• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of spoil one's eyes (78 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
badamı gözlər almond-shaped eyes noun general
kisib spoil noun general
korlamaq spoil verb general
xarab etmək spoil verb general
yalvarıb-sıtqamaq beg with tears in one's eyes verb general
gözünü qırpmaq blink one's eyes verb general
gözünü örtmək close one's eyes verb general
gözünü qapamaq close one's eyes verb general
gözünü yummaq close one's eyes verb general
yummaq close smb.'s eyes verb general
baxışını yönəltmək direct one's eyes verb general
qəniməti bölüşdürmək divide up the spoil verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
gözünü dikmək fix one's eyes on verb general
qaş-göz oynatmaq make eyes verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
qıymaq screw up one's eyes verb general
aşkarda görmək see with one's own eyes verb general
kisib etmək spoil verb general
qaxsımaq spoil verb general
şitləndirmək spoil verb general
zibilini çıxarmaq spoil verb general
üz vermək spoil verb general
araya girmək spoil attitude between people verb general
gönü suya vermək spoil everything verb general
iştahanı korlamaq spoil one's appetite verb general
korlanmaq spoil oneself verb general
baxışını yönəltmək turn one's eyes verb general
korlanmaq spoil verb general
xarab olmaq spoil verb general
ərköyün böyütmək spoil verb general
əzizləmək spoil verb general
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes adjective general
ahubaxış having beautiful eyes adjective general
ahugöz having beautiful eyes adjective general
durnagöz with beautiful and limpid eyes adjective general
dəvərəgöz with bulging eyes adjective general
dəvərəgözlü with bulging eyes adjective general
dombagöz with bulging eyes adjective general
dombalangözlü with bulging eyes adjective general
xumargöz with languorous eyes adjective general
baxa-baxa before one's eyes adverb general
gözüaçıq with open eyes adverb general
doluxa-doluxa with tears in one's eyes adverb general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
iti gözlər eyes like gimlet phrases general
sağa düzlənmə eyes right phrases general
sola düzlənmə eyes right phrases general
birinə vurulmaq feast one's eyes on smb. phrases general
birinə gözü düşmək feast one's eyes on smb. phrases general
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. phrases general
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. phrases general
gözdən qaçırmamaq keep one's eyes peeled phrases general
göz-qulaq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
sayıq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
mal kimi baxmaq make cow eyes phrases general
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
gərgin oxumaqla gözlərini yormaq pore one's eyes out phrases general
gözün altında torbacıq pouches under the eyes phrases general
bir kəsə badalaq vermək pull the wool over smb.'s eyes phrases general
bir kəsin gözündən pərdə asmaq pull the wool over smb.'s eyes phrases general
göz-qulaq olmaq be all eyes and ears phrases general
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes phrases general
bir kəsin gözünün içinə baxmaq look smb. in the eyes phrases general
gözüaçıq yatmaq sleep with open eyes phrases general
kələfini dolaşdırmaq spoil smb.'s game phrases general
gözə toz atmaq throw dust in smb.'s eyes phrases general
it itin ayağını basmaz crow will not pick out crow's eyes phrases proverb
İt itin ayağına basmaz Hawk will not pick hawk's eyes out phrases proverb
mamaça çox olanda, uşaq tərs gələr too many cooks spoil the broth phrases proverb
fikir eyes plural general
mülahizə eyes plural general
rəy eyes plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
spoil one's eyes gözlərini korlamaq verb general