• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of surətdə (149 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
rahat bir surətdə comfortably adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
ağlabatmaz bir surətdə unreasonably adverb general
süni bir surətdə unnaturally adverb general
sərt surətdə short adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
kəskin surətdə sternly adverb general
sərt surətdə sternly adverb general
sistematik surətdə systematically adverb general
qəti surətdə strictly adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
parlaq surətdə vividly adverb general
bu surətdə thereby adverb general
aydın surətdə precisely adverb general
anlaşılmaz surətdə obscurely adverb general
faciəli surətdə tragically adverb general
saxta bir surətdə unnaturally adverb general
sarsılmaz surətdə steadily adverb general
qəti surətdə steadily adverb general
müstəsna surətdə notedly adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
mərhəmətsiz surətdə obdurately adverb general
aramsız surətdə restlessly adverb general
cəsarətsiz bir surətdə vaguely adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
amansız surətdə obdurately adverb general
qəti surətdə necessarily adverb general
əks surətdə otherwise adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
təsviri surətdə periphrastically adverb general
proposional surətdə proportionally adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
passiv surətdə passively adverb general
qorxulu surətdə riskily adverb general
mükəmməl surətdə masterly adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
müstəsna surətdə singularly adverb general
əsaslı surətdə soundly adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
təhlükəli surətdə riskily adverb general
əsaslı surətdə intently adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
azad surətdə loosely adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
müntəzəm surətdə regularly adverb general
proposional surətdə proportionately adverb general
laqeyd surətdə passively adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
fövqəl'adə surətdə extremely adverb general
qəti surətdə decisively adverb general
fövqəl'adə surətdə extraordinarily adverb general
kəskin surətdə short adverb general
süni surətdə feignedly adverb general
süni surətdə forcedly adverb general
münasib surətdə reasonably adverb general
azad surətdə free adverb general
qəti surətdə forthright adverb general
müvafiq surətdə adequately adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
əsaslı surətdə capitally adverb general
bədii surətdə graphically adverb general
əsaslı surətdə drastically adverb general
qızğın surətdə busily adverb general
sərt surətdə sharp adverb general
qəti surətdə grimly adverb general
ciddi surətdə capitally adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
geniş surətdə freely adverb general
aşkar surətdə distinctly adverb general
geniş surətdə amply adverb general
qəti surətdə racically adverb general
qəti surətdə emphatically adverb general
əsaslı surətdə closely adverb general
əks surətdə otherwise conjunction general
əks surətdə or conjunction general
bütün günü gərgin surətdə kitabla məşğul olmaq pore over books all day phrases general
aşkar surətdə in so many words phrases general
qəti surətdə in so many words phrases general
ciddi surətdə yoxlamaq bolt to the bran phrases general
ətraflı surətdə nəzərdən keçirmək bolt to the bran phrases general