• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of state committee for work with religious organizations (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
səbətçilik məlumatı basket-work noun general
komissiya committee noun general
komitet committee noun general
cansıxıcı iş hack-work noun general
maraqsız iş hack-work noun general
axşam işi night-work noun general
gecə işi night-work noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
merejka open-work noun general
vəziyyət state noun general
briqada işi team-work noun general
günəmuzd iş time-work noun general
muzdlu əmək wage-work noun general
əmək work noun general
work noun general
məşğuliyyət work noun general
əl işləri üçün zənbil work-basket noun general
icmal work-book noun general
konspekt work-book noun general
avara work-shy noun general
işdən boyun qaçıran work-shy noun general
tənbəl work-shy noun general
əl işləri stolu work-table noun general
iş stolu work-table noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
işəyararlıq ability to work noun general
proqul absence from work noun general
kustarlıq amateurish work noun general
şablon əsər banal work noun general
zehni əmək brain work noun general
xaltura careless work noun general
qarmaqarışıqlıq chaotic state noun general
kargüzarlıq clerical work noun general
komitə committee noun general
beş nəfərdən ibarət komissiya committee consisting of five men noun general
münaqişə komissiyası conflict committee noun general
yaradıcılıq creative work noun general
mandat komissiyası Credential Committee noun general
raykom district committee noun general
seçki komissiyası election committee noun general
icraedici komitə executive committee noun general
ispolkom executive committee noun general
icraiyyə komitəsı executive committee noun general
izahat işi explanatory work noun general
xaltura extra work noun general
federativ dövlət federal state noun general
gümrahlıq good state of health noun general
ştatın qubernatoru governor of the state noun general
fəhm guess-work noun general
jüri hanging committee noun general
şeyx head of religious order noun general
kurort komissiyası health committee noun general
müctəhid high religious person in Moslem noun general
jüri üzvü member of the hanging committee noun general
gözüyaşlılıq miserable state noun general
mədrəsə Moslem religious school noun general
metropoliya parent state noun general
təhkimçi person attached to some work noun general
işəmuzdçuluq piece-work noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-work payment noun general
layihələşdirmə təşkilatları planning organizations noun general
suvaq işi plaster work noun general
praktikum practical work noun general
ibtidailik primitive state noun general
ictimai təşkilatlar public organizations noun general
iş yerindən xarakteristika reference from place of work noun general
din religious noun general
imam religious leader noun general
zəkat religious tax noun general
dini əhkamlar religious tenets noun general
bərpaçılıq işləri restoration work noun general
elmi iş scientific work noun general
matrosluq seaman's work noun general
dövlət katibi Secretary of State noun general
Xarici işlər naziri Secretary of State noun general
Müdafiə naziri Secretary of State for Defence noun general
hərbi nazir Secretary of State for War noun general
zərbəçilik shock work noun general
içtimai fəaliyyət social work noun general
ictimai iş social work noun general
mehtərlik stableman's work noun general
əhval state noun general
durum state noun general
halət state noun general
dövlət hakimiyyəti State authority noun general
dövlət bankı State bank noun general
dövlət canisi state criminal noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi State Department noun general
Dövlət gerbi State Emblem noun general
dövlət bayrağı State flag noun general
dövlət sərhədi State frontier noun general
dövlət təsisatı State institution noun general
dövlət istiqrazı state loan noun general
psixika state of mind noun general
dövlətçilik State organization noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
hazırlıq state purchases noun general
tədarük State purveyance noun general
dövlətçilik State system noun general
dövlət xəzinəsi state treasury noun general
şablon əsər stereotyped work noun general
ikinövbəli iş two-shift work noun general
müvazinətsizlik unbalanced state noun general
xamlıq uncultivated state noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
gözüyaşlılıq unhappy state noun general
biyar unpaid work noun general
xamlıq untilled state noun general
işin həcmi volume of work noun general
peşə work noun general
kənizlik work of a housemaid noun general
eşşəkçilik work of an ass driver noun general
əmək kitabçası work-book noun general
əməkgünü work-day noun general
gündəlik paltar work-day clothes noun general
abid religious person noun religion
qəyyum committee noun general
dövlət state noun general
əməkdaşlıq team-work noun general
davranış work noun general
hərəkət work noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
ştat state noun general
qarşılıqlı kömək team-work noun general
tapşırıqlar məcmuəsi work-book noun general
əsər work noun general
müntəzəmlik team-work noun sport
uyğunluq team-work noun sport
əməl work noun general
məhsul work noun general
məmulat work noun general
birgə işləmək co-work verb general
əməkdaşlıq etmək co-work verb general
yanlış bəyanat vermək mis-state verb general
yalan bəyanat vermək mis-state verb general
aldadıcı bəyanat vermək mis-state verb general
səhv məlumat vermək mis-state verb general
yanlış məlumat vermək mis-state verb general
bəyan etmək state verb general
ifadə etmək state verb general
izah etmək state verb general
söyləmək state verb general
şərh etmək state verb general
işləmək work verb general
məşğul olmaq work verb general
proqul etmək be absent from work verb general
işsiz olmaq be out of work verb general
xamlamaq become soft from lack of work verb general
çalışdırmaq cause smb. to work verb general
tərlətmək cause smb. to work hard verb general
işlətmək cause to work verb general
işə çıxmaq come to work verb general
girləmək do no work verb general
təcrübə keçmək do practical work verb general
dövləti bərqərar etmək establish a state verb general
işə getmək go to work verb general
girmək go to work verb general
işə girmək go to work verb general
işə günaşırı getmək go to work every other day verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
binəsib qoymaq leave in a state of destitution verb general
işdən getmək leave work verb general
işi fəallaşdırmaq liven up the work verb general
hesablaşmaq make short work verb general
normal hala gətirmək restore a normal state verb general
girişmək set to do some work verb general
girişdirmək set to work verb general
ərz etmək state verb general
müxtəsər şərh etmək state briefly verb general
çalışmaq work verb general
iş tutmaq work verb general
qayıqçılıq etmək work as a boatman verb general
arabaçılıq etmək work as a carter verb general
kargüzar işləmək work as a clerk verb general
rəncbərlik etmək work as a farmhand verb general
nalbəndlik etmək work as a farrier verb general
anbardarlıq etmək work as a housekeeper verb general
kənizlik etmək work as a housemaid verb general
laborantlıq etmək work as a laboratory assistant verb general
dəyirmançılıq etmək work as a miller verb general
suvaqçılıq etmək work as a plasterer verb general
salçılıq etmək work as a rafter verb general
qulluqçuluq etmək work as a servant verb general
saatsazlıq etmək work as a watch-maker verb general
tərəziçilik etmək work as a weigher verb general
fabrikdə işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a factory verb general
istehsalatda işləmək work at a plant verb general
gecə işləmək work at night verb general
işlənilmək work be worked out verb general
ilgək açmaq work buttonhole verb general
günəmuzd işləmək work by the day verb general
kollektiv işləmək work collectively verb general
bəhsəbəhs işləmək work competing in speed verb general
muzdla işləmək work for hire verb general
gərgin işləmək work hard verb general
ciddi işləmək work hard verb general
külüng çalmaq work hard verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
zəhmətə qatlaşmaq work hard verb general
ahəngdar işləmək work harmoniously verb general
əlbir işləmək work in concert verb general
boş-boş işləmək work in vain verb general
ilhamla işləmək work inspiredly verb general
qul kimi işləmək work like a slave verb general
öküz kimi işləmək work like a slave verb general
xariqə yaratmaq work marvels verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
dissertasiya üzərində işləmək work on a dissertation verb general
həll etmək work out verb general
hasilə gətirmək work out verb general
işləyib hazırlamaq work out verb general
plan tərtib etmək work out a plan verb general
ləng işləmək work slowly verb general
bahəm işləmək work together verb general
bərabər işləmək work together verb general
emal etmək work up verb general
işləyib hazırlamaq work up verb general
arxayınca işləmək work very quietly verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
güc vermək work with will verb general
cəhdlə işləmək work with zeal verb general
bərki işləmək work with zeal verb general
qeyrətlə işləmək work with zeal verb general
səylə çalışmaq work with zeal verb general
səylə işləmək work with zeal verb general
etiraf etmək state verb general
qeyd etmək state verb general
təsdiq etmək state verb general
işi olmaq work verb general
vəzifəsi olmaq work verb general
müəyyənləşdirmək state verb general
təyin etmək state verb general
hərəkətdə olmaq work verb general
saz olmaq work verb general
kömək etmək work verb general
təsir etmək work verb general
yardım etmək work verb general
acımaq work verb general
qıcqırmaq work verb general
turşumaq work verb general
hərəkətə gətirmək work verb general
işə salmaq work verb general
işlətmək work verb general
hopmaq work verb general
özünə yol açmaq work verb general
soxulub keçmək work verb general
yarıb keçmək work verb general
səbəb olmaq work verb general
törətmək work verb general
yaratmaq work verb general
müəyyən forma vermək work verb general
naxış çəkmək work verb general
naxış tikmək work verb general
naxış vurmaq work verb general
toxumaq work verb general
hesablamaq work verb general
hesablayıb tapmaq work verb general
həll etmək work verb general
aldatmaq work verb spoken language
fırıldaqla almaq work verb spoken language
fırıldaqla qopartmaq work verb spoken language
dini religious adjective general
ağır işdən əldən düşmüş work-worn adjective general
ağır işdən gücdən düşmüş work-worn adjective general
çox yorğun work-worn adjective general
tabsız work-worn adjective general
yorulmuş work-worn adjective general
işəyarar able to work adjective general
toxunuş crochet-work adjective general
çoxmillətli multinational state adjective general
allahpərəst religious adjective general
dövlət state adjective general
ümumdövlət state adjective general
əmək work adjective general
dindar religious adjective general
insaflı religious adjective general
vicdanlı religious adjective general
asket religious adjective general
rahib religious adjective general
zahid religious adjective general
işdən sonra after work adverb general
iş başında at one's work adverb general
baxtabaxt guess-work: by guess-work adverb general
qarmaqarış vəziyyətdə in a disorderly state adverb general
yaxşı halda in good state adverb general
kefli-kefli in the drunken state adverb general
bufer dövlət buffer state phrases general
ağır iş dry work phrases general
seçki komissiyası election committee phrases general
icraiyyə komitəsi executive committee phrases general
hər hansı bir vəziyyətə gəlmək get off to a state phrases general
işi qurtarmaq get the work done phrases general
işə başlamaq get to work phrases general
şüşə istehsalı glass work phrases general
düzgün iş görmə good day's work phrases general
pis işləmə good day's work phrases general
münaqişə komissiyası grievance committee phrases general
vero