• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of stand (159 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
cruet-stand sudok noun general
news-stand qəzet köşkü noun general
news-stand qəzet satılan köşk noun general
stand atlıq noun general
stand dayaq noun general
stand dirək noun general
stand üçayaq noun general
ash stand külqabı noun general
hall-stand asılqan noun general
hall-stand paltarasan noun general
hat-and-coat stand asqı noun general
stand stend noun general
test stand sınaq stendi noun general
wash stand əlüzyuyan noun general
wash stand ləyən noun general
washing stand əlüzyuyan noun general
stand asılqan noun general
stand alver budkası noun general
stand köşk noun general
stand laryok noun general
stand estrada noun general
stand tribuna noun general
stand xitabət kürsüsü noun general
stand vəziyyət noun general
stand yer noun general
stand dayanmaq verb general
stand durmaq verb general
stand out seçilmək verb general
stand out gözə batmaq verb general
stand out mübarizə aparmaq verb general
make a stand for the idea fikri müdafiə etmək verb general
stand aback kənar durmaq verb general
stand apart xüsusiləşmək verb general
stand apart yaxasını kənara çəkmək verb general
stand aside kənarda durmaq verb general
stand back dala durmaq verb general
stand close qısılmaq verb general
stand erect dikəlmək verb general
stand erect dik durmaq verb general
stand exposed paxır basmaq verb general
stand far iraq durmaq verb general
stand far from kənar düşmək verb general
stand firm sarsılmaz olmaq verb general
stand guard in honor fəxri qarovulda durmaq verb general
stand head over heels kəlləmayallaq durmaq verb general
stand idly işsiz-gücsüz dayanmaq verb general
stand in a line səf bağlamaq verb general
stand in a queue növbəyə durmaq verb general
stand in a row sıraya düzülmək verb general
stand in smb.'s light bir kəsin işığını kəsmək verb general
stand in the end axırda durmaq verb general
stand near yaxın durmaq verb general
stand on dayanmaq verb general
stand on end dimdik durmaq verb general
stand on guard of peace sülhün keşiyində durmaq verb general
stand on one's dignity ləyaqətini qorumaq verb general
stand on one's feet ayaq üstə dayanmaq verb general
stand on one's feet qalxmaq verb general
stand on the brink of a precipice sıldırımın kənarında dayanmaq verb general
stand one after another dal-dala durmaq verb general
stand one's ground ipə-sapa yatmamaq verb general
stand out ayrı düşmək verb general
stand over smb. başının üstünü kəsdirmək verb general
stand paralysed donub qalmaq verb general
stand rigid donub qalmaq verb general
stand sideways yan dayanmaq verb general
stand silent lal kimi dayanmaq verb general
stand smb. in good stead kar vermək verb general
stand still farağat dayanmaq verb general
stand still lal kimi dayanmaq verb general
stand straight şax durmaq verb general
stand the test imtahandan çıxmaq verb general
stand the test sınaqdan çıxmaq verb general
stand up dalında dayanmaq verb general
stand up dalında durmaq verb general
stand up ayağa durmaq verb general
stand up ayağa qalxmaq verb general
stand up qahmar çıxmaq verb general
stand up against zidd çıxmaq verb general
stand up for smb. bir kəsin tərəfində durmaq verb general
stand upright dik durmaq verb general
take a correct stand düzgün mövqe tutmaq verb general
stand ayağa durmaq verb general
stand ayağa qalxmaq verb general
stand out qarşı gəlmək verb general
stand qoymaq verb general
stand yerləşdirmək verb general
stand bərk olmaq verb general
stand davamlı olmaq verb general
stand möhkəm olmaq verb general
stand dözmək verb general
stand tab gətirmək verb general
stand qüvvədə qalmaq verb general
stand müəyyən mövqe tutmaq verb general
stand müəyyən nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək verb general
stand inadla məqsədə çatmaq verb general
stand israr etmək verb general
stand təkid etmək verb general
stand olmaq verb general
stand kəndarda durmaq verb general
stand qarışmamaq verb general
be at a stand still fəaliyyət göstərməmək phrases general
be at a stand still işləməmək phrases general
book stand kitab sərgisi phrases general
book stand kitab stendi phrases general
flower stand jardinyer phrases general
flower stand ev çiçəkləri üçün qutu phrases general
ink stand yazı ləvazimatı phrases general
Let every tub stand on its bottom Qoyun hər kəs öz dərdinə qalsın phrases general
Let every tub stand on its bottom Qoyun hər kəs öz qayğısına qalsın phrases general
stand a good chance ümüdi olmaq phrases general
stand a good chance şansı olmaq phrases general
stand alone tək olmaq phrases general
stand at gaze diqqətlə baxmaq phrases general
stand by one's friends dostlarına sadiq olmaq phrases general
stand by smb. bir kəsi müdafiə etmək phrases general
stand fire düşmənin atəşinə tab gətirmək phrases general
stand for smth. bir şeyi bildirmək phrases general
stand gaping ağzı açıq qalmaq phrases general
stand gaping heyranlıqla baxmaq phrases general
stand good qüvvədə qalmaq phrases general
stand ground geri çəkilməmək phrases general
stand ground mövqeyini əldən verməmək phrases general
stand ground öz dediyindən dönməmək phrases general
stand guard növbə çəkmək phrases general
stand guard qarovulda durmaq phrases general
stand in a queue növbəyə dayanmaq phrases general
stand in a queue növbəyə durmaq phrases general
stand in the breach zərbənin bütün gücünü öz üzərinə götürmək phrases general
stand in the gap əsas zərbəni öz üzərinə götürmək phrases general
stand on end dimdik durmaq phrases general
stand on one's P's and Q's öz dediyin üstündə durmaq phrases general
stand sentry keşik çəkmək phrases general
stand sentry növbə çəkmək phrases general
stand shivering on the brink qərarsızlıq göstərmək phrases general
stand shivering on the brink tərəddüd etmək phrases general
stand the racket hesab çəkmək phrases general
stand the racket hesablaşmaq phrases general
stand the racket intiqam almaq phrases general
stand the racket qisas almaq phrases general
stand up ayağa durmaq phrases general
stand up ayağa qalxmaq phrases general
stand up qalxmaq phrases general
stand upon ceremony özünü ciddi aparmaq phrases general
stand upon ceremony özünü ciddi saxlamaq phrases general
stand well with smb. bir kəsin gözündə yaxşı olmaq phrases general
wash stand əlüzyuyan phrases general
stand like a stone kötük kimi dayanmaq phrases general
stand the gaff dözümlülük göstərmək phrases spoken language
stand alone bərabəri olmamaq phrases general
stand alone tayı olmamaq phrases general
stand on one's P's and Q's öz dediyini ölçüb biçmək phrases general
stand on one's P's and Q's öz sözlərini götür-qoy etmək phrases general
stand the racket cavab vermək phrases general
stand upon ceremony etiketə ciddi riayət etmək phrases general
stand well with smb. bir kəslə yaxşı münasibətdə olmaq phrases general
stand fire tənqidə dözmək phrases figurative meaning
stand the racket sınağa dözmək phrases general
stand the racket sınağa tab gətirmək phrases general
vero