• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of sharp horned bull (142 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kələ bull noun general
öküz bull noun general
törədici bull noun general
qazıma kanatı bull rope noun general
cöngə əti bull-beef noun general
buğaca bull-calf noun general
erkək dana bull-calf noun general
buynuzlu heyvan horned cattle noun general
iti göz sharp eye noun general
iti bıcaq sharp knife noun general
əliəyrilik sharp practice noun general
juliklik sharp practice noun general
iti dil sharp tongue noun general
itibuynuz kələ sharp-horned bull noun general
ikibuynuzlu heyvanlar two-horned animals noun general
buğa bull noun zoological
iribuynuzlu heyvanların erkəyi bull noun general
səsli-küylü yöndəmsiz adam bull noun general
polis bull noun American
xəfiyyə bull noun American
birja möhtəkiri bull noun general
axmaq söhbət bull noun general
boş söhbət bull noun general
cəfəngiyat bull noun general
mənasız söhbət bull noun general
birjalarda qiymətləri qaldırmaq bull verb general
buğalanmaq become a bull verb general
kəskinləşmək become sharp verb general
sivrilənmək become sharp verb general
gərginlənmək become sharp verb general
buğalanmaq grow into a bull verb general
iti dönmək turn sharp verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
sərt danışmaq use sharp words verb general
qiymətlərin qalxmasından bəhrələnmək bull verb general
buğa bull adjective general
kələ bull adjective general
iti sharp adjective general
itigörən sharp-eyed adjective general
itigözlü sharp-eyed adjective general
kola curt-horned adjective general
buynuzlu horned adjective general
şeşəbuynuz large-horned adjective general
şeşəbuynuzlu large-horned adjective general
uzunbuynuz long-horned adjective general
uzunbuynuzlu long-horned adjective general
korş not sharp adjective general
birbuynuzlu one-horned adjective general
taybuynuz one-horned adjective general
açıqgöz sharp adjective general
bəla sharp adjective general
kəlləli sharp adjective general
şiş sharp adjective general
sivri sharp adjective general
zodlu sharp adjective general
anlayışlı sharp adjective general
itiqulaq sharp-eared adjective general
şişqulaq sharp-eared adjective general
gözüiti sharp-eyed adjective general
itibaxışlı sharp-eyed adjective general
itibuynuz sharp-horned adjective general
itiyarpaq sharp-leaved adjective general
itidırnaq sharp-nailed adjective general
bizburun sharp-nosed adjective general
itiburun sharp-nosed adjective general
quşburun sharp-nosed adjective general
şişburun sharp-nosed adjective general
şişburunlu sharp-nosed adjective general
sivriburun sharp-nosed adjective general
sivriburunlu sharp-nosed adjective general
itiuc sharp-pointed adjective general
itiuclu sharp-pointed adjective general
dilli-dilavər sharp-tongued adjective general
dişli sharp-tongued adjective general
itidil sharp-tongued adjective general
itidiş sharp-toothed adjective general
kola short-horned adjective general
qısabuynuz short-horned adjective general
qısabuynuzlu short-horned adjective general
ikibuynuzlu two-horned adjective general
qoşabuynuz two-horned adjective general
qoşabuynuzlu two-horned adjective general
əyribuynuz wry-horned adjective general
güclü bull adjective general
qüvvətli bull adjective general
sağlam bull adjective general
zorba bull adjective general
çərtilmiş sharp adjective general
qədlənmiş sharp adjective general
yonulmuş sharp adjective general
qiymətlərin qalxmasından bəhrələnən bull adjective general
kəskin sharp adjective general
bərk sharp adjective general
güclü sharp adjective general
aydın sharp adjective general
dəqiq sharp adjective general
ağıllı sharp adjective general
fərasətli sharp adjective general
kamallı sharp adjective general
qulaqbatıran sharp adjective general
qulaqbatırıcı sharp adjective general
acı sharp adjective general
toxunan sharp adjective general
zəhərli sharp adjective general
düz sharp adverb general
lap sharp adverb general
iti sharp adverb general
birdən sharp adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
sərt surətdə sharp adverb general
cöngə bull calf phrases general
illüminator bull's eye phrases general
ağıllı cavab sharp answer phrases general
dəqiq təzad sharp contrast phrases general
kəskin təzad sharp contrast phrases general
aydın fərq sharp distinction phrases general
dik təpə sharp hill phrases general
dik yoxuş sharp hill phrases general
şiş təpə sharp hill phrases general
güclü ağrı sharp pain phrases general
acı dil sharp tongue phrases general
ağıllı sharp witted phrases general
dərrakəli sharp witted phrases general
zəkalı sharp witted phrases general
acı söz sharp word phrases general
toxunan söz sharp word phrases general
əsas məsələnin həllindən yapışmaq take the bull by the horns phrases general
qəti hərəkət etmək take the bull by the horns phrases general
əfsanə cock-and-bull story phrases general
təmsil cock-and-bull story phrases general
uydurma hekayə cock-and-bull story phrases general
xurafat cock-and-bull story phrases general
yalan-palan cock-and-bull story phrases general
buğanın buynuzundan yapışmaq take the bull by the horns phrases general
öküzü buynuzundan tutmaq take the bull by the horns phrases general
axmaq bull calf phrases general
gic bull calf phrases general
sarsaq bull calf phrases general
səfeh bull calf phrases general
siqnal fənəri bull's eye phrases general
qısa fokuslu linza bull's eye phrases general
hədəfin mərkəzi bull's eye phrases general