• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of take great interest (144 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
maraq interest noun general
mənfəətini güdmə self-interest noun general
mənfəətpərəstlik self-interest noun general
tamahkarlıq self-interest noun general
nəvə-nəticə grandchild and great-grandchild noun general
ülkər Great Bear noun general
Böyük ayı bürcü Great Bear noun general
təntənəli gün great day noun general
qiyamət great disaster noun general
köklü fərq great disparity noun general
başıalovluyluq great emotion noun general
soltanlıq great happiness noun general
çoxluq great number noun general
nəticə great-granddaughter noun general
ulu baba great-grandfather noun general
nəticə great-grandson noun general
kötücə great-great-grandchild noun general
kötükcə great-great-grandchild noun general
ulu babanın babası great-great-grandfather noun general
ulu nənənin anası great-great-grandmother noun general
faizli borc interest-bearing loan noun general
fövqəlbəşər man of great ability noun general
böyük istedad sahibi man of great talent noun general
şəxsi-qərəz personal interest noun general
dövlətpərəstlik self-interest noun general
mənəvi maraq spiritual interest noun general
mənafe interest noun general
mənfəət interest noun general
qazanc interest noun general
xeyir interest noun general
pay interest noun general
faiz interest noun general
faizlə gəlir interest noun general
maraq doğurmaq interest verb general
maraqlandırmaq interest verb general
maraqlanmaq interest verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
doğulub-törənmək be born in great number verb general
dağlamaq cause smb. a great grief verb general
sındırmaq dance with great pleasure verb general
haram etmək give great trouble verb general
iştahalanmaq have a great desire to eat verb general
həvəsi olmaq have interest verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
soyumaq lose interest verb general
qiyamət qoparmaq make a great fuss verb general
cəhd etmək make great effort verb general
yaxından diqqət vermək pay great attention verb general
həvəs doğurmaq rouse interest verb general
maraq yaratmaq rouse interest verb general
maraqlandırmaq rouse interest verb general
həvəsləndirmək stimulate the interest verb general
ölmək suffer great grief verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
sevib-əzizləmək take great care verb general
azman great adjective general
böyük great adjective general
çox iri great adjective general
əzəmətli great adjective general
nəhəng great adjective general
zorba great adjective general
faizsiz bearing no interest adjective general
əkə great adjective general
dahiyanə great adjective general
ulu great adjective general
hədsiz great number adjective general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
nəvəli-nəticəli having grandchild and great-grandchild adjective general
faizli interest-bearing adjective general
dözümlü of great endurance adjective general
davamlı of great endurance adjective general
diapozonlu of great range adjective general
canıbərk of great vitality adjective general
ölçüsüz too great adjective general
çox böyük great adjective general
dərin great adjective general
gur great adjective general
güclü great adjective general
şiddətli great adjective general
ətək-ətək a great deal adverb general
külli a great deal of adverb general
çoxlu miqdarda a great deal of adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
birdünya a great many adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
çoxlu a great number adverb general
külli a great number of adverb general
böyük faizlə at high interest adverb general
səxavətlə in great amount adverb general
min bəla ilə with great difficulty adverb general
ölüm-zülüm with great difficulty adverb general
odlu-alovlu with great passion adverb general
can-başla with great pleasure adverb general
canla-başla with great pleasure adverb general
matdım-matdım with great surprise adverb general
maraqla with interest adverb general
həyat bahasına at great cost of life phrases general
yüksək tərifə layiq olmaq be worthy of great praise phrases general
ümumi maraqlar common interest phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
böyük xərci öz üzərinə götürmək go to great expense phrases general
milçəkdən fil düzəltmə great cry and little wool phrases general
böyük məbləğdə great deal phrases general
külli miqdarda great deal phrases general
hörmətli zat great gun phrases general
iddialı adam great gun phrases general
yüz iyirmi great hundred phrases general
böyük məbləğdə great many phrases general
külli miqdarda great many phrases general
böyük məbləğdə great number phrases general
külli miqdarda great number phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
baş barmaq great toe phrases general
böyük imkanlara malik olmaq have great possibilities phrases general
çox varlı adam man of great possessions phrases general
dövlətli adam man of great possessions phrases general
varlı-hallı adam man of great possessions phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
vacib olmayan no great shakes phrases general
maraq doğurmaq rouse interest phrases general
maraq oyatmaq rouse interest phrases general
şəxsi maraq sectional interest phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
maraq dairəsi sphere of interest phrases general
maraqlanmaq take an interest in phrases general
çox ləzzət almaq take great pleasure phrases general
Böyük Hürriyyət Partiyası the Great Charter phrases general
böyük dövlətlər the Great Powers phrases general
Birinci Dünya müharibəsi the Great War phrases general
qəti addım atmaq throw the great cast phrases general
böyük ölçüdə to a great extent phrases general
əhəmiyyətli dərəcədə to a great extent phrases general
böyük məmnuniyyətlə with great pleasure phrases general
yoğun bağırsaq great gut phrases anatomical
Dama-dama göl olar Little streams make great river phrases proverb
məhşər günü great inquest phrases religion
qiyamət günü great inquest phrases religion
həyatla ölüm arasındakı hədd the Great Divide phrases poetical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
take great interest yaxından maraqlanmaq verb general