• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of təsir göstərən (162 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sonrakı təsir aftereffect noun general
göldə və s. dayaz yeri göstərən üzücü nişan buoy noun general
əks-təsir counteraction noun general
əks-təsir counterwork noun general
təsir efficacy noun general
təsir efficiency noun general
hörmət göstərən esteemer noun general
təsir impression noun general
təsir etmə dairəsi incidence noun general
təsir influence noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
qarşılıqlı təsir interaction noun general
bir-birinə təsir interplay noun general
qarşılıqlı təsir interplay noun general
təsir operability noun general
təsir qüvvəsi operability noun general
10 sayını göstərən rum rəqəmi X noun general
təsir effectiveness noun general
eyici təsir abrasive action noun general
əks-təsir counteract noun general
yuyucy təsir detergent substance noun general
əks-təsir opposition noun general
təsir dairəsi sphere of influence noun general
təsir sferası sphere of influence noun general
zorakılıq göstərən adam rapist noun American
təsir action noun general
təsir etmə action noun general
xidmət göstərən attendant noun general
qarşılıqlı təsir cooperation noun general
təsir dairəsi coverage noun general
göstərən demonstrator noun general
tez təsir altına düşmə give noun general
səmt göstərən guide noun general
göstərən holder noun general
təsir impact noun general
qarşılıqlı təsir liaison noun general
tibbi yardım göstərən döyüşçü medic noun general
təsir potency noun general
qarşılıqlı təsir reciprocity noun general
təsir sway noun general
təsir authority noun general
dayaz yeri göstərən üzücü nişan beacon noun general
təsir effect noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
təsir hold noun general
qulluq göstərən adam minder noun general
təsir operation noun general
təsir reaction noun general
təsir repercussion noun general
təsir heft noun American
təsir credit noun general
təsir müddəti currency noun general
əks-təsir reaction noun general
təsir virtue noun general
xidmət göstərən şəxs tender noun general
təsir etmək affect verb general
təsir göstərmək affect verb general
təsir altına salmaq bias verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
təsir etmək grow upon verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
təsir etmək implant verb general
təsir etmək influence verb general
təsir göstərmək influence verb general
təsir etmək inspire verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
qarşılıqlı təsir etmək interact verb general
təsir altına salmaq predispose verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
təsir dairəsini genəltmək extend the sphere of influence verb general
əks-təsir göstərmək oppose verb general
təsir altına düşməmək stick out verb general
təsir bağışlamaq glitter verb general
təsir etmək impress verb general
təsir göstərmək operate verb general
üzücü təsir göstərmək oppress verb general
təsir yaratmaq prepossess verb general
təsir etmək react verb general
təsir göstərmək react verb general
əks təsir göstərmək rebound verb general
təsir etmək redound upon verb general
təsir göstərmək redound upon verb general
təsir etmək act verb general
təsir altına salmaq dispose verb general
təsir altına salmaq incline verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
təsir etmək sway verb general
bir-birinə təsir göstərmək cooperate verb general
qarşılıqlı təsir etmək cooperate verb general
pis təsir göstərmək disagree verb general
əks-təsir göstərmək react verb general
təsir göstərmək touch verb general
təsir etmək work verb general
təsir etmək tell verb general
təsir etmək have verb general
təsir göstərmək have verb general
səy göstərən aspirant adjective general
ciddi-cəhd göstərən aspiring adjective general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
təsir göstərən coefficient adjective general
qulluq göstərən compliant adjective general
əks-təsir göstərən counteractive adjective general
cidd-cəhd göstərən diligent adjective general
bərk təsir edən energetic adjective general
dostyana münasibət göstərən friendly adjective general
ciddi təsir yaradan imposing adjective general
dərin təsir bağışlayan impressive adjective general
dərin təsir oyadan impressive adjective general
göstərən indicative adjective general
təsir göstərə bilən influential adjective general
təsir göstərməyən inoperative adjective general
maraq göstərən interested adjective general
bir-birinə təsir edən interrelated adjective general
qulluq göstərən obsequious adjective general
bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən omnidirectional adjective general
müqavimət göstərən opposing adjective general
göstərən representative adjective general
müqavimət göstərən resistant adjective general
ehtiram göstərən respectful adjective general
təsir bağışlayan showy adjective general
qulluq göstərən subservient adjective general
təsir doğurmayan unimpressed adjective general
təsir oyatmayan unimpressed adjective general
təsir etməyən unimpressive adjective general
qətiyyətsizlik göstərən vacillating adjective general
göstərən well-disposed adjective general
təvəccöh göstərən well-disposed adjective general
yaxşı fəaliyyət göstərən well-run adjective general
tez təsir altına düşən manageable adjective general
fəaliyyət göstərən acting adjective general
qulluq göstərən buttery adjective general
xidmət göstərən complacent adjective general
qulluq göstərən courtly adjective general
tez təsir altına düşən ductile adjective general
meyil göstərən favourable adjective general
təvəccöh göstərən favourable adjective general
qulluq göstərən oily adjective figurative meaning
təsir edən active adjective general
təsir qüvvəsi olan active adjective general
qızğın cəhd göstərən anxious adjective general
qızğın həvəs göstərən anxious adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
çox güclü təsir edən potent adjective general
başqa yerdə fəaliyyət göstərən out adjective general
dərhal əksüləməl göstərən quick adjective general
dərhal reaksiya göstərən quick adjective general
tez əksüləməl göstərən quick adjective general
təsir və əks-təsir action and reaction phrases general
təsir etmək grow on smb. phrases general
təsir göstərmək grow on smb. phrases general
təsir etmək leave an impression phrases general
fokus göstərən mystery man phrases general
güclü təsir edən dərman potent drug phrases general
üstünlüyə malik olan təsir preponderant influence phrases general
özünü dost kimi göstərən riyakar adam snail in the grass phrases general
təsir dairəsi sphere of influence phrases general
təsir etmək weigh on phrases general
təsir etmək weigh upon phrases general
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical