• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of soft cover (152 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
çexol cover noun general
futlyar cover noun general
örtük cover noun general
qab cover noun general
qapaq cover noun general
sarğı cover noun general
sarıma cover noun general
üz cover noun general
çul horse-cover noun general
yorğanağı blanket cover noun general
cild book cover noun general
qabıq book cover noun general
mühafizə cover noun general
örtü cushion-cover noun general
bərk cild hard cover noun general
qalın cild hard cover noun general
nazbalış large and soft pillow noun general
dənəvər kürü soft caviar noun general
incə saitlər soft consonants noun general
alkoqolsuz içki soft drink noun general
atlama soft drink made of water and sour clotted milk noun general
spirtsiz içkilər soft drinks noun general
səba yeli soft gentle wind noun general
qəlbinaziklik soft heart noun general
yumşaq damaq soft palate noun general
yumşaq rezin soft rubber noun general
boş bişmiş yumurta soft-boiled egg noun general
nazikqəlblilik soft-heartedness noun general
nazikürəklilik soft-heartedness noun general
qəlbinaziklik soft-heartedness noun general
ürəyinaziklik soft-heartedness noun general
ürəyiyumşaqlıq soft-heartedness noun general
yumşaqürəklilik soft-heartedness noun general
yumşaqxasiyyətlilik soft-heartedness noun general
şin tire-cover noun general
şinçi tire-cover maker noun general
konvert cover noun general
paket cover noun general
zərf cover noun general
izahat məktubu cover letter noun general
pərdə cover noun general
daldalanacaq cover noun general
sığınacaq cover noun general
qılaf cover noun general
müdafiə cover noun sport
maska cover noun general
meşə örtüyü cover noun general
toxumun qabığı cover noun botanical
cild cover noun general
bağlamaq cover verb general
örtmək cover verb general
qapamaq cover verb general
yeni üz çəkmək re-cover verb general
yumşalmaq become soft verb general
xamlamaq become soft from lack of work verb general
örtdürmək cause smb. to cover verb general
qapatmaq cause smb. to cover verb general
küllətdirmək cause smb. to cover with ashes verb general
qapaqlatmaq cause to cover with a lid verb general
basdırmaq cover verb general
üstünü malalamaq cover verb general
üstünü örtmək cover verb general
yalaşmaq cover each other with kisses verb general
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief verb general
narahatlığı gizləmək cover one's anxiety verb general
başını bağlamaq cover one's head with a kerchief verb general
mühafizə olunmaq cover oneself verb general
örtünmək cover oneself verb general
xar olmaq cover oneself with shame verb general
həsirləmək cover the floor with bast mat verb general
büründürmək cover up verb general
ört-basdır etmək cover up verb general
örtüb-basdırmaq cover up verb general
qapaqlamaq cover with a lid verb general
şirləmək cover with an enamel verb general
külləmək cover with ashes verb general
qaraltmaq cover with black paint verb general
taxtalamaq cover with boards verb general
şaxlamaq cover with branches verb general
sementləmək cover with cement verb general
samanlamaq cover with chaff verb general
qazmaqlanmaq cover with crust verb general
torpaqlamaq cover with earth verb general
zərləmək cover with gilt verb general
şir vurmaq cover with glaze verb general
çilləmək cover with grey spots verb general
buzlandırmaq cover with ice verb general
ərp bağlamaq cover with incrustation verb general
mərmərləmək cover with marble verb general
zığlamaq cover with mud verb general
taxtalamaq cover with planks verb general
şampunlamaq cover with shampoo verb general
keçələmək cover with thick felt verb general
lakla örtmək cover with varnish verb general
mumlamaq cover with wax verb general
çilləmək cover with white spots verb general
üzü olmamaq have no cover verb general
şin salmaq tire-cover: put tire-cover verb general
şinləmək tire-cover: put tire-cover verb general
himayə etmək cover verb general
qorumaq cover verb general
gizlətmək cover verb general
basmaq cover verb general
bulamaq cover verb general
çəkmək cover verb general
üz çəkmək cover verb general
yayılmaq cover verb general
əhatə etmək cover verb general
ödəmək cover verb general
yerini doldurmaq cover verb general
sığorta etmək cover verb general
getmək cover verb general
qət etmək cover verb general
nəzərdə tutmaq cover verb general
kürt yatmaq cover verb general
atəş altında saxlamaq cover verb military
yumşaq soft adjective general
ağıldan kəm soft-headed adjective general
ağlı çatmayan soft-headed adjective general
gictəhər soft-headed adjective general
mərhəmətli soft-hearted adjective general
qayğıkeş soft-hearted adjective general
xeyirxah soft-hearted adjective general
ürəyiyumşaq soft-hearted adjective general
yumyumşaq extremely soft adjective general
mətanətsiz soft adjective general
yumşaqtük soft-haired adjective general
nazikqəlb soft-hearted adjective general
nazikürək soft-hearted adjective general
qəlbinazik soft-hearted adjective general
ürəyinazik soft-hearted adjective general
ürəyiyuxa soft-hearted adjective general
ürəyi yumşaq soft-hearted adjective general
yumşaqürək soft-hearted adjective general
yumşaqürəkli soft-hearted adjective general
yumşaqxasiyyət soft-hearted adjective general
yumşaqxasiyyətli soft-hearted adjective general
yumşaqdərili soft-skinned adjective general
yumşaqca very soft adjective general
yumyumşaq very soft adjective general
qaraüzlü with black cover adjective general
yüngül soft adjective general
zərif soft adjective general
ahəstə soft adjective general
sakit soft adjective general
incə soft adjective general
nəvazişli soft adjective general
mülayim soft adjective general
rahat soft adjective general
ağıldan yüngül bit soft in the head phrases general
başdan xarab bit soft in the head phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
soft cover mitil noun general