• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of təmiz yazmaq (267 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
təmiz cleanly noun general
təmiz spirt absolute alcohol noun general
təmiz qələbə clean victory noun general
təmiz hava clear air noun general
təmiz qazanc net profit noun general
təmiz çəki net weigh noun general
təmiz qızıl pure gold noun general
təmiz söz troth noun archaism
təmiz ad honour noun general
təmiz adını bərpa etmə whitewash noun general
təmiz çıxma whitewash noun general
təmiz hüququnu bərpa etmə whitewash noun general
ancaq yazmaq write-only noun computer
annotasiya yazmaq annotate verb general
əvvəlki tarixi yazmaq antedate verb general
ayağına yazmaq ascribe verb general
ayağına yazmaq attribute verb general
izah yazmaq attribute verb general
avtoqraf yazmaq autograph verb general
kitaba yazmaq book verb general
gözəl xətlə yazmaq calligraph verb general
kalliqraf xətlə yazmaq calligraph verb general
tabaşirlə yazmaq chalk verb general
üstünə yazmaq character verb general
üstünü yazmaq character verb general
gündəliyə yazmaq chronicle verb general
yazmaq chronicle verb general
şifrini yazmaq cipher verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
yazmaq compose verb general
tarix yazmaq date verb general
yazı yazmaq docket verb general
şifr yazmaq encipher verb general
kodla yazmaq encode verb general
şifrlə yazmaq encode verb general
yazmaq enregister verb general
yazmaq enrol verb general
həcv yazmaq epigrammatize verb general
epiloq yazmaq epilogize verb general
konspekt yazmaq epitomise verb general
təmiz yazmaq fair-copy verb general
freska yazmaq fresco verb general
defislə yazmaq hypenate verb general
defislə yazmaq hyphen verb general
defislə yazmaq hyphenate verb general
adına yazmaq impute verb general
ayağına yazmaq impute verb general
inisiallarını yazmaq initial verb general
üstündə yazmaq inscribe verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
yazmaq interline verb general
kursivlə yazmaq italicize verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
mədhiyyə yazmaq panegyrize verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
parodiya yazmaq parody verb general
yazmaq pen verb general
irəli tarixə yazmaq postdate verb general
giriş yazmaq preamble verb general
preambula yazmaq preamble verb general
giriş yazmaq preface verb general
müqəddimə yazmaq preface verb general
yazmaq prescribe verb general
protokol yazmaq protocol verb general
protokol yazmaq record verb general
yazmaq record verb general
təzədən yazmaq rewrite verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
tələsik və səliqəsiz yazmaq scrawl verb general
səliqəsiz yazmaq scribble verb general
tələsik yazmaq scribble verb general
maqnitofona yazmaq tape-record verb general
makinada yazmaq type verb general
makinada yazmaq typewrite verb general
şeir yazmaq verse verb general
şeir yazmaq versify verb general
tər-təmiz etmək whiten verb general
yazmaq write verb general
çek yazmaq draw a cheque verb general
mərsiyə yazmaq elegize verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
şəkilin üstündən yazmaq overprint verb general
dərman yazmaq prescribe a medicine verb general
lentə yazmaq record verb general
cızma-qara yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scribble verb general
yazmaq (nəyisə) set down verb general
mühazirə yazmaq take notes verb general
inşa yazmaq write a composition verb general
imla yazmaq write a dictation verb general
namə yazmaq write a letter verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
dua yazmaq write a prayer verb general
yazmaq write down verb general
qaydasınca yazmaq write fairly verb general
iri yazmaq write large verb general
asanlıqla yazmaq write off verb general
lövhədə yazmaq write on the board verb general
xırda yazmaq write small verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
faktura yazmaq invoice verb medical
hesab yazmaq invoice verb medical
debetə yazmaq debit verb book-keeping
təmsil yazmaq fable verb poetical
bir-birinə məktub yazmaq correspond verb general
adına yazmaq credit verb general
yazmaq dispense verb general
təzədən yazmaq enumerate verb general
ayağına yazmaq foist verb general
yazmaq inscribe verb general
həddən artıq yazmaq overwrite verb general
yazmaq pencil verb general
çap hərflərilə yazmaq print verb general
yenidən yazmaq reprint verb general
qıvrım yazmaq scroll verb general
sözü hərflərlə yazmaq spell verb general
notlarını yazmaq notate verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
hesab yazmaq bill verb general
fırça ilə yazmaq brush verb general
gündəlik yazmaq calendar verb general
baş hərflə yazmaq capitalise verb general
yazmaq note verb general
resenziya yazmaq notice verb general
rəy yazmaq notice verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
konspekt yazmaq recapitulate verb general
plyonkaya yazmaq record verb general
vala yazmaq record verb general
yazmaq subscribe verb general
maqnit lentinə yazmaq tape verb general
maqnit lentinə yazmaq transcribe verb general
qiymət yazmaq rate verb American
yazmaq administer verb general
faktura yazmaq bill verb general
yazmaq enter verb general
annotasiya yazmaq note verb general
izahat yazmaq note verb general
şərh yazmaq note verb general
yazmaq notify verb general
bəzəkli üslubla yazmaq overwrite verb general
transkripsiyasını yazmaq transcribe verb general
əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq overwrite verb general
böyük hərflərlə yazmaq capitalise verb computer
şərh yazmaq comment verb computer
cavab yazmaq  reply verb computer
təmiz gəlir gətirmək net verb general
təmiz gəlir vermək net verb general
yazmaq tap verb general
yazmaq make verb general
təmiz gəlir əldə etmək net verb general
təmiz gəlir götürmək net verb general
borca yazmaq charge verb general
debetə yazmaq charge verb general
yazmaq do verb general
təmiz blank adjective general
təmiz chaste adjective general
təmiz childlike adjective general
təmiz clean adjective general
təmiz clean-cut adjective general
təmiz clean-fingered adjective general
əli təmiz clean-handed adjective general
təmiz clean-handed adjective general
üzü təmiz qırxılmış clean-shaven adjective general
təmiz cool adjective general
büllur kimi təmiz crystal-clear adjective general
təmiz downright adjective general
təmiz fair adjective general
təmiz fair-dealing adjective general
təmiz faultless adjective general
təmiz fine adjective general
təmiz forthright adjective general
təmiz honest adjective general
təmiz honourable adjective general
təmiz immaculate adjective general
təmiz impeccable adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
təmiz incorrupt adjective general
təmiz innocent adjective general
təmiz irreproachable adjective general
təmiz limpid adjective general
qanı təmiz olmayan mongrel adjective general
təmiz natty adjective general
təmiz neat adjective general
təmiz net adjective general
təmiz orderly adjective general
təmiz pristine adjective general
təmiz pure adjective general
təmiz scrupulous adjective general
təmiz shiny adjective general
təmiz shipshape adjective general
təmiz spotless adjective general
təmiz tidy adjective general
təmiz trig adjective general
təmiz trim adjective general
təmiz unblended adjective general
təmiz unimpeachable adjective general
təmiz unmingled adjective general
təmiz unmixed adjective general
təmiz unsoiled adjective general
təmiz unsuilled adjective general
təmiz untainted adjective general
təmiz white-handed adjective general
təmiz qırxılmış clean-shaved adjective general
təmiz yuyulmuş clean-washed adjective general
təmiz high-minded adjective general
təmiz anhydrous adjective chemistry
təmiz bona fide adjective Latin
təmiz absolute adjective general
təmiz breezy adjective general
təmiz clear adjective general
təmiz continent adjective general
təmiz florid adjective general
təmiz silvery adjective general
təmiz spruce adjective general
təmiz stainless adjective general
təmiz straightforward adjective general
təmiz unadulterated adjective general
təmiz virgin adjective general
təmiz virtuous adjective general
təmiz well-groomed adjective general
təmiz four-square adjective figurative meaning
təmiz clear adjective general
təmiz crispy adjective general
təmiz crystal adjective general
təmiz feat adjective general
təmiz healthy adjective general
təmiz pellucid adjective general
təmiz solid adjective general
təmiz square adjective general
təmiz unsophisticated adjective general
təmiz wholesome adjective general
təmiz austere adjective general
təmiz good adjective general
ekoloji cəhətdən təmiz organic adjective general
təmiz plain adjective general
təmiz raw adjective general
təmiz white adjective general
təmiz fresh adjective general
təmiz even adjective general
təmiz all adverb general
təmiz faultlessly adverb general
təmiz clear adverb general
təmiz neat adverb general
təmiz neatly adverb general
təmiz purely adverb general
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to writing phrases general
protokol yazmaq draw up a protocol phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
təmiz ad fair name phrases general
təmiz hava fresh air phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yazmaq mark down phrases general
təmiz gəlir net proceeds phrases general
yazmaq put pen to paper phrases general
bir kəsin ayağına yazmaq score up phrases general
bir kəsin hesabın yazmaq score up phrases general
təmiz süpürmək sweep clean phrases general
ətraflı yazmaq write up phrases general
vicdanı təmiz adam rahat yatar good conscience is a constant feast phrases proverb
təmiz gəlir disposable income phrases finance
yazmaq set down phrases general
yazmaq take back phrases general
vero