• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of təbii halda tapılan mədən (192 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
mədən fəhləsi collier noun general
sərxoş halda maşın sürən sürücü drink-driver noun general
mədən qazı firedamp noun general
küçədən tapılan foundling noun general
göy halda duza qoyma green-salting noun general
nizamsız halda tökülmüş şeylər huddle noun general
təbii hiss instinct noun general
hər halda leastways noun general
mədən mine noun general
dağ-mədən işləri mining noun general
dağ-mədən sənayesi mining noun general
təbii halda tapılan mədən nugget noun general
pərakəndə halda satan retailer noun general
özündən razı halda gülümsəmək smirk noun general
təbii şərait habitat noun general
sövq-təbii instinct noun general
sövq-təbii scent noun general
sövq-təbii flair noun general
təbii yun animal wool noun general
mədən lampası Davy lamp noun general
mədən field noun general
təbii fəlakət natural calamity noun general
təbii kömür natural coal noun general
təbii lif natural fiber noun general
təbii qaim natural gas noun general
təbii qaz natural gas noun general
təbii göl natural lake noun general
təbii lateks natural latex noun general
təbii qətran natural resin noun general
təbii ehtiyat natural resources noun general
təbii rezin natural rubber noun general
təbii seçmə natural selection noun general
saz halda saxlama upkeep noun general
təbii qızıl virgin gold noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
qeyri-təbii studied noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
mədən pit noun general
mədən fəhləsi cutter noun general
təbii gediş outgrowth noun figurative meaning
mədən deposit noun geological
mədən yatağı deposit noun geological
mədən vaqoneti tub noun mineralogy
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
vahid halda birləşdirmək integrate verb general
təbii ehtiyac çıxarmaq mine verb general
pərakəndə halda satmaq retail verb general
özündən razı halda gülümsəmək simper verb general
dağınıq halda qaçmaq stampede verb general
pərakəndə halda qaçmaq stampede verb general
dağınıq halda uzanıb getmək straggle verb general
dağınıq halda yerləşmək straggle verb general
etinasız bir halda keçib getmək brush verb general
qıvrılmış halda yatmaq huddle verb general
qeyri-təbii affected adjective general
qeyri-təbii artificial adjective general
qeyri-təbii constrained adjective general
qeyri-təbii contranatural adjective general
təbii free-and-easy adjective general
təbii inborn adjective general
təbii inbred adjective general
təbii innate adjective general
təbii natural adjective general
tamamilə silahlanmış halda panoplied adjective general
qeyri-təbii preternatural adjective general
qeyri-təbii prim adjective general
qeyri-təbii supernatural adjective general
hər yerdə tapılan ubiquitous adjective general
təbii unadorned adjective general
təbii unadulterated adjective general
təbii unaffected adjective general
qeyri-təbii abnormal adjective general
təbii spontaneous adjective general
təbii elemental adjective general
təbii fresh adjective general
qeyri-təbii histrionic adjective general
qeyri-təbii mimic adjective general
təbii pure adjective general
təbii real adjective general
nadir halda təsadüd edilən scarce adjective general
nadir halda təsadüd olunan scarce adjective general
kefli halda screwed adjective general
təbii unbuttoned adjective general
təbii understandable adjective general
təbii untaught adjective general
qeyr-təbii weird adjective general
qeyri-təbii morbid adjective figurative meaning
qeyri-təbii theatrical adjective figurative meaning
sərbəst halda familiary adjective general
təbii unstudied adjective general
təbii native adjective general
təbii organic adjective general
dalğın halda absent-mindedly adverb general
fikirli halda absent-mindedly adverb general
huşsuz halda absent-mindedly adverb general
unutqan halda absent-mindedly adverb general
hər halda anyhow adverb general
sərxoş halda boozily adverb general
məsum bir halda chastely adverb general
narazı halda disapprovingly adverb general
bihuş halda dizzily adverb general
yuxulu halda dreamily adverb general
əsəbi halda excitedly adverb general
inadcıl halda fastidiously adverb general
gücdən düşmüş halda feebly adverb general
taqətsiz halda feebly adverb general
çirkli halda filthily adverb general
kirli halda filthily adverb general
qorxunc bir halda formidably adverb general
vahiməli bir halda formidably adverb general
şişirdilmiş halda fulsomely adverb general
könülsüz halda grudgingly adverb general
məsud halda happily adverb general
xoşbəxt halda happily adverb general
hər halda however adverb general
hövsələsiz bir halda impatiently adverb general
səbirsiz bir halda impatiently adverb general
əsəbi halda irritably adverb general
şən halda merrily adverb general
acınacaqlı halda miserablely adverb general
əsəbi halda nervously adverb general
hər halda nevertheless adverb general
hər halda nonetheless adverb general
keyləşmiş halda numbly adverb general
xoşagəlməyəcək bir halda obnoxiously adverb general
digər halda otherwise adverb general
hərəkətsiz halda stock-still adverb general
qaşqabaqlı bir halda sulkily adverb general
hər halda though adverb general
halda subject to adverb general
əks halda otherwise adverb general
qeyri-təbii abnormally adverb general
hər halda anyway adverb general
en yaxşı halda at best adverb general
hər halda in any case adverb general
yaxşı halda in good state adverb general
bu halda in this moment adverb general
bu halda in this time adverb general
təbii naturally adverb general
nadir halda not often adverb general
nadir halda rarely adverb general
təbii spontaneously adverb general
indiki halda under present circumstances adverb general
qeyri-təbii unnaturally adverb general
qəribə bir halda capriciously adverb general
ölümcül halda deadly adverb general
ümidsiz halda desperately adverb general
narahat halda distractedly adverb general
dalğın halda dreamily adverb general
ölü halda flatly adverb general
qeyri-təbii olaraq forcedly adverb general
ədəbsiz halda frivolously adverb general
təbii olaraq naturally adverb general
təhqir edici bir halda obnoxiously adverb general
nizamsız halda promiscuously adverb general
səliqəsiz halda promiscuously adverb general
huşsuz halda vaguely adverb general
laqeyd halda vaguely adverb general
özündən razı bir halda vainly adverb general
hövsələsiz halda hastily adverb general
başqa halda otherwise adverb general
belə olmayan halda otherwise adverb general
o halda then adverb general
hər halda however conjunction general
hər halda nevertheless conjunction general
bir halda ki now conjunction general
hər halda yet conjunction general
-dığı halda whilst conjunction general
bir halda ki as conjunction general
halda when conjunction general
bir halda ki when conjunction general
-mədən without preposition general
hər halda at any hand phrases general
lap pis halda at the worst phrases general
təbii neft crude petroleum phrases general
təbii qaz yatağı gas field phrases general
tələsik halda in a hurry phrases general
təbii it goes without saying phrases general
hər cür halda just in case phrases general
mədən mühəndisi mining engineer phrases general
təbii çiçək natural flower phrases general
təbii qaz natural gas phrases general
təbii zəriflik natural grace phrases general
təbii hadisələr natural phenomena phrases general
təbii ehtiyat natural resource phrases general
hər halda on any hand phrases general
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ministry of Ecology and Natural Resources phrases general
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
bir halda ki as far as phrases general
bir halda ki far off phrases general
bir halda ki in so far as phrases general