• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of talk things over (121 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
anrı-bəri all sorts of things noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
şayiə common talk noun general
ev əşyaları household things noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
müəmma inexplicable things noun general
itik lost things noun general
acıdillilik malicious talk noun general
bahaçı one who sells things over-priced noun general
bahçıl one who sells things over-priced noun general
şəlpə shabby things noun general
ayın-oyun small things noun general
xırda-mırda small things noun general
xım-xırt small things noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
mitil-şitil things noun general
naməlum şeylər unknown things noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
danışmaq talk verb general
dinmək talk verb general
alışıb-verişmək arrange things verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
anlaşıqlıq gətirmək make things clear verb general
yanılmaq mix things up verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
axmaqlamaq say silly things verb general
dinmək start to talk verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
əqidəsini dəyişmək take a different view of things verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
karsız unable to get things done adjective general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
hər işi görməyə hazır olmaq dare all things phrases general
bir şeyə məsuliyyətsiz yanaşmaq let things phrases general
anasından əmdiyini burnundan gətirmək make things warm for smb. phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
işləri tərsinə etmək topsy-turvy: do things topsy-turvy phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
səmimi danışıq straight talk phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
talk things over məsləhətləşmək verb general
talk things over gənəşmək verb general