• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of təkrar seçilən şəxs (222 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
ruhani şəxs cleric noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
təkrar etmə duplication noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
təkrar etmə encore noun general
təkrar ifa etmə encore noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
tez-tez təkrar etmə frequency noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
azad edən şəxs liberator noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
təkrar istehsal overproduction noun general
şəxs person noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
təkrar istehsal etmə procreation noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
təkrar etmə recapitulation noun general
təkrar gözdən keçirmə reconsideration noun general
təkrar sayılma re-count noun general
təkrar sayma re-count noun general
təkrar recurrence noun general
təkrar olunma recurrence noun general
təkrar nəşr reissue noun general
təkrar reiteration noun general
təkrar etmə reiteration noun general
təkrar relapse noun general
təkrar edilmə relapse noun general
təkrar etmə relapse noun general
təkrar sifariş reorder noun general
təkrar repeat noun general
təkrar etmə repeat noun general
təkrar repetition noun general
təkrar istehsal reproduction noun general
bəyanatı təkrar etmə restatement noun general
naməlum şəxs stranger noun general
lazımsız təkrar tautology noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
ən pis şəxs worst noun general
təkrar əməliyyat refile noun general
şəxs character noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
şəxs individual noun general
təkrar iteration noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
vəzifəli şəxs official noun general
şəxs personage noun general
xüsusi şəxs private person noun general
təkrar oynanılmış oyun replay noun general
neftin təkrar qovulması rerun distillation noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
təkrar yoxlama checkback noun American
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
təkrar oyun replay noun sport
təkrar ələ keçirmə reoccupation noun military
təkrar tutma reoccupation noun military
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
şəxs persona noun Latin
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
ucadan təkrar etmə recitation noun general
təkrar imtahan re-examination noun general
təkrar rehearsal noun general
təkrar etmə rehearsal noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar etmə repeat noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
əzbərdən təkrar etmə repetition noun general
təkrar göstərmə replay noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
təkrar reduplication noun linguistic
şəxs factor noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
naməlum şəxs obscurity noun general
iştirak edən şəxs person noun general
iştirak edən şəxs personage noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
nəzarət altında olan şəxs case noun general
kənar şəxs outlier noun general
təkrar etmə renewal noun general
fiziki şəxs person noun law
təkrar icra redo noun computer
təkrar redo noun computer
şəxs head noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
xidmət göstərən şəxs tender noun general
şəxs character noun general
təkrar istəmək encore verb general
təkrar-təkrar demək iterate verb general
təkrar iteration verb general
özgənin sözlərini təkrar etmək parrot verb general
kiçik fasilələrlə təkrar olunmaq prime verb general
təkrar silahlanmaq rearm verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
təkrar yoxlamaq reconsider verb general
təkrar nəşr etmək reissue verb general
təkrar etmək reiterate verb general
əmri təkrar etmək reorder verb general
sərəncamı təkrar etmək reorder verb general
sifarişi təkrar etmək reorder verb general
təkrar etmək repeat verb general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
təkrar nəşr etmək reprint verb general
təkrar danışmaq retell verb general
tutuquşu kimi təkrar etmək parrot verb general
səhvi təkrar etmək repeat the mistake verb general
kinofilmin təkrar göstərilməsi rerun verb American
təkrar etmək chorus verb general
çeynənmiş ifadələri təkrar etmək commonplace verb general
əl çəkmədən təkrar etmək din verb general
həyasızcasına təkrar etmək din verb general
təkrar saymaq enumerate verb general
təkrar hesablamaq recast verb general
təkrar saymaq recast verb general
təkrar etmək rehearse verb general
radio verilişinin təkrar yayımlanması rerun verb general
təkrar ələmək resow verb general
təkrar etmək retail verb general
təkrar etmək coach verb general
təkrar olunmaq recur verb general
təkrar etmək replicate verb general
təkrar etmək renew verb general
təkrar etmək revise verb general
təkrar doldurmaq overcharge verb general
seçilən distinguishable adjective general
hər yarım saatdan bir təkrar olunan half-hourly adjective general
təkrar recurrent adjective general
vaxtaşırı təkrar olunan recurrent adjective general
təkrar repeated adjective general
təkrar olunan repeated adjective general
təkrar istehsal reproductive adjective general
lazımsız təkrar olunan tautological adjective general
təkrar edilməyən unrepeatable adjective general
təkrar olunmayan unrepeatable adjective general
seçilən distinguished adjective general
təkrar frequent adjective general
usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən ding-dong adjective general
yeknəsəq bir şəkildə təkrar olunan ding-dong adjective general
təkrar endless adjective general
səkkiz ildən bir təkrar olunan octennial adjective general
naməlim bir şəxs some adjective general
hər üç ildən bir təkrar olunan triennial adjective general
tez-tez təkrar olunan frequent adjective general
tez-tez təkrar olunan perpetual adjective general
şəxs personal adjective grammatical
hamıdan seçilən original adjective general
təkrar multiple adjective computer
təkrar olunmaz unique adjective computer
təkrar again adverb general
təkrar-təkrar again and again adverb general
təkrar-təkrar more than once adverb general
təkrar more than once adverb general
təkrar repeatedly adverb general
təkrar-təkrar repeatedly adverb general
naməlum şəxs one pronoun general
yüksəkvəzifəli şəxs VIP abbreviation general
vacib şəxs someone indefinite adverb general
təkrar encore interjection general
təkrar demək say over phrases general
hüquqi şəxs juridical person phrases general
təkrar olunan çıxıq recurrent dislocation phrases medical
geniş təkrar istehsal expanded reproduction phrases economy
şəxs əvəzliyi personal pronouns phrases grammatical
toxunulmaz şəxs persona grata phrases Latin
arzuolunmaz şəxs persona non grata phrases Latin
ağır işlə məşğul olan şəxs galley slave phrases general
müəmmalı şəxs unknown quantity phrases general