• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of tərksilah edilib nəzarət altında saxlanılan (171 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
mal-qara saxlanılan yer barn noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
burnunun altında danışma burble noun general
ədəbi nəzarət censorship noun general
nəzarət check-out noun general
paltar saxlanılan yer cloakroom noun general
nəzarət control noun general
nəzarət etmə control noun general
saxlanılan yer depot noun general
qabarma zamanı su altında qalan sahil zonası foreshore noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
burnunun altında danışma gabble noun general
nəzarət management noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
tam nəzarət etmə mastery noun general
nəzarət monitoring noun general
burun altında danışma mumble noun general
... saxlanılan yer receptable noun general
... saxlanılan yer repository noun general
nəzarət supervision noun general
nəzarət surveillance noun general
nəzarət verification noun general
çaxır saxlanılan zirzəmi wineshop noun general
şərab saxlanılan zirzəmi wineshop noun general
nəzarət məntəqəsi checkpoint noun general
nəzarət-buraxılış məntəqəsi checkpoint noun general
nəzarət analizi check analysis noun general
nəzarət lövhəsi control panel noun general
tərksilah edilib nəzarət altında saxlanılan internee noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
peyin saxlanılan yer dung-yard noun agricultural
burun altında danışma babble noun general
mal-qara saxlanılan yer barnyard noun general
nəzarət check noun general
nəzarət checkup noun general
istintaq altında saxlama detention noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
hökmü altında olma grasp noun general
nəzarət observation noun general
nəzarət etmə observation noun general
zülm altında olma oppression noun general
nəzarət oversight noun general
səhifənin aşağısında xətt altında yazılan izahat reference noun general
nəzarət rein noun general
himayə altında olan tutelage noun general
paltar saxlanılan yer wardrobe noun general
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
nəzarət charge noun general
nəzarət etmə charge noun general
saxlanılan yer deposit noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
ölçü cihazlarına nəzarət etmə monitoring noun general
nəzarət overlook noun general
istintaq altında olanlar üçün həbsxana holdover noun American
nəzarət altında olan xəstə case noun general
nəzarət altında olan şəxs case noun general
nəzarət altında olan yaralı case noun general
nəzarət command noun general
nəzarət hand noun general
girov saxlanılan adam pawn noun general
zamin saxlanılan adam pawn noun general
torpağın altında saxlamaq üçün tərəvəz topası clamp noun general
bir şey saxlanılan yer hold noun general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
burnunun altında danışmaq burble verb general
nəzarət etmək check verb general
təhlükə altında qoymaq endanger verb general
pərdə altında gizlətmək enveil verb general
burnunun altında danışmaq gabble verb general
nəzarət altına almaq impound verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
nəzarət etmək manage verb general
45 dərəcə bucaq altında əyilmək mitre verb general
45 dərəcə bucaq altında əymək mitre verb general
burnunun altında danışmaq mussitate verb general
nəzarət etmək oversee verb general
qoltuğunun altında tutub dayaq olmaq oxter verb general
nəzarət etmək supervise verb general
burnunun altında danışmaq throat verb general
nəzarət etmək verify verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
əsarət altında olmaq be in bondage verb general
hipnoz altında olmaq be mesmerized verb general
nəzarət altında olmaq be under surveillance verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
nəzarət etmək control verb general
zərbə altında qoymaq endanger verb general
qorxu altında yaşamaq live under the threat verb general
burnunun altında deyinmək mutter into one's beard verb general
nəzarət altına almaq oversee verb general
danlaq altında qoymaq rebuke constantly verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
sual altında olmaq remain undecided verb general
günün altında bişmək roast in the sun verb general
suyun altında üzmək swim under water verb general
qanadı altında almaq take smb. under the auspices verb general
nəzarət altına almaq take the control verb general
nəzarət altına almaq take under control verb general
bayraq altında yığmaq banner verb general
danlaq altında qoymaq belabour verb general
nəzarət etmək direct verb general
nəzarət altında saxlamaq eye verb general
burnunun altında danışmaq jabber verb general
nəzarət etmək monitor verb general
uşağı yuxu ikən altında qoyub boğmaq overlie verb general
burnunun altında danışmaq sputter verb general
öz-özünə altında danışmaq sputter verb general
nəzarət etmək guard verb general
nəzarət etmək overlook verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
nəzarət etmək rule verb general
dodağının altında oxumaq hum verb general
nəzarət etmək see verb general
atəş altında saxlamaq cover verb military
qəfəsdə saxlanılan caged adjective general
nəzarət check adjective general
hal hazırda saxlanılan extant adjective general
mandat altında olan mandated adjective general
deviz altında mottoed adjective general
saxlanılan pent up adjective general
saxlanılan pent-up adjective general
nəzarət edilə bilməyən uncontrolled adjective general
ayaq altında olan underfoot adjective general
çətin nəzarət edilən unmanageble adjective general
nəzarət edilə bilməyən unruled adjective general
nəzarət edilməyən unwatched adjective general
şübhə altında olmayan unsuspected adjective general
nəzarət oluna bilən controllable adjective general
sual altında olan dubious adjective general
gömrük anbarında saxlanılan bonded adjective finance
su altında qalmış awash adjective general
əlinin altında handy adjective general
nəzarət üçün açıq exposed adjective technical
başqasının adı altında incognito adverb general
özgəsinin adı altında incognito adverb general
misroskop altında microscopicly adverb general
açıq səma altında open-air adverb general
qoltuğunun altında under arm adverb general
atəş altında under fire adverb general
qoltuğunun altında under one's bosom adverb general
təzyiq altında under pressure adverb general
kiminsə himayəsi altında under the auspices of smb. adverb general
başçılığı altında under the command adverb general
kontrol altında under the control adverb general
müdafiə altında under the protection adverb general
altında under adverb general
altında below preposition general
altında under preposition general
təzyiq altında under pressure preposition general
... altında underneath preposition general
altında beneath preposition general
əlinin lap altında at hand phrases general
əlinin altında at one's elbow phrases general
xoşbəxt ulduz altında doğulmaq be born with a silver spoon in one's mouth phrases general
şübhə altında olmaq be under suspicion phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
yerin altında in earth's womb phrases general
əlinin altında in touch phrases general
gözün altında torbacıq pouches under the eyes phrases general
istehsala nəzarət production control phrases general
bir kəsə nəzarət etmək see to smb. phrases general
bir şeyə nəzarət etmək see to smth. phrases general
bir kəsin tam hökmü altında thumb under smb.'s thumb phrases general
bir kəsin tam təsiri altında thumb under smb.'s thumb phrases general
əlinin altında within reach of one's hand phrases general
əlinin altında within touch phrases general
məcburiyyət altında under duress phrases general
saman altında su yeritmək do smth. in an underhand way phrases general
gərginlik altında olan elektrik xətti hot line phrases general
nəzarət altında in hand phrases general
əlinin lap altında on hand phrases general