• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of step (82 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
step heath noun general
step rəqsi tap-dance noun general
yana dur! Step aside! phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
mis-step səhv addım noun general
mis-step yanlış addım noun general
step addım noun general
last step of a stair at the bottom enəcək noun general
pre-switching step qabaqqoşulan pillə noun general
resolute step inamlı addım noun general
step pillə noun general
step qədəm noun general
step polymerization pilləli polimerləşmə noun general
step-bearing dabanlıq noun general
step-ladder açılıb-yığılan nərdivan noun general
step yaxın məsafə noun general
step yeriş noun general
step irəliləmə noun general
step irəliləyiş noun general
step hərəkət noun general
mis-step səhv addım atmaq verb general
mis-step yanlış addım atmaq verb general
step addımlamaq verb general
step yerimək verb general
cause smb. to step addımlatdırmaq verb general
go step by step adaq-adaq getmək verb general
make a step back geri addım atmaq verb general
make a step backwards dala addım atmaq verb general
march in step eyni addım atmaq verb general
step addım atmaq verb general
step qədəm atmaq verb general
step aside geri durmaq verb general
step aside kənara çəkilmək verb general
step aside kənara durmaq verb general
step back dala çəkilmək verb general
step forward qabağa çıxmaq verb general
step in qatışmaq verb general
step out of kənara çıxmaq verb general
step over addamaq verb general
step over the threshold kandara ayaq basmaq verb general
take a decisive step qəti addım atmaq verb general
take a false step büdrəmək verb general
take a false step başıboşluq etmək verb general
take the first step ilk addım atmaq verb general
step adlamaq verb general
step adlayıb keçmək verb general
step aşmaq verb general
step keçmək verb general
step üstündən keçmək verb general
step-by-step pilləli adjective general
step ögey adjective general
step-by-step addımbaaddım adverb general
step-by-step tədricən adverb general
step-by-step tədrici adverb general
step-by-step tədriclə adverb general
step-by-step yavaş-yavaş adverb general
at every step hər addımda adverb general
at every step addımbaşı adverb general
in every step hər qədəmdə adverb general
step by step addım-addım adverb general
step by step addımbaaddım adverb general
step by step pillə-pillə adverb general
step by step qədəm-qədəm adverb general
at every step hər addımda phrases general
One step at a time Tələsən təndirə düşən phrases general
step aside kənara çəkilmək phrases general
step aside kənara durmaq phrases general
step off düşmək phrases general
step off on wrong foot lap əvvəldən səhv etmək phrases general
step on basmaq phrases general
step on tapdalamaq phrases general
step on smb.'s toes bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq phrases general
step up pilləkanda qalxmaq phrases general
take a false step səhv addım atmaq phrases general
take a step addım atmaq phrases general
take a step addımlamaq phrases general
watch one's step ehmal yerimək phrases general
step aside başqasına yol vermək phrases general
step up yaxınlaşmaq phrases general
watch one's step ehtiyatla hərəkət etmək phrases general
step aside güzəşt etmək phrases figurative meaning
step aside güzəştə getmək phrases figurative meaning
step aside razılaşmaq phrases figurative meaning