• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of təsir altına düşməmək (166 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sonrakı təsir aftereffect noun general
əks-təsir counteraction noun general
əks-təsir counterwork noun general
təsir efficacy noun general
təsir efficiency noun general
əsarət altına alma enslavement noun general
mal-qaranı çardağın altına yığmaq hovel noun general
mal-qaranı talvarın altına yığmaq hovel noun general
təsir impression noun general
təsir etmə dairəsi incidence noun general
təsir influence noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
qarşılıqlı təsir interaction noun general
bir-birinə təsir interplay noun general
qarşılıqlı təsir interplay noun general
təsir operability noun general
təsir qüvvəsi operability noun general
təsir effectiveness noun general
eyici təsir abrasive action noun general
əks-təsir counteract noun general
yuyucy təsir detergent substance noun general
əks-təsir opposition noun general
təsir dairəsi sphere of influence noun general
təsir sferası sphere of influence noun general
təsir action noun general
təsir etmə action noun general
əsarət altına alma captivity noun general
qarşılıqlı təsir cooperation noun general
təsir dairəsi coverage noun general
tez təsir altına düşmə give noun general
təsir impact noun general
qarşılıqlı təsir liaison noun general
təsir potency noun general
qarşılıqlı təsir reciprocity noun general
təsir sway noun general
təsir authority noun general
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge noun general
sual altına qoyma challenge noun general
təsir effect noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
təsir hold noun general
təsir operation noun general
təsir reaction noun general
təsir repercussion noun general
təsir heft noun American
təsir credit noun general
təsir müddəti currency noun general
əks-təsir reaction noun general
təsir virtue noun general
təsir etmək affect verb general
təsir göstərmək affect verb general
əsarət altına almaq beslave verb general
təsir altına salmaq bias verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
əsarət altına almaq depress verb general
şübhə altına almaq discredit verb general
şübhə altına almaq doubt verb general
əsarət altına almaq enslave verb general
təsir etmək grow upon verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
təhlükə altına qoymaq hazard verb general
şübhə altına almaq impeach verb general
təsir etmək implant verb general
nəzarət altına almaq impound verb general
təsir etmək influence verb general
təsir göstərmək influence verb general
təsir etmək inspire verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
qarşılıqlı təsir etmək interact verb general
hədəfə düşməmək miss verb general
düzgün başa düşməmək misunderstand verb general
yük altına girmək moil verb general
əsarət altına almaq oppress verb general
təsir altına salmaq predispose verb general
əsarət altına almaq subjugate verb general
təhlükə altına qoymaq venture verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
təsir dairəsini genəltmək extend the sphere of influence verb general
təhlükə altına almaq jeopardize verb general
hədəfə düşməmək miss the mark verb general
əks-təsir göstərmək oppose verb general
nəzarət altına almaq oversee verb general
qanadının altına almaq protect verb general
başının altına yastıq qoymaq relax one's vigilance verb general
qoltuğunun altına almaq shelter verb general
qoltuğunun altına çəkmək shelter verb general
təsir altına düşməmək stick out verb general
nəzarət altına almaq take the control verb general
nəzarət altına almaq take under control verb general
qanadının altına almaq take under protection verb general
təhlükə altına almaq threaten verb general
ayaq altına salmaq tread under foot verb general
şübhə altına almaq dispute verb general
suyun altına girmək dive verb general
təsir bağışlamaq glitter verb general
təsir etmək impress verb general
təsir göstərmək operate verb general
üzücü təsir göstərmək oppress verb general
altına yumşaq bir şey qoymaq pad verb general
təsir yaratmaq prepossess verb general
şübhə altına almaq question verb general
təsir etmək react verb general
təsir göstərmək react verb general
əks təsir göstərmək rebound verb general
təsir etmək redound upon verb general
təsir göstərmək redound upon verb general
təsir etmək act verb general
təsir altına salmaq dispose verb general
təhlükə altına almaq hang verb general
təsir altına salmaq incline verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
təsir etmək sway verb general
bir-birinə təsir göstərmək cooperate verb general
qarşılıqlı təsir etmək cooperate verb general
pis təsir göstərmək disagree verb general
əks-təsir göstərmək react verb general
təsir göstərmək touch verb general
təsir etmək work verb general
təsir etmək tell verb general
təsir etmək have verb general
təsir göstərmək have verb general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
təsir göstərən coefficient adjective general
əks-təsir göstərən counteractive adjective general
bərk təsir edən energetic adjective general
ciddi təsir yaradan imposing adjective general
dərin təsir bağışlayan impressive adjective general
dərin təsir oyadan impressive adjective general
təsir göstərə bilən influential adjective general
təsir göstərməyən inoperative adjective general
bir-birinə təsir edən interrelated adjective general
təsir bağışlayan showy adjective general
təsir doğurmayan unimpressed adjective general
təsir oyatmayan unimpressed adjective general
təsir etməyən unimpressive adjective general
tez təsir altına düşən manageable adjective general
qanunun təsiri altına düşməyən extralegal adjective law
əsarət altına alınmış captive adjective general
altına mis örtük çəkilmiş copper-bottomed adjective general
tez təsir altına düşən ductile adjective general
dəri altına yeridilən hypodermic adjective general
şübhə altına alına bilən impeachable adjective general
təsir edən active adjective general
təsir qüvvəsi olan active adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
çox güclü təsir edən potent adjective general
... altına underneath preposition general
təsir və əks-təsir action and reaction phrases general
dilindən tərif düşməmək be effusive in one's thanks phrases general
şübhə altına düşmək fall under suspicion phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
təsir etmək grow on smb. phrases general
təsir göstərmək grow on smb. phrases general
təsir etmək leave an impression phrases general
hədəfə düşməmək miss fire phrases general
güclü təsir edən dərman potent drug phrases general
üstünlüyə malik olan təsir preponderant influence phrases general
təsir dairəsi sphere of influence phrases general
kimisə öz qanadı altına almaq take smb. under one's wing phrases general
təsir etmək weigh on phrases general
təsir etmək weigh upon phrases general
dizi altına basmaq wrestle down phrases general
ruhdan düşməmək show a bold front phrases general