• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of straight talk (146 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
şayiə common talk noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
acıdillilik malicious talk noun general
neftin birbaşa qovulması straight distillation of petroleum noun general
düz cizgi straight line noun general
düz xətt straight line noun general
neft məhsulu straight petroleum product noun general
birbaşa alınmış distillat straight-run distillate noun general
birbaşa qovulan qaz straight-run gas noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
danışmaq talk verb general
dinmək talk verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
düzləşmək become straight verb general
düzəlmək become straight verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
düzünə getmək go straight verb general
birbaş evə getmək go straight home verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
başabaş dəyişmək make a straight swap verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
işləri cabaca etmək put matters straight verb general
dümdüz oturmaq sit up straight verb general
düz oturmaq sit up straight verb general
şax durmaq stand straight verb general
dinmək start to talk verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
düz straight adjective general
düz söykənəcəkli straight-backed adjective general
doğru straight adjective general
qaydada olan straight adjective general
namuslu straight adjective general
səmimi straight adjective general
vicdanlı straight adjective general
bir-bir straight adjective general
dənə-dənə straight adjective general
tək-tək straight adjective general
düz straight adverb general
düz xətlə straight adverb general
bilavasitə straight adverb general
birbaş straight adverb general
birbaşa straight adverb general
dümdüz straight adverb general
düzünə straight adverb general
rast straight adverb general
dəqiq straight adverb general
açıq straight adverb general
səmimi straight adverb general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
dərhal straight away phrases general
həmən saat straight away phrases general
əlüstü straight off phrases general
o saat straight off phrases general
tərəddüd etmədən straight off phrases general
tər straight off the ice phrases general
təzə straight off the ice phrases general
yenicə alınmış straight off the ice phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
dərhal straight off the ice phrases general
yubanmadan straight off the ice phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
straight talk səmimi danışıq noun general
straight talk səmimi danışıq phrases general