• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of take the wind out of smb.'s nail (252 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yastıbaşlı mıxça clout-nail noun general
yastıbaşlı mismar clout-nail noun general
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
qara yel hot-wind noun general
dırnaq nail noun general
baş barmağın dırnağı thumb-nail noun general
ayaq barmağının dırnağı toe-nail noun general
külək wind noun general
yel wind noun general
başlıqlı plaş wind-cheater noun general
kurtka wind-cheater noun general
küləkburaxmayan pencək wind-cheater noun general
lax yumurta wind-egg noun general
ventilyasiya deşiyi wind-hole noun general
nəfəsli alət wind-instrument noun general
maşının qabaq şüşəsi wind-screen noun general
maşının ön şüşəsi wind-screen noun general
burulğan wind-spout noun general
qasırğa wind-spout noun general
tozlu fırtına wind-spout noun general
başa çatdırma wind-up noun general
bitmə wind-up noun general
son wind-up noun general
tamamlama wind-up noun general
maşında şüşətəmizləyən wind-wiper noun general
züytutan accompanist of a piper on a wind instrument noun general
şiddətli külək biting wind noun general
qaysar broken-wind noun general
badi-fəna destroying wind noun general
badi-fəna destructive wind noun general
külək direction of wind noun general
şərq küləyi east wind noun general
səmt küləyi fair wind noun general
dırnaq finger-nail noun general
sazaq frosty wind noun general
dırnaqlılıq having nail noun general
qara yel hot wind noun general
yandan əsən külək lateral wind noun general
mıxça nail noun general
dırnaqçeynəmə nail biting noun general
dırnaqtəmizləyən nail brush noun general
dırnaq şotkası nail brush noun general
dırnaq lakı nail polish noun general
dırnaqtutan nail scissors noun general
dırnaq lakı nail varnish noun general
şimal küləyi north wind noun general
laklı dırnaq polished nail noun general
səba yeli soft gentle wind noun general
gilavar southwest wind noun general
səmt küləyi tail-wind noun general
dırnaq thumb-nail noun general
bad wind noun general
ruzgar wind noun general
ruzigar wind noun general
qaim wind noun general
xəzri wind blowing from the Caspian Sea noun general
nəfəsli alət wind instrument noun general
ney wind kind of musical wind instrument like flute noun general
anemon wind-flower noun botanical
mıx nail noun general
mismar nail noun general
hava axını wind noun general
hava cərəyanı wind noun general
sipər wind-screen noun aeronautics
iy wind noun general
qoxu wind noun general
nail olma consummation noun general
nəfəs wind noun general
nəfəs alma wind noun general
nəfəs dərmə wind noun general
boş sözlər wind noun general
boşboğazlıq wind noun general
cəfəngiyat wind noun general
çərənçilik wind noun general
qaz wind noun medical
eyham wind noun figurative meaning
him wind noun figurative meaning
xəbər wind noun figurative meaning
şayiə wind noun figurative meaning
nail olmaq achieve verb general
nail olmaq acquire verb general
nail olmaq exact verb general
nail olmaq merit verb general
mıx çalmaq nail verb general
mıxlamaq nail verb general
mismar çalmaq nail verb general
mismarlamaq nail verb general
məqsədə nail olmaq succeed verb general
duymaq wind verb general
iyin izi ilə getmək wind verb general
iylə tanımaq wind verb general
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument verb general
osurmaq break wind verb general
mıxa ilişmək catch on a nail verb general
mıxlatdırmaq cause smb. to nail verb general
sarıtmaq cause smb. to wind verb general
mıxlamaq drive in a nail verb general
məqsədə nail olmaq gain one's object verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
qorxaqlıq etmək have the wind up verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
mismar vurmaq nail up verb general
mıx dartmaq pull out a nail verb general
nail olmaq strive verb general
dolaqlamaq wind verb general
qıvırcıqlanmaq wind verb general
sarılmaq wind verb general
sarmaşmaq wind verb general
saatı qurmaq wind a watch verb general
yumaqlamaq wind into a ball verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
qurmaq wind up verb general
nail olmaq attain verb general
nail olmaq canvass verb general
nail olmaq compel verb general
nail olmaq endeavour verb general
nail olmaq get verb general
yaltaqcasına tərifləməklə nail olmaq jolly verb general
yaltaqlıqla nail olmaq jolly verb general
həbs etmək nail verb general
tutmaq nail verb general
yaxalamaq nail verb general
yenidən nail olmaq recover verb general
nail olmaq seek verb general
təngnəfəs olmaq wind verb general
tövşümək wind verb general
nail olmaq woo verb general
nail olmaq angle verb general
nail olmaq gain verb general
cəlb etmək nail verb general
dincəlməyə imkan vermək wind verb general
nəfəs dərməyə imkan vermək wind verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
nail olmaq cultivate verb general
havada qurutmaq wind verb general
havasını dəyişmək wind verb general
havasını təmizləmək wind verb general
havaya vermək wind verb general
burulmaq wind verb general
dönmək wind verb general
qıvrılmaq wind verb general
dolamaq wind verb general
dolanmaq wind verb general
sarımaq wind verb general
sarınmaq wind verb general
nail olmaq push verb general
işə salmaq wind verb general
qurmaq wind verb general
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind verb general
əyilmək wind verb general
qabarmaq wind verb general
nail olmaq carry verb general
şimal-şərq küləyi north-eastward wind adjective general
nail oluna bilən obtainable adjective general
balaca thumb-nail adjective general
kiçik thumb-nail adjective general
küləkdöyən exposed to the wind adjective general
külək wind adjective general
qurulan wind-up adjective general
müxtəsər thumb-nail adjective general
qısa thumb-nail adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
küləyin əksinə against the wind adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
dırnağını dibindən tutmaq cut one's finger-nail to the quick phrases general
dırnağını dibindən vurmaq cut one's finger-nail to the quick phrases general
məqsədə nail olmaq do the trick phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
burulğan eddy wind phrases general
qasırğa eddy wind phrases general
şiddətli külək eddy wind phrases general
öz məqsədinə nail olmaq get home phrases general
duymaq get the wind of phrases general
iydən sezmək get the wind of phrases general
iylə tanımaq get the wind of phrases general
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind phrases general
izsiz itmiş gone with the wind phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind phrases general
tərəddüd etmək hang in the wind phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
duymaq have the wind of phrases general
iydən sezmək have the wind of phrases general
iylə tanımaq have the wind of phrases general
düz tapmaq hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
tamamilə yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the right nail on the head phrases general
nəfəsi kəsilmək lose wind phrases general
təngnəfəs olmaq lose wind phrases general
tövşümək lose wind phrases general
dırnaq şotkası nail brush phrases general
savand nail file phrases general
dırnaq törpüsü nail file phrases general
dırnaq lakı nail polish phrases general
dırnaqtutan nail scissors phrases general
dırnaq qayçısı nail scissors phrases general
dırnaq lakı nail varnish phrases general
şimal küləyi norherly wind phrases general
şimal-şərq küləyi north-eastern wind phrases general
şimal-qərb küləyi north-western wind phrases general
boş-boş danışmaq preach to the wind phrases general
havayı danışmaq preach to the wind phrases general
çətin işlə məşğul olmaq row agaist the wind phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind phrases general
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind phrases general
qısa təsvir thumb-nail sketch phrases general
dişlə dırnaqla tooth and nail phrases general
hər vasitə ilə tooth and nail phrases general
boş yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
nail olmaq win through phrases general
saatı qurmaq wind a watch phrases general
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down phrases general
açılmaq wind off phrases general
açmaq wind off phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s affection phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s trust phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
bir müddətə təxirə salmaq wind smth. down phrases general
dolamaq wind up phrases general
sarımaq wind up phrases general
istədiyinə nail olmaq work one's will phrases general
küləyin əksinə in the teeth of the wind phrases general
küləyin əksinə in the wind's eye phrases general
boş-boşuna cəhd etmək mill the wind phrases general
olmazın sözlər demək say tooth and nail phrases general
çalışmaq work tooth and nail phrases general
işləmək work tooth and nail phrases general
qurmaq wind up phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning
bitirmək wind up phrases general
qurtarmaq wind up phrases general
nail olmaq work up phrases general
ləğv etmək wind up phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
take the wind out of smb.'s nail bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq phrases general
take the wind out of smb.'s nail bir kəsin ayağının altını qazımaq phrases general