• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of təzyiq verən cihaz (292 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məsləhət verən adviser noun general
annotasiya verən annotator noun general
cihaz apparatus noun general
cihaz appliance noun general
hava, qaz və sairəni sormaq üçün cihaz aspirator noun general
gələcəkdən xəbər verən augur noun general
təkan verən booster noun general
rüşvət verən briber noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
qızdırıcı cihaz calorifier noun general
ətirli maddələr yandırmaq üçün cihaz censer noun general
təsəlli verən cheerer noun general
təskinlik verən cheerer noun general
ürək-dirək verən cheerer noun general
təsəlli verən comforter noun general
təskinlik verən comforter noun general
məlumat verən communicant noun general
xəbər verən communicant noun general
ianə verən contributor noun general
borc verən creditor noun general
kredit verən creditor noun general
bəzək-düzək verən decorator noun general
gələcəkdən xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
bəxşiş verən donor noun general
hədiyyə verən donor noun general
ianə verən donor noun general
kefliliyin dərəcəsini ölçən cihaz drunkometer noun general
tərbiyə verən educator noun general
toxumaların elastikliyini ölçmək üçün cihaz elastometer noun general
ianə verən endower noun general
təzyiq enforcement noun general
imtahan verən entrant noun general
buğlandırıcı cihaz evaporator noun general
buxarlandırıcı cihaz evaporator noun general
imtahan verən examinee noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
gələcəkdən xəbər verən forecaster noun general
gələcəkdən xəbər verən fortune-teller noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
bar verən fruit-bearing noun general
meyvə verən fruit-bearing noun general
məhsul verən fruit-bearing noun general
cihaz gear noun general
qızdırıcı cihaz heater noun general
işıq saçan cihaz illuminator noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat verən informer noun general
xəbər verən informer noun general
təzyiq inrush noun general
cihaz instrument noun general
səsi uzaqlara yayan cihaz megaphone noun general
məsləhət verən mentor noun general
xəbər verən messenger noun general
son xəbərləri verən diktor newscaster noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
təzyiq onfall noun general
təzyiq onrush noun general
təzyiq onset noun general
görməyə düzəliş verən mütəxəssis optician noun general
istiqaməti tapmaq üçün cihaz orienter noun general
səmti tapmaq üçün cihaz orienter noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
yönü tapmaq üçün cihaz orienter noun general
pul verən paymaster noun general
ərizə verən petitioner noun general
girov verən pledger noun general
ağı verən poisoner noun general
zəhər verən poisoner noun general
təzyiq pressure noun general
təzyiq etmə pressure noun general
təzyiq göstərmə pressure noun general
gələcəkdən xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
gələcəkdən xəbər verən qız prophetess noun general
mal verən purveyor noun general
vergi verən adam ratepayer noun general
özüqeydedən cihaz recorder noun general
özüyazan cihaz recorder noun general
soyuducu cihaz refrigerator noun general
səs ucaldan cihaz resonator noun general
təzyiq rush noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial noun general
siqnal verən signalman noun general
gələcəkdən xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
təzyiq stress noun general
təzyiq etmə stress noun general
vergi verən taxpayer noun general
su qaynadan cihaz tea-urn noun general
cəza verən thrasher noun general
əzab verən tormentor noun general
əziyyət verən tormentor noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
əzab verən torturer noun general
əziyyət verən torturer noun general
bac verən tributary noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
xərac verən tributary noun general
zəmanət verən underwriter noun general
qiymət verən valuer noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
foto ilə surət çıxaran cihaz xerox noun general
dad verən şey zest noun general
borc verən borrower noun general
borc verən lender noun general
təzyiq crackdown noun general
uducu cihaz absorber noun general
avtomatik təzyiq tənzimləyici automatic pressure controller noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
qapalı quyuda təzyiq closed pressure noun general
əzici təzyiq collapsing pressure noun general
verən commmon slut noun general
böhran təzyiq critical pressure noun general
cihaz yağı device oil noun general
artıq təzyiq excess pressure noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
alçaq təzyiq low pressure noun general
normal təzyiq normal pressure noun general
təzyiq pressure head noun general
qalıq təzyiq residual pressure noun general
start verən starter noun general
niyaz verən suppliant noun general
niyaz verən supplicant noun general
mayeni toz halında fışqırtmaq üçün cihaz atomiser noun American
apelyasiya verən tərəf appellant noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
bəxşiş verən grantor noun law
hədiyyə verən grantor noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
təzyiq tədbirləri reprisal noun law
şüaları əks etdirən cihaz reflector noun physics
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
sürətləndirici cihaz accelerator noun technical
surətçıxaran cihaz duplicator noun technical
qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz centrifuge noun technical
işıq və s. cihazları tamaşaçılardan gizlədən cihaz footlights noun theatrical
zəif yun verən keçi növü angora noun general
balzam verən şam ağacı balsam noun general
təqaüd almayan və yemək üçün pul verən tələb commoner noun general
ürək-dirək verən crutch noun general
quruducu cihaz dryer noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
cihaz installation noun general
icarəyə verən lessor noun general
bitkiləri dərmanlamaq üçün cihaz pollinator noun general
mikroorqanizmləri yetişdirmək üçün cihaz propagator noun general
təzyiq push noun general
təzyiq etmə push noun general
təzyiq tədbirləri retaliation noun general
ərizə verən suitor noun general
bəxşiş verən tipper noun general
isidici cihaz warmer noun general
yazıcı cihaz recording device noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
cəza verən castigator noun general
cihaz device noun general
cihaz notion noun general
cihaz contrivance noun general
bol məhsul verən bitki cropper noun general
cihaz outfit noun general
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
qolf oyununda üstünlük verən zərbə odd noun sport
təzyiq tension noun general
səsucaldan cihaz loudspeaker noun computer
başqalarının danışığını dinləmək üçün cihaz bug noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
təzyiq göstərmək browbeat verb general
təzyiq göstərmək exert pressure verb general
təzyiq göstərmək pressurise verb figurative meaning
xörəyə dad verən şey qatmaq season verb general
gizli təzyiq göstərmək tamper verb general
təzyiq göstərmək press verb general
təzyiq göstərmək push verb general
əzab verən agonising adjective general
iztirab verən agonising adjective general
ildə bir dəfə baş verən anniversary adjective general
əvvəlcədən xəbər verən anticipatory adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
ildə iki dəfə baş verən biannual adjective general
iki ildə bir baş verən biennial adjective general
ikiayda bir baş verən bimonthly adjective general
bədbəxtlikdən xəbər verən bodeful adjective general
şəhadət verən certificatory adjective general
əsas verən citable adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
ianə verən contributory adjective general
imkan verən enabling adjective general
ləzzət verən enjoyable adjective general
zövq verən enjoyable adjective general
pis iyi verən evil-smelling adjective general
baş verən existent adjective general
şəhərin kənarında baş verən extramural adjective general
bar verən fruitful adjective general
meyvə verən fruitful adjective general
meyvə dadı verən fruity adjective general
meyvə tamı verən fruity adjective general
tüstü verən fumy adjective general
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly adjective general
ümid verən hopeful adjective general
içəridə baş verən indoor adjective general
təsadüfən baş verən isolated adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
güc və təzyiq tərəfdarı militant adjective general
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory adjective general
can verən moribund adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
yaxşı iy verən odoriferous adjective general
yaxşı iy verən odorous adjective general
həyat verən originative adjective general
bayırda baş verən outdoor adjective general
amortizasiya verən paddy adjective general
təqaüd almağa hüquq verən pensionable adjective general
icazə verən permissive adjective general
izn verən permissive adjective general
sonra baş verən posterior adjective general
verən presenter adjective general
çox bar verən prolific adjective general
irəliyə təkan verən propulsive adjective general
reaksiya verən reactive adjective general
təsirə cavab verən reactive adjective general
eyni vaxtda baş verən simultaneous adjective general
eyni zamanda baş verən simultaneous adjective general
eyni vaxtda baş verən synchronous adjective general
eyni zamanda baş verən synchronous adjective general
vergi verən tributary adjective general
dənizdə və havada baş verən triphibious adjective general
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly adjective general
parıltı verən winking adjective general
çox ümidlər verən promising adjective general
pis iy verən smelly adjective spoken language
hər gün baş verən quotidian adjective medical
təhlükə xəbəri verən alarming adjective general
cürbəcür rəng verən changeable adjective general
seçməyə imkan verən choiceful adjective general
hər şeyə fikir verən circumspect adjective general
mükafat verən compensatory adjective general
tələbə cavab verən competent adjective general
hüquq verən enabling adjective general
səlahiyyət verən enabling adjective general
çox bar verən fruitful adjective general
çox ümidlər verən hopeful adjective general
xırda təfsilatlar verən minute adjective general
hər gecə baş verən nightly adjective general
ləzzət verən odoriferous adjective general
ləzzət verən odorous adjective general
hər şeyə fikir verən perceptive adjective general
bəxşiş verən adam presenter adjective general
hədiyyə verən adam presenter adjective general
qıcığa cavab verən reactive adjective general
rezonans verən resonant adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
tez baş verən və ötüb keçən flash adjective general
eyni zamanda baş verən instantaneous adjective general
tez-tez baş verən perpetual adjective general
metal səsi verən tinny adjective general
tez reaksiya verən quick adjective general
ən qızğın çağda baş verən high adjective general
təzyiq altında under pressure adverb general
təzyiq altında under pressure preposition general
qarşılıqlı istiqamət mənası verən ön şəkilçisi inter- prefix grammatical
təzyiq verən cihaz air-gauge phrases general
ət xörəyi verən restoran chop house phrases general
Bəy verən atın dişinə baxmazlar Don't look a gift horse in the mouth phrases general
siqnal verən flag man phrases general
qəflətən baş verən yanğın flash fire phrases general
qabaqcadan xəbər verən forecast weather phrases general
cihaz hand glass phrases general
dəqiq cihaz high fidelity phrases general
əla cihaz high fidelity phrases general
girova pul verən adam holder of pledges phrases general
vərəsəlik yolu ilə pul verən adam legal tender phrases general
Allah verən loaves and fishes phrases general
çox məhsul verən meyvə ağacı prolific fruiter phrases general
müharibənin başlanmasını xəbər verən siqnal war drum phrases general
dənizdə baş verən ölüm watery death phrases general
dənizdə baş verən ölüm watery grave phrases general
təzyiq etmək weigh on phrases general
radioqəbuledici cihaz wireless set phrases general
səthin üfiqi vəziyyətini yoxlamaq üçün cihaz water level phrases technical