• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of small minded (235 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nazik və dar hissə small noun general
gəmicik a small boat noun general
yüksək səviyyəli adam broad-minded person noun general
azailəlilik having a small family noun general
yelinsizlik having small udder noun general
dəngüş light-minded person noun general
həməqidə like-minded person noun general
həmfikir like-minded person noun general
məsləkdaş like-minded person noun general
dövlətpərəst mercenary-minded person noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
dığ-dığ small argument noun general
xım-xırt small articles noun general
xırda-mırda small articles noun general
diyircək small ball noun general
mazı small ball noun general
səbətcik small basket noun general
körpücük small bridge noun general
kiçik kaloriya small calorie noun general
arabacıq small cart noun general
daşka small cart noun general
mücrü small chest noun general
çocuq small child noun general
uşaqcıq small child noun general
xırda pul small coin noun general
xəkə small crumbles noun general
qəmə small dagger noun general
kiçik fərq small difference noun general
qor-qoduq small fry noun general
novça small gutter noun general
buynuzcuq small horn noun general
evcik small house noun general
evciyəz small house noun general
nazik bağırsaq small intestine noun general
kiçik hərf small letter noun general
cəfəngiyat small matter noun general
döşəkcə small mattress noun general
qəpik-quruş small money noun general
azlıq small number noun general
boğça small parcel noun general
düyünçə small parcel noun general
qulaqbalışı small pillow noun general
meydança small playground noun general
dam small prison noun general
xırda istehsalçı small producer noun general
dağarcıq small rucksack noun general
sardelka small sausage noun general
səhnəcik small scene noun general
qırma small shot noun general
saçma small shot noun general
xəkəndaz small shovel for dust noun general
kürəcik small sphere noun general
kötükcə small stub noun general
ayın-oyun small things noun general
xırda-mırda small things noun general
xım-xırt small things noun general
şəhərcik small town noun general
təknəcik small trough noun general
kəndcik small village noun general
xırdavat malları small wares noun general
meşəcik small wood noun general
çürükçü small-minded man noun general
dayazbiliklilik small-mindedness noun general
abırsızlıq small-mindedness noun general
xırdaçı small-minder noun general
xırdavat small-sale commodity noun general
huşsuz olmaq absent-minded: be absent-minded verb general
xırdalanmaq be cut into small pieces verb general
xırdalaşmaq become very small verb general
xırdalatdırmaq cause smb. to cut into small pieces verb general
xırdalamaq cut into small pieces verb general
ağıldan kasıb olmaq feeble-minded: be feeble-minded verb general
narınlanmaq get ground small verb general
narın-narın döymək grind small verb general
arsızlamaq light-minded: become light-minded verb general
arsızlaşmaq light-minded: become light-minded verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
birtəhər dolanmaq live in a small way verb general
narınlamaq make small verb general
maymaqlaşmaq weak-minded: become weak-minded verb general
xırda yazmaq write small verb general
dalğın absent-minded adjective general
fikirli absent-minded adjective general
huşsuz absent-minded adjective general
unutqan absent-minded adjective general
amansız bloody-minded adjective general
daşürəkli bloody-minded adjective general
insafsız bloody-minded adjective general
qəddar bloody-minded adjective general
rəhmsiz bloody-minded adjective general
zalım bloody-minded adjective general
geniş dünyagörüşlü broad-minded adjective general
genişfikirli broad-minded adjective general
acıqlı evil-minded adjective general
bədxah evil-minded adjective general
hirsli evil-minded adjective general
qərəzkar evil-minded adjective general
qəzəbli evil-minded adjective general
ağıldan zəif feeble-minded adjective general
ağıldankəm feeble-minded adjective general
ağlı çatmayan feeble-minded adjective general
gictəhər feeble-minded adjective general
kəmağıl feeble-minded adjective general
sarsaq feeble-minded adjective general
alicənab highly-minded adjective general
comərd highly-minded adjective general
mərd highly-minded adjective general
nəcib highly-minded adjective general
dardüşüncəli narrow-minded adjective general
darfikirli narrow-minded adjective general
dayaz narrow-minded adjective general
məhdud narrow-minded adjective general
səthi narrow-minded adjective general
uzağı görməyən narrow-minded adjective general
ağıllı nimble-minded adjective general
anlaqlı nimble-minded adjective general
düşüncəli nimble-minded adjective general
fəhmli nimble-minded adjective general
fərasətli nimble-minded adjective general
hazırcavab nimble-minded adjective general
tez başa düşən nimble-minded adjective general
zəkalı nimble-minded adjective general
zirək nimble-minded adjective general
alicənab noble-minded adjective general
comərd noble-minded adjective general
əsil noble-minded adjective general
əsilzadə noble-minded adjective general
mərd noble-minded adjective general
nəcib noble-minded adjective general
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded adjective general
başqa cür düşünən otherwise-minded adjective general
başqa cür fikirləşən otherwise-minded adjective general
fərqli düşüncəyə malik otherwise-minded adjective general
fərqli fikrə malik otherwise-minded adjective general
sadədil simple-minded adjective general
ürəyiaçıq simple-minded adjective general
balaca small adjective general
kiçik small adjective general
dardüşüncəli small-minded adjective general
dayaz small-minded adjective general
uzağıgörməyən small-minded adjective general
sakit sober-minded adjective general
təmkinli sober-minded adjective general
ağlı zəif weak-minded adjective general
başıboş weak-minded adjective general
kəmağıl weak-minded adjective general
bihuş absent-minded adjective general
hafizəsiz absent-minded adjective general
nanıx absent-minded adjective general
badamağız almond-shaped: with a small and almond-shaped mouth adjective general
iri-xırda big and small adjective general
irili-xırdalı big and small adjective general
qaniçən blood-minded adjective general
genişqəlbli broad-minded adjective general
arvadxasiyyət feeble-minded adjective general
ağıldan kasıb feeble-minded adjective general
azailəli having a small family adjective general
təmiz high-minded adjective general
arlı-namuslu honest-minded adjective general
qəlbitəmiz honest-minded adjective general
düz honest-minded adjective general
ağıldanyüngül light-minded adjective general
arxayın light-minded adjective general
bambılı light-minded adjective general
dəmdəməki light-minded adjective general
dingiliş light-minded adjective general
hərdəmxəyal light-minded adjective general
yüngülbeyin light-minded adjective general
yüngülbeyinli light-minded adjective general
yüngültəbiət light-minded adjective general
yüngültəbiətli light-minded adjective general
yüngülxasiyyət light-minded adjective general
yüngülxasiyyətli light-minded adjective general
yelbeyin light-minded adjective general
birfikirli like-minded adjective general
həmfikir like-minded adjective general
həmfikirli like-minded adjective general
zehniaçıq lucid-minded adjective general
dövlətpərəst mercenary-minded adjective general
danabaş narrow-minded adjective general
dayazdüşüncəli narrow-minded adjective general
dayazfikirli narrow-minded adjective general
meşşan narrow-minded adjective general
səviyyəsiz narrow-minded adjective general
mütərəqqi progressive-minded adjective general
açıqfikirli progressive-minded adjective general
türkəsaya simple-minded adjective general
rizə small adjective general
qutucuq small box adjective general
uşaq small child adjective general
xırdadənəli small-grained adjective general
çürükçü small-minded adjective general
darürəkli small-minded adjective general
xırdaçı small-minded adjective general
narındənəli small-seeded adjective general
xırdadişli small-tooth adjective general
başbilən sober-minded adjective general
mülahizəli sober-minded adjective general
tədbirli sober-minded adjective general
cınqılı very small adjective general
alasəy weak-minded adjective general
rizə-rizə with small particles adjective general
yelinsiz with small udder adjective general
qana həris bloody-minded adjective general
qaniçən bloody-minded adjective general
qansoran bloody-minded adjective general
iradəsiz feeble-minded adjective general
iradəsiz zəif feeble-minded adjective general
qətiyyətsiz feeble-minded adjective general
obyektiv open-minded adjective general
qərəzsiz open-minded adjective general
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded adjective general
vicdanlı open-minded adjective general
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded adjective general
xırda small adjective general
ağlı başında sober-minded adjective general
sağlamdüşüncəli sober-minded adjective general
sağlamfikirli sober-minded adjective general
az small adjective general
az əhəmiyyətli small adjective general
ikinci dərəcəli small adjective general
orta small adjective general
xırda small adverb general
xırda-xırda small adverb general
xırda into small particles adverb general
dan yeri sökülən vaxtlar small hours phrases general
sübh tezdən small hours phrases general
kiçik hərf small letter phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
çırpı small wood phrases general
qəmə small dagger phrases general
nazik bağırsaq small gut phrases anatomical
nazik bağırsaq small intestine phrases anatomical
vero