion verb general
pay istəmək demand a share; payına düşmək verb general
binəsib qoymaq deprive of one's share verb general
fikir demək express an opinion verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
öz fikrini söyləmək express one's opinion verb general
öz rəyini söyləmək express one's opinion verb general
pay istəmək fall into one's share verb general
öz fikrini demək give one's opinion verb general
qudurmaq have a fair opinion of oneself verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
öz fikri olmaq have one's own opinion verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
xərci yarı bölmək share expenses with verb general
məlumat mübadiləsi etmək share information verb general
kədəri bölüşmək share one's grief verb general
dərdə şərik olmaq share one's grief verb general
təəssüratı bölüşmək share one's impressions verb general
dərdə şərik olmaq share one's sorrow verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
paylaşmaq share smth. with smb. verb general
bir kəslə bölmək share with smb. verb general
qalmaq stick one's opinion verb general
bölüşdürmək share verb general
iştirak etmək share verb general
şərik olmaq share verb general
paylaşmaq share verb computer
mənim nəzərimcə in my opinion adverb general
mənim nöqteyi-nəzərimcə in my opinion adverb general
rəyincə in one's opinion adverb general
əqidəsinə görə according to one's opinion adverb general
fikir yaratmaq form an opinion phrases general
fikrimcə in my opinion phrases general
məncə in my opinion phrases general
mənə görə in my opinion phrases general
böyük pay lion's share phrases general
fikrində qətiyyətli olan adam man of set opinion phrases general
ictimai fikir public opinion phrases general
ictimai rəy public opinion phrases general
bölmək share out phrases general
bölüşdürmək share out phrases general
paylamaq share out phrases general
ictmai fikrin meyli the set of public opinion phrases general
Mənim rəyimcə In my opinion phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
share smb.'s opinion bir kəsin fikrinə şərik olmaq verb general
vero