• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of thermal gasoline (49 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baza benzini base gasoline noun general
benzin-katalizat catalytic gasoline noun general
butandan təmizlənmiş benzin debutanized gasoline noun general
etilləşdirilmiş benzin ethyl gasoline noun general
ekstraksiya benzini extraction gasoline noun general
avtobenzin gasoline noun general
qazolin gasoline noun general
qaz benzini gasoline gas noun general
benzinölçən gasoline gauge noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
kompaundlaşdırılmış benzin gasoline pool noun general
benzindən təmizləmə gasoline refinment noun general
benzin doldurulan məntəqə gasoline station noun general
benzin bakı gasoline tank noun general
benzindaşıyan gasoline tanker noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
hidrotəmizlənmiş benzin hydrotreated gasoline noun general
aşağıoktanlı benzin low-octane gasoline noun general
avtomobil benzinin komponenti motor gasoline component noun general
platforminq benzini platforming gasoline noun general
benzin fraksiyası separating part of gasoline fraction noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
stabil benzin stable gasoline noun general
benzinin buraxılış fraksiyası starting fraction of gasoline noun general
işəsalma benzini starting gasoline noun general
benzinin buraxılış keyfiyyəti starting property of gasoline noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
sintetik benzin synthetic gasoline noun general
istilikkeçirmə thermal conductivity noun general
termiki krekinq thermal cracking noun general
istilik enerjisi thermal energy noun general
istilik enercesi thermal energy noun general
termiki riforminq thermal reforming noun general
termiki duda thermal soot noun general
termik stabilliyi thermal stability noun general
termiki təmizləmə thermal treatment noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
istilik thermal adjective general
termik thermal adjective general
benzin-hava gasoline adjective general
isti thermal adjective general
qaynar thermal adjective general
benzin sayğacı gasoline gauge phrases general
benzin kolonkası gasoline station phrases general
istilik enerjisi thermal energy phrases general
istilik elektrik stansiyası thermal power station phrases general
benzindoldurma məntəqəsi gasoline station phrases American
istilik omu thermal ohm phrases technical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
thermal gasoline termokrekinq benzini noun general