• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of starting fraction of gasoline (70 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kəsr fraction noun general
başlanğıc nöqtəsi starting-point noun general
avtomatik işə salma automatic starting noun general
baza benzini base gasoline noun general
benzin-katalizat catalytic gasoline noun general
butandan təmizlənmiş benzin debutanized gasoline noun general
onluq kəsir decimal fraction noun general
dizel yanacağı fraksiyası diesel fraction noun general
dizel fraksiyası diesel oil fraction noun general
etilləşdirilmiş benzin ethyl gasoline noun general
ekstraksiya benzini extraction gasoline noun general
hissəcik fraction noun general
neftin fraksiyalı qovulması fraction distillation of petroleum noun general
qazoyl fraksiyası gas-oil fraction noun general
avtobenzin gasoline noun general
qazolin gasoline noun general
qaz benzini gasoline gas noun general
benzinölçən gasoline gauge noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
kompaundlaşdırılmış benzin gasoline pool noun general
benzindən təmizləmə gasoline refinment noun general
benzin doldurulan məntəqə gasoline station noun general
benzin bakı gasoline tank noun general
benzindaşıyan gasoline tanker noun general
ağır fraksiya heavy fraction noun general
ağır fraksiyası heavy fraction noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
hidrotəmizlənmiş benzin hydrotreated gasoline noun general
izobutan fraksiyası isobutane fraction noun general
kerosin fraksiyası kerosene fraction noun general
yüngül fraksiya light fraction noun general
yünkül fraksiyası light fraction noun general
aşağıoktanlı benzin low-octane gasoline noun general
avtomobil benzinin komponenti motor gasoline component noun general
dar fraksiya narrow fraction noun general
yağ fraksiyası oil fraction noun general
pentan-heksan fraksiyası pentane-hexanic fraction noun general
pentan fraksiyası pentanic fraction noun general
platforminq benzini platforming gasoline noun general
propan fraksiyası propane fraction noun general
propan-propilen fraksiyası propane-propylenic fraction noun general
benzin fraksiyası separating part of gasoline fraction noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
stabil benzin stable gasoline noun general
işəsalma yanacağı starting fuel noun general
işəsalma benzini starting gasoline noun general
başlanqıc nöqtəsi starting point noun general
benzinin buraxılış keyfiyyəti starting property of gasoline noun general
qönçələnmə starting to bud noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
sintetik benzin synthetic gasoline noun general
termokrekinq benzini thermal gasoline noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
start işarəsi starting-post noun sport
start nişanı starting-post noun sport
bir az fraction noun general
bir zərrə fraction noun general
cüzi miqdarda fraction noun general
zərrə fraction noun general
zərrəcik fraction noun general
fraksiya fraction noun political
benzin-hava gasoline adjective general
start starting adjective general
benzin sayğacı gasoline gauge phrases general
benzin kolonkası gasoline station phrases general
start tapançası starting gun phrases general
benzindoldurma məntəqəsi gasoline station phrases American
sadə kəsr common fraction phrases mathematics
xüsusi kəsr proper fraction phrases mathematics
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
starting fraction of gasoline benzinin buraxılış fraksiyası noun general