• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of son vaxta qədər (238 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ağzına qədər doldurulmuş bakal brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş qədəh brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş stəkan bumper noun general
qəzavü-qədər doom noun general
bir qədər qəribəlik faddy noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
zərrə qədər jot noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
sahildən üfüqə qədər görünən dəniz offing noun general
zərrə qədər ounce noun general
lazımi qədər qiymətləndirməmə underestimate noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
kifayət qədər yeməmə undernourishment noun general
qəza-qədər fate noun general
qəzavü-qədər fate noun general
qədər fate noun general
günortaya qədər forenoon noun general
qədər number noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbellied man noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbelly noun general
bir vaxta düşmə conjunction noun general
bir vaxta təsadüf etmə contemporaneousness noun general
nə qədər olsa aught noun archaism
qəzavü-qədər providence noun religion
ağzına qədər doldurmaq brim verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək disparage verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
qədəhi dibinə qədər içmək quaff verb general
əldən düşənə qədər işlətmək slave verb general
taqətdən düşənə qədər işlətmək slave verb general
kifayət qədər sübut gətirmək substantiate verb general
kifayət qədər soyutmamaq undercool verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underestimate verb general
kifayət qədər yemləməmək undernourish verb general
lazımi qədər yedirtməmək undernourish verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underrate verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək undervalue verb general
son damcıya qədər içmək drink the last drop verb general
qarnıtox olana qədər yemək eat repletion; qarnıyekə verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
sona qədər vuruşmaq fight to the finish verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor verb general
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow verb general
keflənənə qədər içmək fuddle verb spoken language
ağzına qədər dolmaq brim verb general
bir qədər ürəkləndirmək cheer up verb general
bir vaxta düşmək coincide verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək depreciate verb general
axıra qədər istifadə etmək finish verb general
ağzına qədər doldurmaq jam verb general
bir işi axıra qədər görmək outwork verb general
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork verb general
qaynayana qədər qızdırmaq scald verb general
öz rəyini axıra qədər söyləməmək understate verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
doyana qədər yedirtmək cram verb general
axıra qədər içmək drain verb general
kifayət qədər adequate adjective general
lazımı qədər adequate adjective general
istənilən qədər ad-lib adjective general
kifayət qədər all-right adjective general
lazımi qədər all-right adjective general
qurşağa qədər çılpaq barebacked adjective general
ağzına qədər doldurulmuş brimmed adjective general
ağzına qədər doldurulmuş crowded adjective general
bir qədər nəm dampish adjective general
bir qədər rütubətli dampish adjective general
bir qədər tünd dusky adjective general
kifayət qədər enough adjective general
lazımi qədər enough adjective general
bizə qədər gəlib çatan extant adjective general
bir qədər few adjective general
bu vaxta qədər heretofore adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
dizə qədər knee-deep adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
tez vaxta dəyişə bilən mutable adjective general
kifayət qədər sufficient adjective general
lazımi qədər sufficient adjective general
vaxta qənaət edən time-saving adjective general
kifayət qədər yedirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər yemləndirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
kifayət qədər ample adjective general
qurşağa qədər lüt bare to the waist adjective general
qarnıtox olana qədər yemək big-bellied adjective general
bir qədər geyilmiş well-worn adjective general
bir qədər any adjective general
kifayət qədər goodly adjective general
bir qədər little adjective general
okean qədər iri ocean-going adjective general
ağzına qədər dolu packed adjective general
bir qədər əcaib quizzical adjective general
bir qədər qəribə quizzical adjective general
qeyri-kifayət qədər güclə tutulmuş undermanned adjective military
kifayət qədər comfortable adjective general
lazımi qədər comfortable adjective general
kifayət qədər decent adjective general
lazımi qədər decent adjective general
kifayət qədər comfy adjective spoken language
lazımi qədər comfy adjective spoken language
bəs qədər good adjective general
kifayət qədər bol good adjective general
altmışdan altmış doqquza qədər olan yaş sixties numeral general
kifayət qədər adequately adverb general
kifayət qədər amply adverb general
bir qədər any adverb general
bir qədər anything adverb general
kifayət qədər enough adverb general
nə qədər however adverb general
o qədər insomuch adverb general
zərrə qədər də olsa nothing adverb general
gözəçarpacaq qədər noticeably adverb general
axıra qədər outright adverb general
bir qədər partly adverb general
o qədər that adverb general
başdan-ayağa qədər through adverb general
o qədər ki insofar adverb general
indiyənə qədər so far adverb general
bura qədər so far adverb general
qədər up to adverb general
zərrə qədər a bit adverb general
zərrə qədər a little bit adverb general
qədər as far as adverb general
mümkün qədər artıq as many as possible adverb general
bir də o qədər as much again adverb general
mümkün qədər as possible adverb general
sonsuzluqa qədər for ever and ever adverb general
təpədən dırnağa qədər from head to foot adverb general
başdan-ayağa qədər from the beginning to end adverb general
vaxtdan vaxta from time to time adverb general
vaxtdan-vaxta from time to time adverb general
altdan-yuxarıya qədər from top to bottom adverb general
ayaqdan başa qədər from top to toe adverb general
hər nə qədər however much adverb general
kifayət qədər sufficiently adverb general
göbəyə qədər till navel adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər to a certain extent adverb general
kefi istəyən qədər to one's heart's content adverb general
könlü istədiyi qədər to one's heart's content adverb general
son vaxta qədər until recently adverb general
dizə qədər up to one's knees adverb general
qılıncın küpünə qədər up to the sword hilt adverb general
göbəyə qədər up to the waist adverb general
göbəyə qədər waist-deep adverb general
kifayət qədər plenty adverb spoken language
o vaxta kimi thitherto adverb spoken language
o vaxta qədər thitherto adverb spoken language
zərrə qədər də any adverb general
nə qədər how adverb general
kifayət dərəcəyə qədər quite adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər quite adverb general
... qədər thus adverb general
bu dərəcəyə qədər thus adverb general
indiyə qədər hitherto adverb general
istənilən qədər aught adverb archaism
axıra qədər home adverb general
qurtarana qədər home adverb general
yerinə oturana qədər home adverb general
nə qədər what pronoun general
qədər as conjunction general
qədər till conjunction general
... qədər until conjunction general
nə qədər what conjunction general
bir o qədər as much as conjunction general
nə qədər ki while conjunction general
qədər ere preposition general
... qədər until preposition general
qədər until preposition general
qədər up to preposition general
-a qədər pending preposition general
-ə qədər pending preposition general
qədər till preposition general
qədər to preposition general
günortaya qədər a.m. abbreviation general
zərrə qədər də olsa none indefinite adverb general
nə qədər how interjection general
günortaya qədər Ante Meridiem phrases general
təpədən dırnağa qədər silahlanmış armed to the teeth phrases general
qədər as far as phrases general
istədiyin qədər as many as you like phrases general
nə qədər mümkündürsə as much as possible phrases general
dağlar qədər qoca as old as the hills phrases general
mümkün qədər tez as soon as possible phrases general
gecə yarıya qədər oturub işləmək burn the midnight oil phrases general
axıra qədər yanmaq burn to ashes phrases general
yarısına qədər by half phrases general
24 dekabrdan 6 yanvara qədər olan müddət christmas tide phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
qədər far off phrases general
axıra qədər vuruşmaq fight to the last phrases general
sona qədər vuruşmaq fight to the last phrases general
az bir vaxta for a while phrases general
əvvəldən axıra qədər from alpha to omega phrases general
vaxtdan-vaxta from time to time phrases general
bəs qədər good deal phrases general
qəzavü-qədər hand of God phrases general
boğaza qədər borc içində olan head over ears in debt phrases general
xirdəyə qədər borc içində olan head over ears in debt phrases general
son nəfəsə qədər qorumaq hold on like grim death phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
qədər in so far as phrases general
zərrə qədər də olsa not a bit phrases general
ağzına qədər doldurulmuş packed like as rabbits in a warren phrases general
huşunu itirənə qədər içmək quaff oneself into insensibility phrases general
axıra qədər oturmaq sit out phrases general
sonuna qədər oturmaq sit out phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır the sooner the better phrases general
ağzına qədər doldurulmuş thick as rabbits in a warren phrases general
xoruz banına qədər till all hours phrases general
sona qədər till the last phrases general
o zamana qədər till then phrases general
ən son təfərrüatına qədər to a dot phrases general
müəyyən dərəcəyə qədər to some extent phrases general
bir şeyi bacardığın qədər yaxşı eləmək to the best of your ability phrases general
sona qədər to the last phrases general
axşama qədər ağlamaq weep down phrases general
günəş qürub edənə qədər ağlamaq weep down phrases general
son damla qanına qədər to the last drop of blood phrases general
dişinə qədər silahlanmaq be armed to the teeth phrases general
dişinə qədər yaraqlanmaq be armed to the teeth phrases general
qançır qədər döymək beat black and blue phrases general
başdan-ayağa qədər süzmək eye from head to foot phrases general
son damla qanına qədər vuruşmaq fight the last drop of blood phrases general
beşikdən qəbrə qədər from the cradle to the grave phrases general
mümkün qədər If possible phrases general
Nə qədər də cəfəng! What a rubbish! phrases general
kifayət qədər gec quite a while phrases spoken language
axıra qədər mübarizə finish fight phrases American
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
nə qədər ki as far as phrases general
nə qədər ki far off phrases general
nə qədər ki in so far as phrases general
iyirmidən iyirmi doqquza qədər olan yaş twenties plural general
vero