• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of single bank account of a customer (191 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hesab account noun general
buxalter kitabı account-book noun general
mühasib kitabı account-book noun general
bank bank noun general
bənd bank noun general
damba bank noun general
qum təpəsi bank noun general
sədd bank noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
bank sahibi banker noun general
bank işi banking noun general
alıcı customer noun general
müştəri customer noun general
bank sahibi moneyer noun general
biryerli minik single-seater noun general
haqq-hesab account noun general
şərh account noun general
mühasibat account department noun general
hesab kitabı account-book noun general
kənar bank noun general
tay bank noun general
çaykənarı bank of the river noun general
əskinaz bank-note noun general
banknot bank-note noun general
bank faizi bank-rate noun general
ailəsizlik being single noun general
hadisələrin qərəzli təsviri biased account of events noun general
kassa hesabı cash-account noun general
cari hesab current account noun general
sifarişçi customer noun general
şəxsi hesab personal account noun general
çay kənarı river-bank noun general
çaykənarı river's bank noun general
əmanət kassası savings bank noun general
əmanət kitabçası savings-bank book noun general
biryataqlı çarpayı single bed noun general
birdəfəli ekstraksiya single extraction noun general
biradamlıq otaq single room noun general
aynalı single-barrelled gun noun general
düzqəlblilik single-heartedness noun general
düzürəklilik single-heartedness noun general
birdəfəyə buxarlanma single-stage evaporation noun general
birdəfəlik şırınqa single-use syringe noun general
birdəfəlik şpris single-use syringe noun general
dövlət bankı State bank noun general
bir kəslə hesabı çürütmə account noun figurative meaning
bir kəslə hesablaşma account noun figurative meaning
hesabat account noun general
dik eniş bank noun general
dik yamac bank noun general
ehtiyat bank noun general
fond bank noun general
sərt eniş bank noun general
sərt yamac bank noun general
sıldırımlı eniş bank noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
bank işçisi banker noun general
fikir account noun general
mülahizə account noun general
rəy account noun general
bank bank noun general
sahil bank noun general
bank qoyan banker noun general
banka bank noun general
dayaz yer bank noun general
qalaq bank noun general
təpə bank noun general
yığın bank noun general
bilyard stolunun bortu bank noun general
bilyard stolunun kənarı bank noun general
izah etmək account verb general
banka pul qoymaq bank verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
müəyyənləşdirmək single verb general
cavabdeh olmaq account for verb general
izah etmək account for verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
bank qoymaq be banker verb general
sananmaq be taken into account verb general
bank qoymaq keep the bank verb general
nəzərdən qaçırılmaq not to be taken into account verb general
hesab açmaq open an account verb general
hesabat vermək render an account verb general
bank yarmaq rob a bank verb general
barat göndərmək send through the bank verb general
nəzərdə tutmaq take into account verb general
hesaba almaq take into account verb general
hesabatı yoxlamaq verify an account verb general
etiraf etmək account verb general
hesab etmək account verb general
saymaq account verb general
bank sahibi olmaq bank verb general
bankir olmaq bank verb general
hesabat vermək account verb general
kürəmək bank verb general
kürüyüb yığmaq bank verb general
hesablaşmaq account verb general
bank atmaq bank verb general
cavab vermək account verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
toplamaq bank verb general
nəyəsə əsaslanmaq bank verb general
ümid olmaq bank verb general
bel bağlamaq bank verb general
arxayın olmaq bank verb general
əhatələmək bank verb general
əymək bank verb aeronautics
yana yatırmaq bank verb aeronautics
əyilmək bank verb general
yana yatmaq bank verb general
bir single adjective general
yeganə single adjective general
biryanlı single-breasted adjective general
birgözlü single-eyed adjective general
taygöz single-eyed adjective general
təkgözlü single-eyed adjective general
təpəgöz single-eyed adjective general
birəlli single-handed adjective general
birqollu single-handed adjective general
təkəlli single-handed adjective general
təkqollu single-handed adjective general
hesab account adjective general
ailəsiz single adjective general
birqat single adjective general
vahid single adjective general
təklülə single-barrelled adjective general
birçalovlu single-bucket adjective general
birhüceyrəli single-cell adjective general
birpalatalı single-chamber adjective general
birqapılı single-door adjective general
yalınqat single-fold adjective general
köməksiz single-handed adjective general
düzqəlbli single-hearted adjective general
düzürəkli single-hearted adjective general
birkorpuslu single-hull adjective general
birtəbəqəli single-layer adjective general
biryarpaq single-leaf adjective general
birdorlu single-masted adjective general
birfazalı single-phase adjective general
birtəbəqəli single-ply adjective general
bircərgəli single-row adjective general
biradamlıq single-seater adjective general
biryerli single-seater adjective general
birmərtəbə single-storey adjective general
birsimli single-string adjective general
birxətli single-track adjective general
birçarxlı single-wheeled adjective general
ayrı single adjective general
təkbətək single adjective general
tək single adjective general
ərsiz single adjective general
subay single adjective general
biradamlıq single adjective general
heç cür on no account adverb general
məbadə on no account adverb general
olmaya-olmaya on no account adverb general
kiminsə hesabına on smb.'s account adverb general
birmotorlu single-engined adverb general
köməksiz single-handedly adverb general
birmotorlu single-motor adverb general
münasibəti ilə on account of preposition general
ötrü on account of preposition general
izah etmək account for phrases general
əmanət kitabçası bank book phrases general
bank banking house phrases general
bank idarəsi banking house phrases general
bankın aksioner kapitalı bank-stock phrases general
izahat istəmək bring to account phrases general
izahat tələb etmək bring to account phrases general
məsuliyyətə cəlb etmək bring to account phrases general
hesabat tələb eləmək call to account phrases general
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development phrases general
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İnternational Bank for Reconstruction and Development phrases general
ticarət bankı merchant bank phrases general
çay sahili river bank phrases general
cari hesab running account phrases general
əmanət bankı savings bank phrases general
əmanət kassası savings bank phrases general
hesabı ödəmək settle an account phrases general
tək sürüşmə single skating phrases general
nəzərə almaq take into account phrases general
diqqətə almaq take into account phrases general
hesaba qatmaq take into account phrases general
sayılmaq be taken into account phrases general
İslam İnkişaf Bankı Islamic Development Bank phrases general
Dünya Bankı World Bank phrases general
Mərkəzi Bank Central Bank phrases general
Milli Bank National Bank phrases general
təkavarlı baydarka canoe single phrases sport
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
single bank account of a customer kontokorrent noun general