• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of stand fire (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sudok cruet-stand noun general
alov fire noun general
atəş fire noun general
işıq fire noun general
od fire noun general
yanğın kranı fire-cock noun general
kürə fire-pan noun general
manqal fire-pan noun general
növbətçi yanğınsöndürən fire-watcher noun general
bayram münasibətilə qalanan tonqal joy-fire noun general
qəzet köşkü news-stand noun general
qəzet satılan köşk news-stand noun general
atlıq stand noun general
dayaq stand noun general
dirək stand noun general
üçayaq stand noun general
tonqal siqnalı watch-fire noun general
külqabı ash stand noun general
tonqal camp-fire noun general
atəşin dayandırılması cease-fire noun general
çal-çarpaz atəş cross-fire noun general
yaylım atəşi drum-fire noun general
atışma exchange of fire noun general
oddaq fire noun general
yanğın həyəcanı fire alarm noun general
od parçası fire and flame noun general
od-alov fire and flame noun general
odluq fire box noun general
yanacaq kamerası fire box noun general
yanğın söndürmə briqadası fire brigade noun general
yanğınsöndürən maşın fire engine noun general
od söndürən fire extinguisher noun general
odsöndürən fire extinguisher noun general
fitvaçı fire hand noun general
yanğın şlanqı fire hose noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
maşa fire irons noun general
qorluq fire of red-hot embers noun general
yanğın deposu fire station noun general
yanğınsöndürən stansiya fire station noun general
atəşpərəstlik fire worship noun general
atəşpərəst fire worshipper noun general
qor grains of fire in ashes noun general
top atəşi gun-fire noun general
asılqan hall-stand noun general
paltarasan hall-stand noun general
asqı hat-and-coat stand noun general
gülləboran hurricane of fire noun general
massiv atəş massed fire noun general
alovlu qızdırıcı open-fire heater noun general
stend stand noun general
atəşgah temple of fire noun general
sınaq stendi test stand noun general
əlüzyuyan wash stand noun general
ləyən wash stand noun general
əlüzyuyan washing stand noun general
ocaq qəfəsi fire-bar noun technical
çarpaz atəş cross-fire noun military
atəş pərdəsi curtain-fire noun military
distansiya atışı time-fire noun military
məsafədən atəş time-fire noun military
məsafədən atış time-fire noun military
buxarı fire noun general
ocaq fire noun general
odluq fire noun general
peç fire noun general
plitə fire noun general
soba fire noun general
asılqan stand noun general
qoşun düşərgəsi tonqalı watch-fire noun general
yanğın fire noun general
alver budkası stand noun general
köşk stand noun general
laryok stand noun general
estrada stand noun general
tribuna stand noun general
xitabət kürsüsü stand noun general
vəziyyət stand noun general
yer stand noun general
od vurmaq fire verb general
odlanmaq fire verb general
qəsdən yandırmaq fire verb general
yandırmaq fire verb general
atəşə başlamaq fire away verb general
atəşi davam etdirmək fire up verb general
dayanmaq stand verb general
durmaq stand verb general
seçilmək stand out verb general
gözə batmaq stand out verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
yanmaq be on fire verb general
tonqal qalamaq build a fire verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yandırtdırmaq cause smb. to put fire on verb general
atəşi dayandırmaq cease fire verb general
gülləyə basmaq center fire verb general
atışmaq exchange fire verb general
ocağı keçirtmək extinguish a fire verb general
yanğın söndürmək extinguish a fire verb general
od almaq fetch fire verb general
od tutmaq fetch fire verb general
açılmaq fire verb general
atəş açmaq fire verb general
atəşə tutmaq fire verb general
atmaq fire verb general
işdən qovmaq fire verb general
qovalamaq fire verb general
top atmaq fire a gun verb general
mina partlatmaq fire a mine verb general
tapançadan atəş açmaq fire a pistol verb general
atışmaq fire at each other verb general
gülləyə basmaq fire intensively verb general
güllə yağdırmaq fire intensively verb general
gülləboran etmək fire intensively verb general
oda düşmək get into the fire verb general
ocaq qalamaq kindle a fire verb general
ocaq qalamaq make a fire verb general
fikri müdafiə etmək make a stand for the idea verb general
atəş açmaq open a fire verb general
odlamaq put on fire verb general
odu keçirtmək put out a fire verb general
yanğın söndürmək put out a fire verb general
qazan asmaq put the pot on the fire verb general
asmaq put the saucepan on the fire verb general
od vurmaq set fire verb general
yandırmaq set fire verb general
alışdırmaq set on fire verb general
yanğın salmaq set on fire verb general
yanğın törətmək set on fire verb general
yandırmaq set on fire verb general
kənar durmaq stand aback verb general
xüsusiləşmək stand apart verb general
yaxasını kənara çəkmək stand apart verb general
kənarda durmaq stand aside verb general
dala durmaq stand back verb general
qısılmaq stand close verb general
dikəlmək stand erect verb general
dik durmaq stand erect verb general
paxır basmaq stand exposed verb general
iraq durmaq stand far verb general
kənar düşmək stand far from verb general
sarsılmaz olmaq stand firm verb general
fəxri qarovulda durmaq stand guard in honor verb general
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels verb general
işsiz-gücsüz dayanmaq stand idly verb general
səf bağlamaq stand in a line verb general
növbəyə durmaq stand in a queue verb general
sıraya düzülmək stand in a row verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
axırda durmaq stand in the end verb general
yaxın durmaq stand near verb general
dayanmaq stand on verb general
dimdik durmaq stand on end verb general
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace verb general
ləyaqətini qorumaq stand on one's dignity verb general
ayaq üstə dayanmaq stand on one's feet verb general
qalxmaq stand on one's feet verb general
sıldırımın kənarında dayanmaq stand on the brink of a precipice verb general
dal-dala durmaq stand one after another verb general
ipə-sapa yatmamaq stand one's ground verb general
ayrı düşmək stand out verb general
başının üstünü kəsdirmək stand over smb. verb general
donub qalmaq stand paralysed verb general
donub qalmaq stand rigid verb general
yan dayanmaq stand sideways verb general
lal kimi dayanmaq stand silent verb general
kar vermək stand smb. in good stead verb general
farağat dayanmaq stand still verb general
lal kimi dayanmaq stand still verb general
şax durmaq stand straight verb general
imtahandan çıxmaq stand the test verb general
sınaqdan çıxmaq stand the test verb general
dalında dayanmaq stand up verb general
dalında durmaq stand up verb general
ayağa durmaq stand up verb general
ayağa qalxmaq stand up verb general
qahmar çıxmaq stand up verb general
zidd çıxmaq stand up against verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
dik durmaq stand upright verb general
od çıxmaq strike fire verb general
düzgün mövqe tutmaq take a correct stand verb general
alışmaq take fire verb general
odlanmaq take fire verb general
özündən çıxmaq fire up verb general
ayağa durmaq stand verb general
ayağa qalxmaq stand verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
atmaq fire verb military
qalamaq fire verb general
qoymaq stand verb general
yerləşdirmək stand verb general
bərk olmaq stand verb general
davamlı olmaq stand verb general
möhkəm olmaq stand verb general
dözmək stand verb general
tab gətirmək stand verb general
qüvvədə qalmaq stand verb general
müəyyən mövqe tutmaq stand verb general
müəyyən nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək stand verb general
inadla məqsədə çatmaq stand verb general
israr etmək stand verb general
təkid etmək stand verb general
olmaq stand verb general
kəndarda durmaq stand verb general
qarışmamaq stand verb general
yanğın fire adjective general
odpüskürən fire-spitting adjective general
odsuz-alovsuz without fire and flame adjective general
odsuz-ocaqsız without fire and hearth adjective general
atəş altında under fire adverb general
ilk döyüş sınağı baptism of fire phrases general
fəaliyyət göstərməmək be at a stand still phrases general
işləməmək be at a stand still phrases general
kitab sərgisi book stand phrases general
kitab stendi book stand phrases general
atəşi kəsmək cease fire phrases general
elektrik peçi electric fire phrases general
elektrik sobası electric fire phrases general
topdan atəş açmaq fire a gun phrases general
atəş açmaq fire a shot phrases general
yanğın həyəcanı fire alarm phrases general
yanğınsöndürənlər komandası fire brigade phrases general
yanğınsöndürənlər dəstəsi fire brigade phrases general
yanğın deposu fire department phrases general
odsöndürən fire extinguisher phrases general
yanğınsöndürən fire guard phrases general
yanğından sığorta fire insurance phrases general
buxarı ləvazimatı fire irons phrases general
ciddi irad tutmaq fire off a gun phrases general
güllə kimi açılmaq fire off a gun phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq fire questions at smb. phrases general
bir kəsi suala tutmaq fire questions at smb. phrases general
atəşpərəstlik fire worship phrases general
oda sitayiş fire worship phrases general
atəşpərəst fire worshipper phrases general
oda sitayiş edən fire worshipper phrases general
qəflətən baş verən yanğın flash fire phrases general
jardinyer flower stand phrases general
ev çiçəkləri üçün qutu flower stand phrases general
qaz plitəsi gas fire phrases general
yazı ləvazimatı ink stand phrases general
Qoyun hər kəs öz dərdinə qalsın Let every tub stand on its bottom phrases general
Qoyun hər kəs öz qayğısına qalsın Let every tub stand on its bottom phrases general
tünd spirtli içkilər liquid fire phrases general
boşa çıxarmaq miss fire phrases general
hədəfə düşməmək miss fire phrases general
atəş açmaq open fire phrases general
yağışdan çıxıb yağmura düşmək out of the frying-pan into the fire phrases general
Yağışdan çıxıb, yağmura düşmək Out of the frying-pan into the fire phrases general
ümüdi olmaq stand a good chance phrases general
şansı olmaq stand a good chance phrases general
tək olmaq stand alone phrases general
diqqətlə baxmaq stand at gaze phrases general
dostlarına sadiq olmaq stand by one's friends phrases general
bir kəsi müdafiə etmək stand by smb. phrases general
bir şeyi bildirmək stand for smth. phrases general
ağzı açıq qalmaq stand gaping phrases general
heyranlıqla baxmaq stand gaping phrases general
qüvvədə qalmaq stand good phrases general
geri çəkilməmək stand ground phrases general
mövqeyini əldən verməmək stand ground phrases general
öz dediyindən dönməmək stand ground phrases general
növbə çəkmək stand guard phrases general
qarovulda durmaq stand guard phrases general
növbəyə dayanmaq stand in a queue phrases general
növbəyə durmaq stand in a queue phrases general
zərbənin bütün gücünü öz üzərinə götürmək stand in the breach phrases general
əsas zərbəni öz üzərinə götürmək stand in the gap phrases general
dimdik durmaq stand on end phrases general
öz dediyin üstündə durmaq stand on one's P's and Q's phrases general
keşik çəkmək stand sentry phrases general
növbə çəkmək stand sentry phrases general
qərarsızlıq göstərmək stand shivering on the brink phrases general
tərəddüd etmək stand shivering on the brink phrases general
hesab çəkmək stand the racket phrases general
hesablaşmaq stand the racket phrases general
intiqam almaq stand the racket phrases general
qisas almaq stand the racket phrases general
ayağa durmaq stand up phrases general
ayağa qalxmaq stand up phrases general
qalxmaq stand up phrases general
özünü ciddi aparmaq stand upon ceremony phrases general
özünü ciddi saxlamaq stand upon ceremony phrases general
bir kəsin gözündə yaxşı olmaq stand well with smb. phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
əlüzyuyan wash stand phrases general
sual yağdırmaq fire question phrases general
odun üstünə yağ tökmək add fuel to the fire phrases general
oddan-alovdan keçmək go through fire and flame phrases general
Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük Out of the pan into the fire phrases general
odla oynamaq play with fire phrases general
odla zarafat etmək play with fire phrases general
kötük kimi dayanmaq stand like a stone phrases general
Ocaq olmayan yerdən tüstü çıxmaz There's no smoke without fire phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
stand fire düşmənin atəşinə tab gətirmək phrases general