• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of stay in a foreign land (161 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əcnəbi foreign noun general
gəlmə foreign noun general
özgə foreign noun general
yad foreign noun general
yadelli foreign noun general
yerli foreign noun general
quru land noun general
torpaq land noun general
alçaq yer low-land noun general
düzənlik low-land noun general
qalma stay noun general
yaşama stay noun general
evdə oturmağı sevən adam stay-at-home noun general
xanənişin stay-at-home noun general
meşə sahəsi timber-land noun general
buğda zəmisi wheat-land noun general
taxıl zəmisi wheat-land noun general
tarla arable land noun general
icma torpağı common land noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
dəmyə dry-farming land noun general
qürbət foreign country noun general
əcnəbi dil foreign language noun general
xarici dil foreign language noun general
xarici bazar foreign market noun general
Xarici Işlər Nazirliyi Foreign Office noun general
xarici siyasət foreign policy noun general
xarici əlaqələr foreign relations noun general
Xarici işlər naziri Foreign Secretary noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
xarici səyahət foreign travel noun general
Xarici Diləlr Institutu institute of foreign languages noun general
yersizlik lack of land noun general
torpaqsızlıq lack of land noun general
göllük lake-land noun general
ölkə land noun general
kolpanlıq land covered with scrubs noun general
quru qoşunları land forces noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
meliorasiya land reclamation noun general
torpaq islahatı land reform noun general
torpaqölçən land surveyor noun general
yerölçən land surveyor noun general
əkin sahəsi land under crop noun general
qürbətlik living in a foreign country noun general
Xarici işlər naziri Minister for Foreign Affairs noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
doğma torpaq native land noun general
tifaq native land noun general
vətən native land noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
duzlaq saline land noun general
kolpanlıq scrub land noun general
aztorpaqlılıq shortage of arable land noun general
valyutaçı speculator in foreign currency noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
kürt toyuq stay-at-home noun general
qürbət strange land noun general
yaylaqlıq table-land noun general
çöl vacant land noun general
qışlama winter stay noun general
əkin land noun general
davam stay noun general
davamlılıq stay noun general
dözüm stay noun general
dözümlülük stay noun general
ərazi land noun general
yer land noun general
dayaq stay noun general
vətən land noun general
korset stay noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
məskunlaşdırmaq land verb general
məskunlaşmaq land verb general
qalmaq stay verb general
yurdunu qorumaq defend the native land verb general
torpağı qurutmaq drain the land verb general
çıxarmaq land verb general
desant çıxarmaq land troops verb general
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country verb general
iraq düşmək live in a foreign country verb general
qəriblikdə yaşamaq live in a foreign land verb general
qəribliyə düşmək live in a foreign land verb general
didərgin düşmək live in a strange land verb general
torpağı olmaq own land verb general
sahilə çatmaq reach land verb general
dayanmaq stay verb general
mehmanxanada dayanmaq stay at a hotel verb general
evdə oturmaq stay at home verb general
evdə qalmaq stay at home verb general
kəsdirmək stay attached verb general
arxada qalmaq stay behind verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
qışlamağa qalmaq stay for the winter verb general
yatmaq stay in prison verb general
gecələmək stay overnight verb general
gecələmək stay the night verb general
gecikmək stay too long verb general
ləngimək stay too long verb general
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
yerə enərkən qəzaya uğramaq crash-land verb general
düşmək land verb general
düşmək stay verb general
boşaltmaq land verb general
dayandırmaq stay verb general
qarşısını almaq stay verb general
endirmək land verb general
oturtmaq land verb general
küsdürmək stay verb general
enmək land verb general
dözmək stay verb spoken language
geri qalmamaq stay verb spoken language
tab gətirmək stay verb spoken language
kömək etmək stay verb general
müdafiə etmək stay verb general
korseti bərkitmək stay verb general
xarici sahibkara məxsus olan foreign-owned adjective general
xarici sahibkara mənsub olan foreign-owned adjective general
quru land adjective general
sahil land adjective general
hər tərəfdən torpaqla əhatə edilmiş land-locked adjective general
əcnəbi foreign adjective general
qərib foreign adjective general
vətənli having a native land adjective general
aztorpaqlı having insufficient land adjective general
torpaqlı owning land adjective general
xanənişin stay-at-home adjective general
xarici işlər foreign affairs phrases general
xarici dil foreign language phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Foreign Office phrases general
xarici siyasət foreign policy phrases general
xarici siyasət foreign politics phrases general
xarici əlaqələr foreign relations phrases general
sahil küləyi land breeze phrases general
gilli torpaq loamy land phrases general
doğma vətən native land phrases general
torpağı bölmək portion out land phrases general
torpağı bölüşdürmək portion out land phrases general
torpağın münbitsizliyi poverty of the land phrases general
sahilə çatmaq reach the land phrases general
evdə oturmaq stay indoors phrases general
əlini saxlamaq stay one's hand phrases general
quru ilə səyahət etmək travel by land phrases general
xam torpaq untilled land phrases general
valyuta foreign exchange phrases general
xarici valyuta foreign exchange phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
odlar yurdu land of fires phrases general
dövran sürmək live on the fat of the land phrases general
firavan yaşamaq live on the fat of the land phrases general
qapıda durmaq stay in the goal phrases sport
qapını qorumaq stay in the goal phrases sport
qürbətdə in foreign phrases archaism
xaricdə in foreign phrases archaism
quru qoşunları land forces phrases military
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
stay in a foreign land qəriblikdə qalmaq verb general