• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of shiver with cold (132 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
soyuqluq cold noun general
soyuq cold noun general
şaxta cold noun general
soyuq silah cold-arms noun general
amansızlıq cold-bloodedness noun general
daşürəklilik cold-bloodedness noun general
soyuqqanlılıq cold-bloodedness noun general
rəhmsizlik cold-bloodedness noun general
daşürəklilik cold-heartedness noun general
soyuqqanlılıq cold-heartedness noun general
rəhmsizlik cold-heartedness noun general
əsmə shiver noun general
lərzə shiver noun general
titrəmə shiver noun general
titrəyiş shiver noun general
ürpəşmə shiver noun general
qançır bad cold noun general
timov cold noun general
kəsər cold steel noun general
soyuq silah cold steel noun general
soyuq tər cold sweat noun general
soyuq cold weather noun general
soyuq qış cold winter noun general
qanısoyuqluq cold-bloodedness noun general
soyuğadavamlılıq cold-resistance noun general
zökəm head cold noun general
isti-soyuq heat and the cold noun general
bərk soyuq piercing cold noun general
qışadavamlılıq resistance to cold noun general
əsməcə shiver noun general
sitildəmə shiver noun general
qəlpə shiver noun general
soyuqdəymə cold noun general
soyuqlama cold noun general
tumov cold noun general
zökəm cold noun general
etina etməmək cold-shoulder verb general
məhəl qoymamaq cold-shoulder verb general
saymamaq cold-shoulder verb general
əsmək shiver verb general
lərzəyə gəlmək shiver verb general
titrəmək shiver verb general
ürpəşmək shiver verb general
üşümək be cold verb general
soyuqdan ölmək be dead with cold verb general
soyuq çəkmək bear cold verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
sitildətmək cause smb. to shiver verb general
soyudulmaq cause smth. to become cold verb general
soyuğa dözmək endure cold verb general
soyuqdan üzgün olmaq faint with cold verb general
soyuqdan üşümək feel cold verb general
üşümək feel cold verb general
soyumaq get cold verb general
soyuqlaşmaq get cold verb general
qorxaqlıq etmək get cold feet verb general
soyumaq grow cold to verb general
soyuqlamaq have a cold verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
əsim-əsim əsmək shiver verb general
əsməcə tutmaq shiver verb general
sitildəmək shiver verb general
titrətmək shiver verb general
qorxudan əsmək shiver from fear verb general
soyuqdan büzükmək shrink with cold verb general
soyuqdan titrəmək tremble with cold verb general
cansız clay-cold adjective general
ölü clay-cold adjective general
soyuq clay-cold adjective general
soyuq cold adjective general
laqeyd cold-blooded adjective general
soyuqqanlı cold-blooded adjective general
amansız cold-hearted adjective general
daşürəkli cold-hearted adjective general
insafsız cold-hearted adjective general
rəhmsiz cold-hearted adjective general
buz kimi ice-cold adjective general
çox soyuq ice-cold adjective general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
soyuğadavamlı cold-resistant adjective general
bumbuz ice-cold adjective general
soyuqtəhər slightly cold adjective general
bumbuz very cold adjective general
quru cold adjective general
qaşqabaqlı cold adjective general
amansız cold-blooded adjective general
daşürəkli cold-blooded adjective general
insafsız cold-blooded adjective general
rəhmsiz cold-blooded adjective general
zalım cold-blooded adjective general
etinasız cold adjective general
hissiz cold adjective general
laqeyd cold adjective general
maraqsız cold adjective general
soyuğa davamsız cold-blooded adjective general
soyuğa dözməyən cold-blooded adjective general
tez üşüyən cold-blooded adjective general
ağır cold adjective general
sakit cold adjective general
təmkinli cold adjective general
soyuqqanlı cold-blooded adjective biological
amansızcasına cold-bloodedly adverb general
insafsızcasına cold-bloodedly adverb general
soyuqqanlılıqla cold-bloodedly adverb general
insafsızcasına cold-heartedly adverb general
soyuqqanlılıqla cold-heartedly adverb general
soyuqqanlı in cold blood adverb general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
soyuducu cold storage phrases general
soyuq hava cold weather phrases general
soyuqlamaq get a cold phrases general
soyuqlamaq have a cold in the head phrases general
tumov olmaq have a cold in the head phrases general
zökəm olmaq have a cold in the head phrases general
tumov head cold phrases general
zökəm head cold phrases general
bir kəsin hirsini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
bir kəsin qəzəbini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
soyuğa həssas susceptible to cold phrases general
İlan vuran ala çatıdan qorxar A scalded dog fears cold water phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
shiver with cold soyuqdan əsmək verb general
shiver with cold soyuqdan üşümək verb general
vero