• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of solitary confinement cell (41 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bölmə cell noun general
kamera cell noun general
şöbə cell noun general
dustaq etmə confinement noun general
həbsə salma confinement noun general
qalaya salma confinement noun general
element cell noun general
sovməə cell noun general
söndürücü kamera clearing cell noun general
yataq rejimi confinement to bed noun general
qida hüceyrəsi nurse cell noun general
fotoelement photoelectric cell noun general
qala kamerası prison cell noun general
izolyator punishment cell noun general
həbsxana kamerası cell noun general
doğuş confinement noun general
uşaq doğmaq üçün qadının yataqda olması confinement noun general
hücrə cell noun general
monastır cell noun general
hüceyrə cell noun biological
fotoelement cell noun general
ayrı solitary adjective general
birnəfərlik solitary adjective general
tək biradamlıq solitary adjective general
birhüceyrəli single-cell adjective general
bikəs solitary adjective general
qohumsuz solitary adjective general
tənha solitary adjective general
adamsız solitary adjective general
atılmış solitary adjective general
müstəsna solitary adjective general
nadir solitary adjective general
tək solitary adjective general
tək-tək solitary adjective general
tək-tək təsadüf edilən solitary adjective general
ana hüceyrəsi mother cell phrases general
analıq hüceyrəsi mother cell phrases general
ana yuva queen-cell phrases general
rüşeym hüceyrəsi germ cell phrases biological
Kupfer hüceyrələri Kupffer cell phrases anatomical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
solitary confinement cell izolyator noun general