• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of talk to one's heart's content (275 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
içində olan şey content noun general
içindəki content noun general
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
ürək heart noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
kül əmələ gətirmə ash content noun general
küllülük ash content noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
ciyər chicken heart noun general
şayiə common talk noun general
bağır heart noun general
ürəkağrısı heart ache noun general
ürəkağrısı heart attack noun general
ürəkağrısı heart disease noun general
ideyalılıq ideological content noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
acıdillilik malicious talk noun general
kütləsaxlama mass content noun general
revmokardit rheumatic heart disease noun general
dolğunluq richness of content noun general
xülasə short content noun general
qəlbinaziklik soft heart noun general
kükürdlülük sulphur-content noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
incə qəlb tender heart noun general
mahiyyət content noun general
məğz content noun general
məzmun content noun general
könül heart noun general
qəlb heart noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
ürək damarının trombu coronary heart noun medical
həcm content noun general
tutum content noun general
bağlılıq heart noun general
duyğu heart noun general
hiss heart noun general
məhəbbət heart noun general
sevgi heart noun general
məmnuniyyət content noun general
məmnunluq content noun general
razı qalma content noun general
razılıq content noun general
cəsarət heart noun general
hünər heart noun general
mərdlik heart noun general
mətanət heart noun general
qoçaqlıq heart noun general
şücaət heart noun general
ürəklilik heart noun general
göbək heart noun general
hissə heart noun general
mərkəzi heart noun general
özək heart noun general
əsas mətləb heart noun general
mahiyyət heart noun general
məğz heart noun general
qane etmək content verb general
razı salmaq content verb general
danışmaq talk verb general
dinmək talk verb general
qənaətlənmək be content verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
kifayətləndirmək content verb general
kifayətlənmək content oneself verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
ürəyi sıxılmaq feel heaviness in the heart verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
qəlbi sevindirmək gladden the heart verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
əzbər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know by heart verb general
əzbər öyrənmək learn by heart verb general
ruhdan düşmək lose heart verb general
əzbərlətdirmək make smb. learn by heart verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
can qoymaq put one's heart verb general
qəlbi sevindirmək rejoice the heart verb general
döşdən demək say by heart verb general
dinmək start to talk verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
cürətlənmək take heart verb general
ürəklənmək take heart verb general
şücaətlənmək take heart verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
çox yaxın heart-to-heart adjective general
məhrəm heart-to-heart adjective general
səmimi heart-to-heart adjective general
qane content adjective general
könülsevən dear to one's heart adjective general
qəlbdən-qəlbə from heart to heart adjective general
ürəkdən-ürəyə from heart to heart adjective general
ürəkyandıran heart-burning adjective general
ürəkvarı heart-shaped adjective general
dolğun rich in content adjective general
dağlı sore at heart adjective general
mənaca according to the content adverb general
qəlbində at heart adverb general
əzbər by heart adverb general
döşdən by heart adverb general
sinədəftər by heart adverb general
ağızdan by heart adverb general
qəlbdən from one's heart adverb general
can-dildən from the bottom of one's heart adverb general
qəlbinin dərinliyindən from the bottom of one's heart adverb general
canla-başla from the bottom of one's heart adverb general
məzmunca in content adverb general
qəlbinin dərinliyində in the bottom of one's heart adverb general
doyunca to one's heart's content adverb general
kefi istəyən qədər to one's heart's content adverb general
könlü istədiyi qədər to one's heart's content adverb general
ürəyincə to one's heart's content adverb general
ürək ağrısı ilə with a heavy heart adverb general
can-başla with all one's heart adverb general
ürəkdolusu with all one's heart and soul adverb general
ürəkdən with one's heart adverb general
ikiəlli with one's heart adverb general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
geniş qəlb big heart phrases general
sınıq qəlb broken heart phrases general
ağciyər faint heart phrases general
cəsarətsiz faint heart phrases general
qorxaq faint heart phrases general
ürəksiz faint heart phrases general
səmimi qəlbdən from the bottom of one's heart phrases general
səmimi ürəkdən from the bottom of one's heart phrases general
dərin ürəklə from the bottom of one's heart phrases general
yumşaq ürək gentle heart phrases general
əzbərdən öyrənmək get by heart phrases general
əzbərləmək get by heart phrases general
sağlam ürək good heart phrases general
ürəyiyumşaqlıq goodness of heart phrases general
rəhmsiz ürək hard heart phrases general
qızıl kimi ürəyi olmaq have a heart of gold phrases general
saf qəlbli olmaq have a heart of gold phrases general
bir şeyi etməyə cəsarət etmək have the heart to do smth. phrases general
ehtirasla heart and hand phrases general
məmnuniyyətlə heart and hand phrases general
odlu-alovlu heart and hand phrases general
ürək böhranı heart attack phrases general
ürək krizisi heart attack phrases general
ürəktutma heart attack phrases general
ürəktutması heart attack phrases general
ürək dayanması heart failure phrases general
ürək iflici heart failure phrases general
kədər heaviness of heart phrases general
qüssə heaviness of heart phrases general
qəm-kədər heaviness of heart phrases general
qəm-qüssə heaviness of heart phrases general
əzbərdən öyrənmək learn by heart phrases general
əzbərləmək learn by heart phrases general
ruhdan düşmək lose heart phrases general
bir kəsi qorxuya salmaq make smb.'s heart quake phrases general
bir kəsi vahiməyə salmaq make smb.'s heart quake phrases general
qorxutmaq make smb.'s heart quake phrases general
cəsarət etmək pluck up one's heart phrases general
cəsarətləndirmək pluck up one's heart phrases general
runlanmaq pluck up one's heart phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
hönkürtü ilə ağlayıb ürəyini boşaltmaq sob one's heart out phrases general
qəlbini çalmaq steal heart phrases general
qəlbini oğurlamaq steal heart phrases general
bir şeyi ürəyinə salmaq take smth. to heart phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
bir kəsin ürəyinin yumşaltmaq unsteel smb.'s heart phrases general
ürəyim düşdü with one's heart in one's boot phrases general
ürəyim qırıldı with one's heart in one's boot phrases general
amansız ürək withered heart phrases general
mərhəmətsiz ürək withered heart phrases general
sərt ürək withered heart phrases general
ürəkdən cavan young at heart phrases general
xətrinə dəymək break one's heart phrases general
ürəyi qan ağlamaq heart bleeds phrases general
ürəyini açmaq bare one's heart phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
ürəkdən ağlamaq cry one's heart out phrases general
təngə gəlmək eat one's heart out phrases general
təngişmək eat one's heart out phrases general
üzülmək eat one's heart out phrases general
könlünü ələ almaq gain smb.'s heart phrases general
kiminsə ürəyinə hakim olmaq gain smb.'s heart phrases general
ürəyini kiməsə vermək give one's heart to smb. phrases general
cəsarətsizləşmək lose heart phrases general
ruh dan düşmək lose heart phrases general
könlü viran olmaq lose heart phrases general
sevdaya düşmək lose one's heart phrases general
vurulmaq lose one's heart phrases general
könül açmaq open one's heart phrases general
ürəyini açmaq open one's heart phrases general
ürəyinə salmaq take smth. to heart phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
ağlındakı dilində olmaq wear one's heart on one's sleeve phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
Çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar Nothing is impossible to a willing heart phrases proverb
Səbr ilə halva bişər ey qora səndən Nothing is impossible to a willing heart phrases proverb
ürəyini qana döndərmək make one's heart bleed phrases idiomatic
ürək çatışmazlığı heart failure phrases general
ürək zəifliyi heart failure phrases general
səmimi danışıq straight talk phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
talk to one's heart's content doyunca danışmaq verb general