• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of soft gentle wind (241 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
qara yel hot-wind noun general
külək wind noun general
yel wind noun general
başlıqlı plaş wind-cheater noun general
kurtka wind-cheater noun general
küləkburaxmayan pencək wind-cheater noun general
lax yumurta wind-egg noun general
ventilyasiya deşiyi wind-hole noun general
nəfəsli alət wind-instrument noun general
maşının qabaq şüşəsi wind-screen noun general
maşının ön şüşəsi wind-screen noun general
burulğan wind-spout noun general
qasırğa wind-spout noun general
tozlu fırtına wind-spout noun general
başa çatdırma wind-up noun general
bitmə wind-up noun general
son wind-up noun general
tamamlama wind-up noun general
maşında şüşətəmizləyən wind-wiper noun general
züytutan accompanist of a piper on a wind instrument noun general
şiddətli külək biting wind noun general
qaysar broken-wind noun general
badi-fəna destroying wind noun general
badi-fəna destructive wind noun general
külək direction of wind noun general
şərq küləyi east wind noun general
səmt küləyi fair wind noun general
sazaq frosty wind noun general
incə eyham gentle hint noun general
incə him gentle hint noun general
incə işarə gentle hint noun general
qara yel hot wind noun general
nazbalış large and soft pillow noun general
yandan əsən külək lateral wind noun general
şimal küləyi north wind noun general
dənəvər kürü soft caviar noun general
incə saitlər soft consonants noun general
mitil soft cover noun general
alkoqolsuz içki soft drink noun general
atlama soft drink made of water and sour clotted milk noun general
spirtsiz içkilər soft drinks noun general
qəlbinaziklik soft heart noun general
yumşaq damaq soft palate noun general
yumşaq rezin soft rubber noun general
boş bişmiş yumurta soft-boiled egg noun general
nazikqəlblilik soft-heartedness noun general
nazikürəklilik soft-heartedness noun general
qəlbinaziklik soft-heartedness noun general
ürəyinaziklik soft-heartedness noun general
ürəyiyumşaqlıq soft-heartedness noun general
yumşaqürəklilik soft-heartedness noun general
yumşaqxasiyyətlilik soft-heartedness noun general
gilavar southwest wind noun general
səmt küləyi tail-wind noun general
bad wind noun general
ruzgar wind noun general
ruzigar wind noun general
qaim wind noun general
xəzri wind blowing from the Caspian Sea noun general
nəfəsli alət wind instrument noun general
ney wind kind of musical wind instrument like flute noun general
anemon wind-flower noun botanical
hava axını wind noun general
hava cərəyanı wind noun general
sipər wind-screen noun aeronautics
iy wind noun general
qoxu wind noun general
nəfəs wind noun general
nəfəs alma wind noun general
nəfəs dərmə wind noun general
boş sözlər wind noun general
boşboğazlıq wind noun general
cəfəngiyat wind noun general
çərənçilik wind noun general
qaz wind noun medical
eyham wind noun figurative meaning
him wind noun figurative meaning
xəbər wind noun figurative meaning
şayiə wind noun figurative meaning
sakitləşdirmək gentle verb general
yumşaltmaq gentle verb general
duymaq wind verb general
iyin izi ilə getmək wind verb general
iylə tanımaq wind verb general
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument verb general
mülayimləşmək become gentle verb general
yumşalmaq become soft verb general
xamlamaq become soft from lack of work verb general
osurmaq break wind verb general
sarıtmaq cause smb. to wind verb general
qorxaqlıq etmək have the wind up verb general
dolaqlamaq wind verb general
qıvırcıqlanmaq wind verb general
sarılmaq wind verb general
sarmaşmaq wind verb general
saatı qurmaq wind a watch verb general
yumaqlamaq wind into a ball verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
qurmaq wind up verb general
təngnəfəs olmaq wind verb general
tövşümək wind verb general
dincəlməyə imkan vermək wind verb general
nəfəs dərməyə imkan vermək wind verb general
havada qurutmaq wind verb general
havasını dəyişmək wind verb general
havasını təmizləmək wind verb general
havaya vermək wind verb general
burulmaq wind verb general
dönmək wind verb general
qıvrılmaq wind verb general
dolamaq wind verb general
dolanmaq wind verb general
sarımaq wind verb general
sarınmaq wind verb general
işə salmaq wind verb general
qurmaq wind verb general
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind verb general
əyilmək wind verb general
qabarmaq wind verb general
həlim gentle adjective general
incə gentle adjective general
mülayim gentle adjective general
xoşxasiyyət gentle adjective general
yumşaq gentle adjective general
şimal-şərq küləyi north-eastward wind adjective general
yumşaq soft adjective general
ağıldan kəm soft-headed adjective general
ağlı çatmayan soft-headed adjective general
gictəhər soft-headed adjective general
mərhəmətli soft-hearted adjective general
qayğıkeş soft-hearted adjective general
xeyirxah soft-hearted adjective general
ürəyiyumşaq soft-hearted adjective general
küləkdöyən exposed to the wind adjective general
yumyumşaq extremely soft adjective general
ahəstə gentle adjective general
mətanətsiz soft adjective general
yumşaqtük soft-haired adjective general
nazikqəlb soft-hearted adjective general
nazikürək soft-hearted adjective general
qəlbinazik soft-hearted adjective general
ürəyinazik soft-hearted adjective general
ürəyiyuxa soft-hearted adjective general
ürəyi yumşaq soft-hearted adjective general
yumşaqürək soft-hearted adjective general
yumşaqürəkli soft-hearted adjective general
yumşaqxasiyyət soft-hearted adjective general
yumşaqxasiyyətli soft-hearted adjective general
yumşaqdərili soft-skinned adjective general
yumşaqca very soft adjective general
yumyumşaq very soft adjective general
külək wind adjective general
qurulan wind-up adjective general
aram gentle adjective general
arxayın gentle adjective general
həzin gentle adjective general
sakit gentle adjective general
yüngül soft adjective general
zərif soft adjective general
xəfif gentle adjective general
zəif gentle adjective general
ahəstə soft adjective general
sakit soft adjective general
azenişli gentle adjective general
maili gentle adjective general
meyilli gentle adjective general
incə soft adjective general
nəvazişli soft adjective general
mülayim soft adjective general
rahat soft adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
küləyin əksinə against the wind adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
ağıldan yüngül bit soft in the head phrases general
başdan xarab bit soft in the head phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
burulğan eddy wind phrases general
qasırğa eddy wind phrases general
şiddətli külək eddy wind phrases general
meh gentle breeze phrases general
yumşaq ürək gentle heart phrases general
sakit axan çay gentle river phrases general
maili eniş gentle slope phrases general
duymaq get the wind of phrases general
iydən sezmək get the wind of phrases general
iylə tanımaq get the wind of phrases general
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind phrases general
izsiz itmiş gone with the wind phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind phrases general
tərəddüd etmək hang in the wind phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
duymaq have the wind of phrases general
iydən sezmək have the wind of phrases general
iylə tanımaq have the wind of phrases general
nəfəsi kəsilmək lose wind phrases general
təngnəfəs olmaq lose wind phrases general
tövşümək lose wind phrases general
şimal küləyi norherly wind phrases general
şimal-şərq küləyi north-eastern wind phrases general
şimal-qərb küləyi north-western wind phrases general
boş-boş danışmaq preach to the wind phrases general
havayı danışmaq preach to the wind phrases general
çətin işlə məşğul olmaq row agaist the wind phrases general
bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
bir kəsin ayağının altını qazımaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind phrases general
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind phrases general
boş yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
saatı qurmaq wind a watch phrases general
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down phrases general
açılmaq wind off phrases general
açmaq wind off phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s affection phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s trust phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
bir müddətə təxirə salmaq wind smth. down phrases general
dolamaq wind up phrases general
sarımaq wind up phrases general
küləyin əksinə in the teeth of the wind phrases general
küləyin əksinə in the wind's eye phrases general
boş-boşuna cəhd etmək mill the wind phrases general
qurmaq wind up phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning
bitirmək wind up phrases general
qurtarmaq wind up phrases general
ləğv etmək wind up phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
soft gentle wind səba yeli noun general